+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Garant odbornej spôsobilosti

Poskytujeme garanta odbornej spôsobilosti na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t. Službu poskytujeme od roku 2010 a pomohli sme desiatkam dopravných spoločností.


Garant odbornej spôsobilosti
  • Overený garant odbornej spôsobilosti.
  • Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu.
  • Máme viac ako 2700 spokojných klientov – referencie.
Vyžiadať cenovú ponuku
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu Garant odbornej spôsobilosti
špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.

Kompletné informácie

Vedúci dopravy v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t

Garant odbornej spôsobilosti, alebo inak nazývaný ako vedúci dopravy, je jednou z podmienok, ktorú musí splniť každý kto si chce založiť dopravnú spoločnosť s povolením prevádzkovateľa na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony. Za vedúceho dopravy by sme teda mohli považovať osobu, ktorá na základe svojich odborných a technických vedomostí a zručností môže vykonávať funkcie spojené s prevádzkovaním dopravnej spoločnosti a zároveň je za jej činnosti aj plne zodpovedný.

Pre koho je určená táto služba?

Táto služba je určená najmä pre spoločnosti, ktoré by chceli prevádzkovať nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 tony, ale z určitých dôvodov (či už personálnych alebo časových) nemajú odbornú spôsobilosť na výkon tohto povolania, resp. čakajú na najbližší termín skúšok vedúceho dopravy. Spoločnosť Fontionnel má v súčasnosti k dispozícii troch garantov odbornej spôsobilosti, ktorí túto službu zastrešujú.

Priebeh poskytnutia služby

Pri poskytovaní služby vedúceho dopravy je potrebné vypracovať dokumenty a doložiť príslušné potvrdenia, ktoré potvrdzujú správnosť a adekvátnosť vzťahu medzi dopravnou spoločnosťou a garantom odbornej spôsobilosti.

Garant odbornej spôsobilosti pri výkone svojho povolania ako vedúci dopravy musí byť so spoločnosťou, resp. žiadateľom „previazaný“. To znamená, že vedúci dopravy musí so žiadateľom uzavrieť pracovnú zmluvu, ktorá deklaruje pracovnoprávny vzťah garanta so spoločnosťou. Z tejto podmienky vyplýva odvádzanie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré vychádzajú zo zákonníka práce.

Pri podávaní žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony na príslušný okresný úrad je potrebné, okrem pracovnej zmluvy, registračného listu zo sociálnej poisťovne a osvedčenia o odbornej spôsobilosti, doložiť aj menovací dekrét, v ktorom konateľ spoločnosti menuje konkrétnu osobu na funkciu vedúceho dopravy.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 356 450 013

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky