+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Zrušenie spoločnosti

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie? Vašu spoločnosť môžete zrušiť niekoľkými spôsobmi. Úspešne sme zabezpečili zrušenie viac ako 300 spoločností. Radi pomôžeme aj Vám.


Zrušenie spoločnosti
 • Zabezpečíme komunikáciu s úradmi.
 • Kompletnú dokumentáciu zabezpečuje advokát.
 • Zabezpečíme úhradu všetkých povinných poplatkov.
 • Vykonáme dôkladnú účtovnú analýzu.
Vyžiadať cenovú ponuku
Mám záujem o službu Zrušenie spoločnosti
špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.

Kompletné informácie

Ukončenie podnikania – výmaz spoločnosti z obchodného registra

V situácii, ak Vaše podnikanie nebolo úspešné, Vaša spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť, alebo ste sa rozhodli ukončiť podnikanie z iných dôvodov, prichádza ako riešenie do úvahy zrušenie spoločnosti (s.r.o., a.s.). Dôvodom nevyhnutnosti výmazu spoločnosti z obchodného registra je fakt, že aj v prípade nevykonávania ekonomickej aktivity, je nutné plniť zákonné povinnosti vo vzťahu k inštitúciám štátnej správy (podávanie daňových priznaní, vedenie účtovných výkazov). Predpokladom na úspešný výmaz spoločnosti z obchodného registra je dôkladná účtovná analýza možností zrušenia spoločnosti. Posúdenie účtovného stavu Vašej spoločnosti a možností budúceho postupu na zrušenie s.r.o. ale aj a.s., Vám zabezpečíme prostredníctvom kvalifikovaných advokátov, účtovníkov a spolupracujúcich daňových poradcov.

Prečo si vybrať nás:

 • Zabezpečujeme bezplatnú úvodnú konzultáciu.
 • Zabezpečíme zmluvnú garanciu pre výmaz spoločnosti (s.r.o., a.s.) z obchodného registra.
 • Poskytujeme služby v rámci celej SR, ČR ale aj Maďarska.
 • Kvalitu služieb garantuje náš tím zložený z účtovníkov, advokáta a spolupracujúceho daňového poradcu.
 • Máme množstvo spokojných klientov – referencie.
 • Zabezpečili sme zrušenie viac ako 300 spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným „s.r.o.“

Spôsobov ako zrušiť spoločnosť je viacero. Pomôžeme Vám vybrať ten správny.

Vašu spoločnosť – s.r.o. alebo a.s. môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Vzhľadom na zákonom stanovené predpisy, má každá forma zrušenia predpísaný charakter. Spoločnosť FONTIONNEL Vám zabezpečí zrušenie firmy, ak sa nachádzate v nasledovných situáciach:

Poraďte sa s odborníkmi, pred tým ako sa rozhodnete zrušiť spoločnosť jedným z vyššie spomenutých spôsobov. Celý proces ako zrušiť, zlikvidovať či odpredať sro, je potrebné dôkladne zanalyzovať. Pri neodbornom postupe môže dôjsť k predĺženiu celého procesu, dokonca sa Vám spoločnosť nemusí podariť vymazať z obchodného registra.

Zrušenie s.r.o. – bez likvidácie

Pokiaľ sa nachádzate v situácií, kedy Vaše podnikanie nedosiahlo predpokladaný výsledok, napriek tomu je spoločnosť finančne zdravá, neevidujete v účtovníctve žiadne záväzky a nevlastníte účtovne ani reálne žiaden majetok, je možné takúto spoločnosť  zrušiť, bez potreby likvidácie alebo dokonca vyhlásenia konkurzu. V takýchto prípadoch je efektívnejšie a hlavne pre Vás časovo a finančne výhodnejšie riešenie odpredať Vašu spoločnosť, prostredníctvom spoločnosti FONTIONNEL, teda nás. Postaráme sa o nájdenie záujemcu o kúpu spoločnosti a zabezpečíme kompletný proces odpredaja Vašej spoločnosti. Právne úkony v súvislosti so zmenou v Obchodnom registri zabezpečuje výhradne advokát. Viac sa o službe dozviete tu – odkúpenie/predaj spoločnosti s.r.o.

Likvidácia s.r.o.

Ak Vaša spoločnosť eviduje/neeviduje v účtovníctve majetok, nemá žiadne záväzky voči veriteľom, je možné spoločnosť zrušiť likvidáciou. Likvidácia sro patrí z časového hľadiska k náročnejším spôsobom zrušenia spoločnosti. Pri dodržaní legislatívnych kritérií, medzi ktoré patrí aj udelenie súhlasov zo štátnych inštitúcií a komerčných zdravotných poisťovní, môžeme bez problémov zaručiť pozitívny výsledok likvidácie spoločnosti. Za najdôležitejší krok považujeme objektívnu analýzu účtovného stavu spoločnosti. Akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti by mohol proces likvidácie predĺžiť alebo úplne obmedziť. Vstupnú analýzu účtovného stavu, Vám zabezpečíme v cene služby. V prípade, že by Vaša spoločnosť predsa len evidovala minimálne 2 pohľadávky po uplynutí splatnosti 30 dní, je potrebné splniť zákonnú povinnosť a podať návrh na vyhlásenie konkurzu. 

Konkurz s.r.o.

Povinnosťou, ktorá zo zákona vyplýva pre každého podnikateľa je, že v prípade zistenia úpadku spoločnosti, musí konateľ spoločnosti podať návrh na začatie konkurzu. Túto povinnosť musí splniť v prípade, ak Vaša spoločnosť eviduje záväzky minimálne voči dvom veriteľom, ktoré sú po lehote splatnosti 30 dní. K začatiu konkurzného konania môže viesť taktiež hodnota záväzkov prevyšujúca hodnotu majetku. V takomto stave súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví a spoločnosť (s.r.o., a.s.) vymaže – tento spôsob patrí medzi najrýchlejšie spôsoby zrušenia spoločnosti. Dôležité je upozorniť na fakt, že ak si konateľ nesplní svoju povinnosť vyhlásiť konkurz, môže takto učiniť veriteľ. V takomto prípade môže správca uplatniť nároky veriteľa voči spoločníkom až do výšky základného imania.

Odpredaj s.r.o.

Jedným z obľúbených spôsobov ako ukončiť podnikanie je odpredaj spoločnosti. Pri predaji spoločnosti nemáte takmer žiadne náklady, práve naopak, obchodný podiel môžete previesť za odplatu a realizovať zisk. Hlavnou podmienkou na odpredaj firmy prostredníctvom našej spoločnosti je, že Vaša sro nemôže mať žiadne záväzky, majetok a pohľadávky. Musí byť „finančne zdravá“.

Sprostredkovanie odpredaja spoločností zabezpečujeme na území celej SR. V Obchodnom registri sme vykonali viac ako 1 000 zmien. Záujemcu o kúpu Vašej spoločnosti dokážeme nájsť v pomerne krátkom čase.

Ako postupovať:

 • Vyplňte formulár resp. nám zavolajte tel.: +421 356 450 013
 • Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných na zrušenie Vašej spoločnosti.
 • Po obdržaní údajov Vám advokát pripraví listiny na podpis.

Postup

 • 1.
  Objednávka

  Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných pre účtovnú analýzu pred procesom zrušenia firmy.

 • 2.
  Príprava

  Po obdržaní údajov Vám zabezpečíme prípravu kompletných listín.

 • 3.
  Komunikácia

  Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi.

 • 4.
  Odovzdanie

  Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o výmaze spoločnosti z Obchodného registra.

1
Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných pre účtovnú analýzu pred procesom zrušenia firmy.
2
Po obdržaní údajov Vám zabezpečíme prípravu kompletných listín.
3
Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi.
4
Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu, vrátane potvrdenia o výmaze spoločnosti z Obchodného registra.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 356 450 013

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky