+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Poskytujeme konzultačné služby

pre malých a stredných podnikateľov

,,Modrá licencia“ – oprávnenie podnikať v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej doprave

Komplexné zabezpečenie formalít potrebných pre vykonávanie medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravy nad 3,5 t. Služba zahŕňa okrem vypracovania podkladov a žiadostí aj asistenciu pri preukázaní finančnej spôsobilosti nevyhnutnej pre umožnenie vykonávania nákladnej dopravy. Na základe plnej moci vám zabezpečíme dokumenty a licencie oprávňujúce vykonávať medzinárodnú a vnútroštátnu nákladnú dopravu bez potreby vašej prítomnosti a súčinnosti za cenu 299 Eur vrátane správnych poplatkov.  V prípade absencie zodpovedného zástupcu predmetu činnosti vám zabezpečíme garanta s odbornou spôsobilosťou pri 6 mesačnej viazanosti za cenu 799 Eur. Pri 12 mesačnej viazanosti garantujeme zodpovedného zástupcu predmetu činnosti za cenu 1299 Eur. V prípade objednania celého balíka služieb „Modrá Licencia“ , ktorá okrem zabezpečenia podkladov zahŕňa aj garanta odbornej spôsobilosti na dobu viac ako 12 mesiacov, vám bude poskytnutá zľava až do výšky 15%.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky