+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ochrana duševného vlastníctva – nehmotný majetok firmy.

Ochrana duševného vlastníctva – nehmotný majetok firmy.

Ochrana duševného vlastníctva – nehmotný majetok firmy.

V súčasnej dobe nehmotný majetok firmy, ktorý je súčasťou duševného vlastníctva, tvorí čoraz väčšiu časť majetku obchodných spoločností. Obchodovanie s chráneným menom…

756
13.november 2015

V súčasnej dobe nehmotný majetok firmy, ktorý je súčasťou duševného vlastníctva, tvorí čoraz väčšiu časť majetku obchodných spoločností. Obchodovanie s chráneným menom je v dobe internetu neoddeliteľnou zložkou obchodnej politiky, nielen veľkých medzinárodných firiem ale aj stredných a menších podnikateľov. Pred niekoľkými rokmi za úspešného podnikateľa verejnosť považovala takého obchodníka, ktorý si vlastné financie a statky firmy vkladal do svojho kamenného obchodu. V dobe internetu a v dobe silne centralizovaného marketingu prostredníctvom internetu, ochrana dobrého mena je neoddeliteľnou súčasťou podnikajúcej osoby. Ochranná známka a jej hodnota po uplynulých rokoch stúpa a toto je dôvod, prečo čoraz viac podnikateľov hľadá riešenie ako si ochrániť svoj nehmotný majetok. Ochranná známka sa využíva najviac v obchodnom styku, nakoľko predestinuje ochranu majiteľa ochrannej známky pred nekalou súťažou a pred zneužívaním dobrého mena.

Ochranná známka má pre podnik zásadný význam, pretože používaním a časom sa najmä hmotné časti podniku opotrebúvajú a znižuje sa ich hodnota. Týka sa to aj nehmotnej časti podniku, ako sú technické riešenia, patenty či úžitkové vzory, ktoré prekonávajú dobu. Ale nehmotný majetok a ochranná známka sa z tohto vymyká, keďže jej hodnota používaním stúpa.

Časom sa najmä hmotné statky podniku opotrebúvajú a zničia sa, čo je pomerne prirodzený proces, avšak dobré meno sa chráni ale nezničí sa. Po rokoch sa jeho hodnota zvyšuje, tým pádom zvýši aj kvalitu podnikajúcej osoby a jej obchodnej spoločnosti. Pri zneužití dobrého mena a pri nekalej súťaži sú rôzne možnosti ako chrániť súdnou cestou dobré meno podniku.

Ako príklad vám uvádzame aktuálnu hodnotu TOP 10 značiek sveta v roku 2014:

Google: 158,8 mld. USD

Apple: 147,9 mld. USD

IBM: 107,5 mld. USD

Microsoft: 90,2 mld. USD

McDonald’s Fastfood: 85,7 mld. USD

Zdroj: MillwardBrown – BrandZ TOP 100

Registrovať ochrannú známku? Určite áno. Prečítajte si nasledujúci príklad z praxe.

V nasledujúcom príklade sa môžete oboznámiť s riešeniami, ktoré sú vynútiteľné právnou cestou: Kauza pod spisovou značkou: 34CbPv/8/2008 vedené na Okresnom súde Bratislava I. , navrhovateľ: Bruxsafol Folien GmbH so sídlom Saaletal-Gewerbepark, Thüringenstrasse 2, D-977 62 Hammelburg, SRN c/a žalovaný v 1. rade: Atlantis Systems, s.r.o., so sídlom Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO:35 844 230, a žalovanému v 2. rade: ZUZI, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Kuzmányho č. 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 436.

Podstata v právnej veci v skratke:

Žalovaný v 1. rade je p o v i n n ý zdržať sa používania obchodného mena navrhovateľa BRUXAFOL alebo akejkoľvek jeho časti, odstrániť závadný stav, najmä poskytnúť informácie o pôvode a distribúcii služby porušujúcej právo k obchodnému menu, najmä údajov o poskytovateľovi služby porušujúcej právo k obchodnému menu, údajov o cene služby porušujúcej právo k obchodnému menu, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný v 2. rade je p o v i n n ý zdržať sa používania obchodného mena a ochrannej známky navrhovateľa alebo označenia s nimi zameniteľnými pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, zdržať sa nekalosúťažného konania, najmä zľahčovania a klamlivej reklamy na svojich webových stránkach internetu a odstrániť následky už vykonaných zásahov, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.“

Okresný súd Bratislava I, svojim rozsudkom ochránil nemeckú spoločnosť, ktorá je majiteľom ochrannej známky nasledujúcim spôsobom:

  • Zdržania sa nekalosúťažného konania, zľahčovania a klamlivej reklamy
  • Zameniteľnosť obchodného mena: súd vyzval žalovaného, aby sa zdržal používania obchodného mena, ktorá bola podobná obchodného mena žalobcu. Podľa Okresného súdu existovala možnosť zameniteľnosti dvoch veľmi podobných obchodných mien. Nakoľko žalobca mal právo prednosti a bol majiteľom ochrannej známky súd vyzval s rozsudkom žalovaného, aby sa zdržal ďalšieho protiprávneho konania.

Súd vyzval v rozsudku žalovaného v 1. rade a žalovaného v 2. rade, aby uverejnili rozsudok na vlastné trovy v týždenníku TREND a na svojich webových stránkach internetu a doménách po dobu 30 dní.

Žalovaný v 2. rade bol povinný zaplatiť žalobcovi sumu 6 000 €, a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný v 1. rade a žalovaný v 2. rade boli povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania,(súdne poplatky a trovy právneho zastúpenia) a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobca žalobu odôvodnil tým, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá je zaregistrovaná v obchodnom registri Spolkovej republiky Nemecko od roku 1984, t. j. odo dňa zápisu do obchodného registra má z hľadiska priority právo používať obchodné meno Bruxsafol Folien GmbH.

Máte záujem získať viac infomácií ohľadom registrácie ochrannej známky?

Ochrana duševného vlastníctva – nehmotný majetok firmy.
Pôsobí v spoločnosti FONTIONNEL ako právnik. Jej agendou je primárne právo duševného vlastníctva a problematika obchodného práva.
Mgr. Natália NAGYOVÁ

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky