+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Poskytujeme konzultačné služby

pre malých a stredných podnikateľov

Založte si živnosť online

Začnite teraz a vyberte si živnosť

 • 1.
  Výber živnosti
 • 2.
  Údaje
 • 3.
  Kontrola
 • 4.
  Platba
Celková suma: 25,00 EUR

1. Výber predmetu podnikaniaAlebo vyberte zo zoznamu živností

Voľné

Poľnohospodárstvo

  • Chov vybraných druhov zvierat
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • 0,00 EUR
  • Spracovanie prírodného medu
  • 0,00 EUR

Lesníctvo

  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  • 0,00 EUR

Rybárstvo

  • Poskytovanie služieb v rybárstve
  • 0,00 EUR

Ťažba a dobývanie

  • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  • 0,00 EUR
  • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  • 0,00 EUR

Potravinársky priemysel a tabakové výrobky

  • Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
  • 0,00 EUR
  • Spracovanie a úprava čaju a kávy
  • 0,00 EUR
  • Údenárska výroba
  • 0,00 EUR
  • Výroba a spracovanie cukru
  • 0,00 EUR
  • Výroba chuťových prísad a korenín
  • 0,00 EUR
  • Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  • 0,00 EUR
  • Výroba kŕmnych zmesí
  • 0,00 EUR
  • Výroba mlynských výrobkov
  • 0,00 EUR
  • Výroba nápojov
  • 0,00 EUR
  • Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  • 0,00 EUR

Textilný a odevný priemysel

  • Odevná výroba
  • 0,00 EUR
  • Textilná výroba
  • 0,00 EUR

Kožiarsky priemysel

  • Spracovanie kože
  • 0,00 EUR
  • Výroba kožených a kožušinových výrobkov
  • 0,00 EUR
  • Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  • 0,00 EUR

Drevospracujúci priemysel

  • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  • 0,00 EUR
  • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  • 0,00 EUR
  • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  • 0,00 EUR
  • Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  • 0,00 EUR

Papierenský priemysel

  • Výroba celulózy a papiera
  • 0,00 EUR
  • Výroba výrobkov z papiera
  • 0,00 EUR

Polygrafický priemysel

  • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  • 0,00 EUR

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

  • Výroba koksu a rafinovaných produktov
  • 0,00 EUR

Chemický priemysel

  • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  • 0,00 EUR
  • Výroba chemických vlákien
  • 0,00 EUR
  • Výroba farbív a pigmentov
  • 0,00 EUR
  • Výroba farieb, lakov a náterov
  • 0,00 EUR
  • Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
  • 0,00 EUR
  • Výroba kaučuku
  • 0,00 EUR
  • Výroba lepidiel a želatíny
  • 0,00 EUR
  • Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
  • 0,00 EUR
  • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  • 0,00 EUR
  • Výroba organických chemikálií
  • 0,00 EUR
  • Výroba plastov v primárnej forme
  • 0,00 EUR
  • Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  • 0,00 EUR
  • Výroba technických plynov
  • 0,00 EUR
  • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  • 0,00 EUR

Sklársky a keramický priemysel

  • Keramická výroba
  • 0,00 EUR
  • Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  • 0,00 EUR

Strojársky a kovospracujúci priemysel

  • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  • 0,00 EUR
  • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  • 0,00 EUR
  • Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  • 0,00 EUR
  • Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  • 0,00 EUR
  • Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
  • 0,00 EUR
  • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  • 0,00 EUR
  • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  • 0,00 EUR
  • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  • 0,00 EUR
  • Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
  • 0,00 EUR
  • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  • 0,00 EUR
  • Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  • 0,00 EUR
  • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  • 0,00 EUR
  • Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  • 0,00 EUR
  • Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  • 0,00 EUR

Ostatná výroba inde neuvedená

  • Výroba a montáž tieniacej techniky
  • 0,00 EUR
  • Výroba bižutérie a suvenírov
  • 0,00 EUR
  • Výroba hračiek a hier
  • 0,00 EUR
  • Výroba hudobných nástrojov
  • 0,00 EUR
  • Výroba matracov
  • 0,00 EUR
  • Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  • 0,00 EUR
  • Výroba sviečok
  • 0,00 EUR
  • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  • 0,00 EUR

Kanalizácia, odpady, služby v odstraňovaní odpadu

  • Čistenie kanalizačných systémov
  • 0,00 EUR
  • Diagnostika kanalizačných potrubí
  • 0,00 EUR
  • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • 0,00 EUR

Stavebníctvo

  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • 0,00 EUR
  • Prípravné práce k realizácii stavby
  • 0,00 EUR
  • Stavebné cenárstvo
  • 0,00 EUR
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • 0,00 EUR
  • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
  • 0,00 EUR

Maloobchod a veľkoobchod, opravy

  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • 0,00 EUR
  • Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  • 0,00 EUR
  • Oprava kožených a kožušinových výrobkov
  • 0,00 EUR
  • Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
  • 0,00 EUR
  • Oprava odevov, textilu a bytového textilu
  • 0,00 EUR
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • 0,00 EUR
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • 0,00 EUR
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  • 0,00 EUR
  • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  • 0,00 EUR

Doprava

  • Kuriérske služby
  • 0,00 EUR
  • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  • 0,00 EUR
  • Predaj leteckých prepravných služieb
  • 0,00 EUR
  • Preprava zbraní a streliva
  • 0,00 EUR
  • Prevádzka malých plavidiel
  • 0,00 EUR
  • Služby traťového kormidelníka
  • 0,00 EUR
  • Služby verejných nosičov a poslov
  • 0,00 EUR
  • Sťahovacie služby
  • 0,00 EUR
  • Vykonávanie odťahovej služby
  • 0,00 EUR

Skladovacie a doplnkové služby

  • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  • 0,00 EUR
  • Skladovanie
  • 0,00 EUR
  • Úschova zbraní a streliva
  • 0,00 EUR

Ubytovacie a stravovacie služby

  • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie výdajne stravy
  • 0,00 EUR
  • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  • 0,00 EUR
  • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  • 0,00 EUR
  • Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  • 0,00 EUR

Informácie, komunikácie a vydavateľstvo

  • Počítačové služby
  • 0,00 EUR
  • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • 0,00 EUR
  • Vydavateľská činnosť
  • 0,00 EUR

Finančné činnosti

  • Faktoring a forfaiting
  • 0,00 EUR
  • Finančný leasing
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  • 0,00 EUR
  • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  • 0,00 EUR

Činnosti v oblasti nehnuteľností a prenájmu

  • Prenájom hnuteľných vecí
  • 0,00 EUR
  • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • 0,00 EUR
  • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu ...*
  • 0,00 EUR

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • 0,00 EUR
  • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  • 0,00 EUR

Administratívne služby a poradenstvo

  • Administratívne služby
  • 0,00 EUR
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • 0,00 EUR
  • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  • 0,00 EUR
  • Vedenie účtovníctva
  • 0,00 EUR

Vzdelávanie

  • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  • 0,00 EUR
  • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • 0,00 EUR
  • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  • 0,00 EUR

Zdravotníctvo a sociálne služby

  • Dopravná zdravotná služba
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie sociálnych služieb
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie jaslí
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  • 0,00 EUR

Kultúrne, zábavné, rekreačné, športové činnosti

  • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie erotického salónu
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie športových zariadení
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie strelnice
  • 0,00 EUR

Ostatné činnosti inde neuvedené

  • Činnosť astrológov a numerológov
  • 0,00 EUR
  • Čistiace a upratovacie služby
  • 0,00 EUR
  • Diskotekárska činnosť
  • 0,00 EUR
  • Donášková služba
  • 0,00 EUR
  • Fotografické služby
  • 0,00 EUR
  • Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  • 0,00 EUR
  • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
  • 0,00 EUR
  • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  • 0,00 EUR
  • Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  • 0,00 EUR
  • Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  • 0,00 EUR
  • Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  • 0,00 EUR
  • Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  • 0,00 EUR
  • Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  • 0,00 EUR
  • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služieb informátora
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  • 0,00 EUR
  • Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie úschovní batožín
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie verejných WC
  • 0,00 EUR
  • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  • 0,00 EUR
  • Prieskum trhu a verejnej mienky
  • 0,00 EUR
  • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  • 0,00 EUR
  • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  • 0,00 EUR
  • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  • 0,00 EUR
  • Reklamné a marketingové služby
  • 0,00 EUR
  • Služby požičovní
  • 0,00 EUR
  • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  • 0,00 EUR
  • Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  • 0,00 EUR
  • Spracovávanie rodokmeňov
  • 0,00 EUR
  • Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  • 0,00 EUR
  • Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  • 0,00 EUR
  • Verejné obstarávanie
  • 0,00 EUR
  • Veštenie z karát a iných podkladov
  • 0,00 EUR
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • 0,00 EUR
  • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  • 0,00 EUR
  • Zadávanie klinického skúšania liečiv
  • 0,00 EUR

Remeselné

Výroba kovov a kovových výrobkov

  • Galvanizácia kovov
  • 7,50 EUR
  • Kovoobrábanie
  • 7,50 EUR
  • Nástrojárstvo
  • 7,50 EUR
  • Smaltovanie
  • 7,50 EUR
  • Zámočníctvo
  • 7,50 EUR

Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov

  • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  • 7,50 EUR
  • Opravy karosérií
  • 7,50 EUR
  • Opravy pracovných strojov
  • 7,50 EUR

Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

  • Hodinárstvo
  • 7,50 EUR
  • Výroba a opravy ortopedickej obuvi
  • 7,50 EUR
  • Výroba a opravy protetických výrobkov
  • 7,50 EUR

Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika

  • Kamenárstvo
  • 7,50 EUR

Výroba potravín a nápojov

  • Mäsiarstvo
  • 7,50 EUR
  • Výroba mliečnych výrobkov
  • 7,50 EUR
  • Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
  • 7,50 EUR
  • Výroba piva a sladu
  • 7,50 EUR

Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov

  • Stolárstvo
  • 7,50 EUR
  • Zlatníctvo a klenotníctvo
  • 7,50 EUR

Stavebníctvo

  • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  • 7,50 EUR
  • Izolatérstvo
  • 7,50 EUR
  • Kachliarstvo
  • 7,50 EUR
  • Klampiarstvo
  • 7,50 EUR
  • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
  • 7,50 EUR
  • Murárstvo
  • 7,50 EUR
  • Podlahárstvo
  • 7,50 EUR
  • Pokrývačstvo
  • 7,50 EUR
  • Strechár
  • 7,50 EUR
  • Tesárstvo
  • 7,50 EUR
  • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  • 7,50 EUR

Ostatné

  • Čistenie a kontrola komínov
  • 7,50 EUR
  • Kozmetické služby
  • 7,50 EUR
  • Manikúra - pedikúra
  • 7,50 EUR
  • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
  • 7,50 EUR
  • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  • 7,50 EUR

Viazané

Výroba kovov a kovových výrobkov

  • Zlievanie drahých kovov
  • 7,50 EUR

Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

  • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
  • 7,50 EUR
  • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení*)
  • 7,50 EUR
  • Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  • 7,50 EUR
  • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  • 7,50 EUR

Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

  • Očná optika
  • 7,50 EUR
  • Opravy a montáž určených meradiel
  • 7,50 EUR
  • Overovanie určených meradiel alebo úradné meranie
  • 7,50 EUR
  • Zubná technika
  • 7,50 EUR

Stavebníctvo

  • Energetická certifikácia
  • 7,50 EUR
  • Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  • 7,50 EUR
  • Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  • 7,50 EUR
  • Technické osvedčovanie stavebných výrobkov
  • 7,50 EUR
  • Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
  • 7,50 EUR
  • Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
  • 7,50 EUR
  • Výkon činnosti energetického audítora
  • 7,50 EUR
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho
  • 7,50 EUR
  • Výkon činnosti stavebného dozoru
  • 7,50 EUR
  • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie trhacích prác
  • 7,50 EUR
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • 7,50 EUR

Ostatné

  • Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  • 7,50 EUR
  • Autorizovaný bezpečnostný technik
  • 7,50 EUR
  • Bezpečnostnotechnické služby
  • 7,50 EUR
  • Bezpečnostný technik
  • 7,50 EUR
  • Činnosť autorizovanej osoby
  • 7,50 EUR
  • Činnosť bezpečnostného poradcu
  • 7,50 EUR
  • Činnosť odborného lesného hospodára
  • 7,50 EUR
  • Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru
  • 7,50 EUR
  • Činnosť vodohospodára
  • 7,50 EUR
  • Činnosť vykonávaná banským spôsobom
  • 7,50 EUR
  • Dohľad nad pracovnými podmienkami
  • 7,50 EUR
  • Geodetické a kartografické činnosti
  • 7,50 EUR
  • Havarijný technik
  • 7,50 EUR
  • Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
  • 7,50 EUR
  • Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
  • 7,50 EUR
  • Horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách
  • 7,50 EUR
  • Inseminácia
  • 7,50 EUR
  • Inštruktor autoškoly
  • 7,50 EUR
  • Klasifikácia jatočne opracovaných tiel
  • 7,50 EUR
  • Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  • 7,50 EUR
  • Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  • 7,50 EUR
  • Masérske služby
  • 7,50 EUR
  • Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  • 7,50 EUR
  • Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra
  • 7,50 EUR
  • Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov
  • 7,50 EUR
  • Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
  • 7,50 EUR
  • Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
  • 7,50 EUR
  • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
  • 7,50 EUR
  • Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
  • 7,50 EUR
  • Oprávnené kalibrácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
  • 7,50 EUR
  • Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia
  • 7,50 EUR
  • Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
  • 7,50 EUR
  • Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
  • 7,50 EUR
  • Organizovanie dobrovoľných dražieb
  • 7,50 EUR
  • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • 7,50 EUR
  • Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  • 7,50 EUR
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • 7,50 EUR
  • Pracovná zdravotná služba
  • 7,50 EUR
  • Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  • 7,50 EUR
  • Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
  • 7,50 EUR
  • Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
  • 7,50 EUR
  • Predaj pyrotechnických predmetov kategórie 2, kategórie 3 kategórie T1 a kategórie P1
  • 7,50 EUR
  • Prekladateľské a tlmočnícke služby
  • 7,50 EUR
  • Preskúšavanie komínov
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie autoškoly
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie cestovnej agentúry
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie krematória
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie pohrebiska
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie pohrebnej služby
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
  • 7,50 EUR
  • Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  • 7,50 EUR
  • Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  • 7,50 EUR
  • Projektovanie pozemkových úprav
  • 7,50 EUR
  • Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu
  • 7,50 EUR
  • Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)
  • 7,50 EUR
  • Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  • 7,50 EUR
  • Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
  • 7,50 EUR
  • Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  • 7,50 EUR
  • Špecialista požiarnej ochrany
  • 7,50 EUR
  • Správa registratúry
  • 7,50 EUR
  • Sprievodca cestovného ruchu
  • 7,50 EUR
  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  • 7,50 EUR
  • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  • 7,50 EUR
  • Technik požiarnej ochrany
  • 7,50 EUR
  • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  • 7,50 EUR
  • Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
  • 7,50 EUR
  • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  • 7,50 EUR
  • Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
  • 7,50 EUR
  • Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy
  • 7,50 EUR
  • Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie montáže plynových zariadení
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie ohňostrojných prác
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach
  • 7,50 EUR
  • Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti
  • 7,50 EUR
  • Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  • 7,50 EUR
  • Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • 7,50 EUR
  • Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  • 7,50 EUR
  • Výroba tabakových výrobkov
  • 7,50 EUR
  • Vyučovanie v odbore cudzích jazykov
  • 7,50 EUR
  • Vyučovanie v odbore umenia
  • 7,50 EUR
  • Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  • 7,50 EUR
  • Zasielateľstvo
  • 7,50 EUR
  • Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
  • 7,50 EUR
  • Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrovanej látky
  • 7,50 EUR
  • Zmenárne
  • 7,50 EUR
  • Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky
  • 7,50 EUR

Pri objednávke viac ako 25 voľných živností účtujeme za každú ďalšiu voľnú živnosť 5,00 EUR.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky