+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Založenie dopravnej spoločnosti

Začiatok podnikania v nákladnej cestnej doprave nad 3,5t si vyžaduje splnenie veľkého množstva zákonom stanovených podmienok. Poradíme Vám profesionálne a bez námahy.


Založenie dopravnej spoločnosti
 • Komunikáciu s úradmi zariadime za Vás.
 • Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu.
 • Zabezpečíme úhradu všetkých povinných poplatkov.
 • Zmluvne garantujeme vykonanie kompletnej služby.
Vyžiadať cenovú ponuku
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu Založenie dopravnej spoločnosti
špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.

Kompletné informácie

Zakladanie prepravnej s.r.o. – základné informácie

Rozhodli ste sa založiť dopravnú spoločnosť? Podnikanie v doprave patrí medzi rozšírenú oblasť podnikania na Slovensku a Európskej únií. Založenie dopravnej spoločnosti si vyžaduje zvládnutie množstva krokov k získaniu povolenia na prevádzkovanie dopravnej spoločnosti, osvedčenia a taktiež daňovej registrácie. Podľa zákona č. 56/2012 musí byť každá spoločnosť, ktorej činnosťou bude vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy a vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy nad 3,5t zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky v znení „nákladná cestná doprava“ resp. „medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu“. Predmet podnikania sa zapisuje na základe vydaného povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a licencií spoločenstva (nazývaná aj ako koncesia na dopravu), ktoré vydáva príslušný Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. V prípade ak v Obchodnom registri SR nemáte zapísaný predmet činnosti, nie ste oprávnený v tomto obore podnikať a teda ani vystavovať faktúry.

Vyvarujte sa prieťahom v konaní, vypĺňaním formulárov a rozsiahlou byrokraciou. Nechajte si poradiť a celý proces zverte do rúk profesionálom. Zabezpečíme Vám založenie dopravnej spoločnosti na kľúč a oprávnenia na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy – dopravné licencie.

Začať podnikať v doprave prostredníctvom s.r.o. alebo živnosti – fyzickej osoby?

 • Živnostník – fyzická osoba

Živnostník, ktorý plánuje podnikať v nákladnej cestnej doprave a je zapísaný v živnostenskom registri, musí byť zapísaný aj v Obchodnom registri SR.  Predmet činnosti „nákladná cestná doprava“ resp. „medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu“ musí byť zapísaný v Obchodnom registri. Živnostník ručí celým svojim majetkom a musí spĺňať rovnako náročné kritéria ako s.r.o., vrátane finančnej spôsobilosti, ktorá sa pri s.r.o. preukazuje jednoduchším spôsobom.

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným – právnická osoba „s.r.o.“

Jednoduchší a efektívnejší spôsob podnikania, ktorý vám zabezpečuje aj väčšiu právnu istotu v doprave je založenie spoločnosti s.r.o. Zakladateľské dokumenty pripravíme tak, aby spĺňali všetky legislatívne podmienky potrebné na vydanie povolenia a licencie na dopravu. Výhodou s.r.o. je aj to, že neručíte celým svojim majetkom a preukazovanie finančnej spôsobilosti sa pri novozaloženej spoločnosti preukazuje prostredníctvom inštitútu základného imania.

Založenie dopravnej spoločnosti na mieru – ako postupujeme?

Založíme Vám spoločnosť s ručením obmedzeným na mieru tak, aby spĺňala legislatívne podmienky na získanie povolenie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy:

 • pomôžeme Vám vybrať obchodné meno spoločnosti,
 • pomôžeme Vám pri výbere vhodných predmetov podnikania,
 • pomôžeme Vám pri splatení základného imania,
 • v prípade ak nemáte vlastné sídlo, vieme vám zabezpečiť virtuálne sídlo spoločnosti na celom Slovensku vrátane osvedčených služieb, ktoré ponúka naše office centrum,
 • pripravíme kompletnú dokumentáciu na okresný úrad, daňový úrad, okresný súd, krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
 • na základe splnomocnenia zabezpečíme celý proces „na kľúč“.

Po založení spoločnosti pripravíme listiny potrebné na vybavenie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy:

 • preukázanie finančnej spôsobilosti,
 • v prípade absencie garanta odbornej spôsobilosti vám ho zabezpečíme,
 • vyhotovíme menovací dekrét,
 • vypracujeme prepravný poriadok,
 • vyžiadame aktuálny výpis z registra trestov, aktuálny výpis z obchodného registra,
 • zabezpečíme podklady k technickej základy,
 • vypracujeme všetky potrebné žiadosti,
 • vypracujeme nájomné zmluvy, ak je to nutné,
 • po získaní oprávnenia na podnikanie v nákladnej cestnej doprave – povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, Vám zapíšeme predmet činnosti do Obchodného registra SR.

Zabezpečujeme registráciu dopravnej spoločnosti na Daňovom úrade

 • Registrácia pre daň z príjmov – DIČ.
 • Registrácia pre daň z pridanej hodnoty – DPH.

Podnikanie v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t si vo väčšine prípadov vyžaduje registráciu k DPH, nakoľko množstvo tuzemských ale aj zahraničných podnikateľov s Vami nebude bez registrácie k DPH ochotných vstupovať do obchodných vzťahov. Registrácia k DPH patrí momentálne k veľmi náročným úkonom, aj z dôvodu potreby dokladovania množstva príloh na daňový úrad, ktoré preukazujú prípravu alebo vykonávanie ekonomickej činnosti. Viac o registrácií pre daň z pridanej hodnoty nájdete tu: Registrácia pre daň z pridanej hodnoty – DPH

Garant odbornej spôsobilosti

V prípade absencie zodpovedného zástupcu predmetu činnosti Vám poskytneme garanta s odbornou spôsobilosťou pre nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t.

Výsledkom našich služieb je kompletne založená spoločnosť, spôsobilá na medzinárodnú ako aj vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t. Obráťte sa na nás a nechajte si poradiť.

Ako postupovať ak máte záujem založiť dopravnú spoločnosť

 • Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte – pevná linka + 421 035 450 011, mobilný telefón + 421 948 488 200.
 • Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných pre založenie dopravnej spoločnosti.
 • Po obdržaní údajov Vám pripravíme kompletné listiny, ktoré podpíšete u notára alebo na matrike.
 • Podpísané dokumenty podpíšeme elektronickým podpisom, ohlásime živnosti, podáme a prevezmeme súhlas s daňového úradu a zapíšeme s.r.o. do Obchodného registra SR.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 356 450 013

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky