+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celé EÚ

Spolehlivé založení firmy v rámci celé EU

Našimi klienty jsou začínající, tak zkušení podnikatelé. Zajišťujeme plynulý proces založení firmy, prostřednictvím advokáta, tak zprávu společnosti v rámci celé EU. Primárně se zaměřujeme na poskytování služeb v rámci Slovenské republiky, České republiky, Maďarska, Polska, ale i Německa, Belgie, Lucemburska a Singapuru.

Založení s.r.o. v České republice
Mám zájem

Založení s.r.o. v České republice

Založení firmy je možné i bez nutnosti cestování do České republiky. Kompletně poradenství, až po úspěšný zápis s.r.o. do obchodního rejstříku Vám zajistíme na základě plné moci ve spolupráci s advokátem.
 • Základní informace
 • Účetnictví a daně

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Společnost s ručením omezeným patří k nejoblíbenějším právním formám podnikání v České republice. Zakládá se společenskou smlouvou, resp. zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu. Vzniká zápisem do Obchodního rejstříku České republiky. Společníkem a / nebo jednatelem může být i cizinec bez trvalého pobytu na území ČR.

Zakladatelé

Společnost může založit jedna nebo několik fyzických, či právnických osob, přičemž může mít maximálně 50 společníků.

Statutární orgán

Kompetence a počet jednatelů určuje společenská smlouva, resp. zakladatelská listina. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele. Jednatelé mohou jednat jménem společnosti samostatně nebo společně.

Statutární orgán může být

Některý ze společníků nebo osoba, která není společníkem společnosti. Může jím být i cizí státní příslušník. Jednatel musí být bezúhonný (bezúhonnost se ověřuje výpisem z rejstříku trestů) a způsobilý k právním úkonům. Jednatel nemusí mít žádnou kvalifikaci k výkonu funkce jednatele.

Základní kapitál

Hodnota základního jmění společnosti musí být minimálně 1 CZK. Základní kapitál musí být splacen na technický účet bance, před návrhem na zápis společnosti do Obchodního rejstříku ČR.

Ručení

Společnost ručí za závazky celým svým majetkem.

Základní povinnosti

Vedení podvojného účetnictví, bankovní účet vedený v České republice, podávání daňových přiznání.

Čas potřebný na založení společnosti

Proces založení s.r.o. trvá obvykle 25 dnů.

V ceně služby je zahrnuto

Vypracování zakladatelských listin, ohlášení živnosti a komunikaci s živnostenským úřadem, úhradu poplatků v případě řemeslných / vázaných živností, podání žádosti o vydání souhlasu správce daně na daňovém úřadě, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, registraci společnosti k dani z příjmu na daňovém úřadě, odeslání originálu výpisu z obchodního rejstříku na Vámi uvedenou adresu.

Výhody společnosti s ručením omezeným

Omezené ručení, možnost prodeje obchodního podílu za úplatu, vstup investora do společnosti, jedna sazba daně.

Nevýhody společnosti s ručením omezeným

Komplikovanější proces zrušení společnosti. Množství zákonů a nařízení, které musí společnost s ručením omezeným splňovat, zvláště pokud má vlastních zaměstnanců.

Vedení účetnictví

Každá právnická osoba musí vést podvojné účetnictví .

Daně
Daň z příjmu – 19 %

Daň z přidané hodnoty ( DPH ) – 21 %

Založení a.s. v České republice
Mám zájem

Založení a.s. v České republice

Založení akciové společnosti v České republice, Vám zajistíme do dvou týdnů. Na rozdíl od založení s.r.o., při akciové společnosti je nutná osobní účast přímo v ČR.
 • Základní informace
 • Účetnictví a daně

Akciová společnost – a.s.

Akciová společnost je vedle společnosti s ručením omezeným, druhou nejčastěji existující právní formou podnikání na území České republiky. Založení akciové společnosti “a.s.” je atraktivní zejména pro středně velké a nadnárodní společnosti. Akciová společnost je kapitálová obchodní společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Firma obsahuje označení “akciová společnost”. Toto označení může být nahrazeno zkratkou “akc. spol.” nebo “a.s.”. Základní kapitál akciové společnosti je 2 000 0000 CZK. V případě, že se rozhodnete vést účetnictví v eurech, je možné mít hodnotu základního kapitálu vyjádřeného v měně EUR. Vklad do základního kapitálu společnosti může být peněžní a nepeněžní. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem.

Zakladatelé

Nejnižší počet zakladatelů je 1 fyzická nebo 1 právnická osoba. Nejvyšší počet společníků není legislativně ohraničen.

Vznik

K založení akciové společnosti postačuje přijetí stanov.

Struktura akciové společnosti

Zakladatelé akciové společnosti si mohou zvolit systém vnitřní struktury společnosti. Existuje dualistický a monistický systém. V případě dualistického systému se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. V případě monistický je to statutární ředitel a správní rada. Výše zmíněné orgány mohou být pouze jednočlenné. Při volbě monistickího systému může stát v čele společnosti i jediný člen správní rady, který bude zároveň zastávat funkci statutárního ředitele. Členem orgánu mohou být fyzická, právnická osoba a funkční období členov je možné stanovit libovolně, podle potřeb.

Akce

Akce mohou mít formu akcií na jméno a akcií na majitele. Akce na majitele mohou existovat pouze jako zaknihované, nebo tzv. imobilizovaný cenný papír. Co se týče druhu akcí, kromě kmenových a prioritních akcií je možné vydávat i další druhy, které mohou obsahovat různé zvlástní práva (jinak upravený podíl na zisku, rozdílnou váhu hlasů na valné hromadě). Tento druh akcií musí být přesně specifikován ve stanovách. Jednou z novinek jsou tzv. kusové akce, které nemají jmenovitou hodnotu. Každá kusová akce představuje stejný podíl na společnosti.

Základní kapitál

Hodnota základního jmění společnosti musí být minimálně 2 000 000 CZK resp. 80 000 EUR.

Ručení

Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti neručí.

Základní povinnosti

Vedení podvojného účetnictví, bankovní účet vedený v ČR, podávání daňových přiznání. Od 1.1.2014 mají všechny akciové společnosti povinnost zřízení internetové stránky. Uvedené na nich musí být údaje, které jsou povinen uvádět na obchodních listinách, účetní závěrce či pozvánky na valné hromady.

Čas potřebný na založení akciové společnosti

Proces založení akciové společnosti na území České republiky trvá obvykle 25 pracovních dnů.

V ceně služby je zahrnuto

Vypracování zakladatelských listin, ohlášení živnosti a komunikaci s živnostenským úřadem, úhradu poplatků v případě řemeslných / vázaných živností, podání žádosti o vydání souhlasu správce daně na daňovém úřadě, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, registraci společnosti k dani z příjmu na daňovém úřadě, odeslání originálu výpisu z obchodního rejstříku na Vámi uvedenou adresu.

Výhody akciové společnosti

Akciová společnost má ve srovnání s jinou právní formou podnikání vyšší bonitu resp. image. Ideální právní forma podnikání při realizaci projektů s vyšší kapitálovou náročností. Relativní anonymita akcionářů.

Nevýhody akciové společnosti

Náročná personální struktura. Vyšší pořizovací náklady. Komplikovaný proces zrušení akciové společnosti.

Vedení účetnictví

Každá právnická osoba musí vést podvojné účetnictví.

Daně
Daň z příjmu – 19 %

Daň z přidané hodnoty ( DPH ) – 21 %

Založení s.r.o. v Maďarsku
Mám zájem

Založení s.r.o. v Maďarsku

Založení kft. (s.r.o.) v Maďarsku je možné i bez nutnosti cestování do Maďarska. Advokát Vám připraví kompletní listiny a zajistí zápis kft. do registru. Celý proces trvá maximálně 12 pracovních dnů.
 • Základní informace
 • Účetnictví a daně

Společnost s ručením omezeným – s.r.o. (Kft.)

Společnost s ručením omezeným patří k nejoblíbenějším právním formám podnikání v Maďarsku. Zakládá se společenskou smlouvou, resp. zakladatelskou listinou. Vzniká zápisem do Obchodního rejstříku v Maďarsku. Společníkem a / nebo jednatelem může být i cizinec bez trvalého pobytu na území Maďarska.

Zakladatelé

Společnost může založit jedna nebo několik fyzických, či právnických osob.

Statutární orgán

Kompetence a počet jednatelů určuje společenská smlouva, resp. zakladatelská listina. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele. Jednatelé mohou jednat jménem společnosti samostatně nebo společně.

Statutární orgán může být

Některý ze společníků nebo osoba, která není společníkem společnosti. Může jím být i cizí státní příslušník. Jednatel musí být bezúhonný (bezúhonnost se ověřuje výpisem z rejstříku trestů) a způsobilý k právním úkonům. Jednatel nemusí mít žádnou kvalifikaci k výkonu funkce jednatele.

Základní kapitál

Hodnota základního kapitálu společnosti je minimálně 3 000 000 HUF (přibližně 10 000 EUR). Základní kapitál není třeba splatit na zvláštní účet v bance, postačuje prohlášení o splacení základního kapitálu.

Ručení

Společnost ručí za závazky celým svým majetkem.

Základní povinnosti

Vedení podvojného účetnictví, bankovní účet vedený v Maďarsku, podávání daňových přiznání.

Čas potřebný na založení společnosti

Proces založení s.r.o. trvá obvykle 12 dnů.

V ceně služby je zahrnuto

Vypracování zakladatelských listin, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, registraci společnosti k dani z příjmu na daňovém úřadě, odeslání originálu výpisu z obchodního rejstříku na Vámi uvedenou adresu.

Výhody společnosti s ručením omezeným

Omezené ručení, možnost prodeje obchodního podílu za úplatu, vstup investora do společnosti, jedna sazba daně. Velmi rychlá registrace k DPH, v průběhu několika hodin.

Nevýhody společnosti s ručením omezeným

Komplikovanější proces zrušení společnosti. Přísnější kontrola a striktní dodržování zákonů v Maďarsku, ve srovnání se Slovenskou nebo Českou republikou.

Vedení účetnictví

Každá právnická osoba musí vést podvojné účetnictví.

Daně

Daň z příjmu – 10 % daň, do výše zisku 500 000 000 forintů a 19 % daň, v případě překročení zisku 500 000 000 forintů.

Daň z přidané hodnoty ( DPH ) – 27 %

Daň z dividend – 16 %, v případě, že je majitelem maďarské společnosti zahraniční fyzická osoba.

Daň z dividend – 0 %, v případě, že je majitelem maďarské společnosti zahraniční právnická osoba.

Místní daň – 2 %.

Se státními institucemi se komunikuje elektronicky.

Založení s.r.o. v Polsku
Mám zájem

Založení s.r.o. v Polsku

Založení firmy v Polsku (Sp . Z o.o.) je možné i bez nutnosti cestování do Polska. Připravíme Vám kompletní listiny a zajistí zápis firmy do rejstříku. Celý proces trvá maximálně 3-4 týdny.
 • Základní informace
 • Účetnictví a daně

Společnost s ručením omezeným (Sp. Z o.o.)

Nejčastější právní formou podnikání v Polsku je společnost s ručením omezeným, tzv. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oficiální zkratka “Sp. z o.o. “. Představuje obchodní společnost, v níž společník ručí za závazky do výše svého kapitálového vkladu. Zakladatelem může být fyzická, tak právnická osoba. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele. Dobrovolnými orgány jsou dozorčí rada a kontrolní komise. Základní kapitál je minimálně 5 000 PLN (cca 1 164,00 EUR). Při zakládání společnosti musí být splacena celá částka základního kapitálu. Základní kapitál není třeba splatit na bankovní účet.

Zakladatelé

Společnost může založit jedna nebo několik fyzických, či právnických osob.

Statutární orgán

Kompetence a počet jednatelů určuje společenská smlouva, resp. zakladatelská listina. Společnost musí mít minimálně jednoho jednatele. Jednatelé mohou jednat jménem společnosti samostatně nebo společně.

Statutární orgán může být

Některý ze společníků nebo osoba, která není společníkem společnosti. Může jím být i cizí státní příslušník. Jednatel musí být bezúhonný (bezúhonnost se ověřuje výpisem z rejstříku trestů) a způsobilý k právním úkonům. Jednatel nemusí mít žádnou kvalifikaci k výkonu funkce jednatele.

Základní kapitál

Hodnota základního kapitálu společnosti je minimálně 5 000 PLN (cca 1 164,00 EUR). Základní kapitál není třeba splatit na zvláštní účet v bance, postačuje prohlášení o splacení základního kapitálu.

Ručení

Společnost ručí za závazky celým svým majetkem.

Základní povinnosti

Vedení podvojného účetnictví, bankovní účet vedený v Polsku, podávání daňových přiznání.

Čas potřebný na založení společnosti

Proces založení firmy “Sp . Z o.o.” trvá obvykle 3-4 týdny.

V ceně služby je zahrnuto

Vypracování zakladatelských listin, zapsání společnosti do Státního soudního rejstříku, odevzdání kompletní zakladatelské dokumentace na Vámi uvedenou adresu.

Výhody společnosti s ručením omezeným

Omezené ručení, možnost prodeje obchodního podílu za úplatu, vstup investora do společnosti.

Nevýhody společnosti s ručením omezeným

Komplikovanější proces zrušení společnosti. Přísnější kontrola a striktní dodržování zákonů v Polsku, ve srovnání se Slovenskou nebo Českou republikou.

Vedení účetnictví

Každá právnická osoba musí vést účetnictví.

Daně

Daň z příjmu – 19 % daň

Daň z přidané hodnoty ( DPH ) – 23 %

Napište nebo zavolejte nám

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme.

Prosím, zadejte své jméno, platnou e-mailovou adresu, telefonní číslo a správu.

Zadali jste nesprávný e-mail. Zkuste znovu.

V případě jakýchkoliv dotazů nám zavolejte na číslo   +421 911 337 773

Reference

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovních dnech od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začátek stránky
Vyžádejte si od nás konkrétní cenovou nabídku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.