+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomické a účetní oblasti

Založení firmy kft. v Maďarsku

Založení firmy kft. v Maďarsku

Založení firmy kft. v Maďarsku

V následujících řádcích si přiblížíme společnost s označením ,,kft.” v Maďarsku. Určitě se mnohým z Vás naskýtá otázka, proč bychom jako…

4436
03. 03. 2016

V následujících řádcích si přiblížíme společnost s označením ,,kft.” v Maďarsku. Určitě se mnohým z Vás naskýtá otázka, proč bychom jako občané země, která je na tom možná ekonomicky lépe než Maďarsko dělali? Odpovědi na tuto a mnohé další otázky se dozvíme v pokračování článku níže.

Výhody podnikání a základní ukazatele v Maďarsku

Maďarsko, jako země je pro potencionálního investora, resp. subjekt, který je ochoten začít v Maďarsku podnikat určitě atraktivní prostor. Jako první a nezanedbatelnou výhodu bychom mohli znát levnou pracovní sílu, daňové zatížení, absence přehnané byrokracie. Při podnikání se využívají obdobné typy závazků (smluv), jak je to na našem území. Podnikatelské prostředí u našich jižních sousedů však nabízí obrovské množství forem podpory podnikatelské činnosti. Jako příklad je možné uvést různé formy daňových bonusů (bonus za zaměstnání absolventa, osoby starší než 55 let, osoby zdravotně těžce postižené, osoby bez odborného vzdělání. Tyto a mnohé jiné faktory tedy vytváří prostředí vhodné pro rozšiřování nebo zakládání podnikání v zahraničí.

Projděme si tedy pár základních informací o Maďarsku. Maďarsko je od roku 2004 členským státům Evropské unie. Maďarsko je rovněž členem OECD a NATO. Měnou v Maďarsku je maďarský forint (kurz je přibližně 300 HUF za 1 EUR). Obchodní společnost s označením ,,kft.” je ekvivalentem české společnosti s ručením omezením (s.r.o.). Obchodní společnost tedy vlastní společník, jako statutární orgán jedná jednatel.

Proces založení firmy ,,kft.”

Hned na začátku poměrně jednoduchého procesu zakládání společnosti ,,kft.” je třeba, aby byly vyhotoveny dokumenty, které předepisuje maďarský zákonodárce. V Maďarsku provedení a přípravu těchto dokumentů musí provést jedině člen maďarské advokátní komory – advokát. Stejně je to i v případě zapsání obchodní společnosti do Obchodního rejstříku Maďarska. V této fázi založení společnosti je mimořádně důležité připomenout absenci přehnané byrokracie, protože drtivou většinu dokumentů je možné podat elektronickou formou.

Maďarský zákonodárce taxativní formou předepisuje dokumenty, které jsou potřebné k založení společnosti ,,kft.”. Zakladatelské dokumenty musí obsahovat:

 • výběr unikátního obchodního jména (nesmí byt zaměnitelné, za jménem musí následovat zkratka ,,kft.”);
 • zvolení alespoň jednoho jednatele a společníka;
 • společník může být stejně fyzická i právnická osoba;
 • základní kapitál společnosti je zákonem stanovený na minimálně 3,000,000 HUF (10,000 EUR), základní kapitál není třeba splatit na účet v bance před zápisem firmy do rejstříku;
 • předmět činnosti obchodní společnosti;
 • není nutné předložit výpis z rejstříku trestů při fyzické osobě;
 • všechny podpisy při zakládání obchodní společnosti musí být ověřené notářem, v případě, že se dokumenty podepisují na území ČR. Na území Maďarska ověřuje pravost podpisů na dokumentech advokát za účasti svědka.
 • zvolené sídlo společnosti.

V této části je třeba zmínit, že při zakládání obchodní společnosti mohou vzniknout i dodatečné výdaje. Jako příklad uvádíme poplatek za ověření podpisů, resp. poplatek za zápis do obchodního rejstříku (50,000 HUF).

Efektivní elektronická komunikace se státními institucemi

Při procesu registrace je třeba uvést několik výhod, které má zakládání obchodní společnosti v Maďarsku. Jak bylo zmíněno výše, velkou výhodou je efektivní výkon státní správy na úseku podnikání pomocí elektronického přístupu ke státním orgánům. Odpadá tím problém se zbytečnou byrokracií, neochotou pracovníků státních orgánů, omezené úřední hodiny a jiné.

Samotný proces vytvoření a přihlášení obchodní společnosti z pravidla nezabere více než pár pracovních dnů. V Maďarsku funguje systém, pomocí kterého na jednom místě je možné vybavení všech oficiálně. Jako příklad je možné uvést, že přidělení IČ DPH je možné již při procesu zakládání obchodní společnosti v průběhu 24h (Slovenská republika až 21 dní, Česká republika až 30 dní). Daňový úřad tento identifikátor zaregistruje, tedy odpadá povinnost čekat na vyjádření daňového úřadu po založení obchodní společnosti. Od okamžiku registrace tedy obchodní společnost začíná působit jako plátce DPH. Výše DPH v Maďarské republice byla stanovena na hranici 27%.

Daně v Maďarsku

Výhodou podnikání v Maďarsku je i velmi atraktivní daňové prostředí. V Maďarsku je v praxi zaveden systém, při kterém jsou daňové a odvodové sazby nastaveny tak, aby plně podpořily malé a střední podnikání. Daň z příjmu je nastavena tak, že až do momentu nepřekročení obratu 500,000,000 HUF je stanovena na 10%. Do této daně je samozřejmě nutné započítat i daň, která se platí místní samosprávě a je stanovena na 0,2%.

Pokud obrat obchodní společnosti překročí 500,000,000 HUF, obrat společnosti se zdaňuje 19%. V praxi to vypadá tak, že obrat do 500,000,000 HUF se zdaní sazbou 10% a zbytek, který překročil částku 500,000,000 HUF se zdaní 19% sazbou. Daň z dividend je na úrovni 16%, v případě, že je majitelem maďarské firmy zahraniční fyzická osoba. V případě, že je majitelem maďarské firmy zahraniční právnická osoba (například slovenská s.r.o.), je daň z dividend na úrovni 0%.

Daňový systém je tedy nastaven tak, že podporuje podnikání. Mezi nezanedbatelné výhody je třeba začlenit i možnost čerpání eurofondů, které jsou nastaveny tak, aby podporovaly podnikání v hospodářství, zemědělství, kultuře nebo i průmyslu. Cílem podpory podnikání v Maďarské republice je především vytváření přidaných hodnot, snižování nezaměstnanosti a podpory regionů.

Výhodou podnikání je i momentální situace na trhu s realitami . Ceny jsou vlivem doznívající ekonomické krizi na dlouhodobém minimu, tedy je ten správný čas na investice. Doporučit bychom mohli investice do administrativních budov, průmyslových parků nebo obytných jednotek. Právě nízká cena nemovitostí vytváří ideální podmínky pro umístění složky podnikání právě v Maďarsku. Právě tyto pozitivní faktory, které jednoznačně hovoří za rozhodnutí podnikat v Maďarsku, dělají z této země velmi atraktivního partnera. Výhodu tvoří i geografické umístění země, tedy dostupnost do každé důležité průmyslové oblasti v rámci Evropy. Výhodu tvoří i nově vybudovaná síť dálnic, nebo dostupnost letecké dopravy. Právě dopravní dostupnost hrála rozhodující faktor při rozhodování mnoha zahraničních investorů, který přesunuli své podnikání právě do Maďarska.

Reference

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovních dnech od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začátek stránky
Vyžádejte si od nás konkrétní cenovou nabídku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.