+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Predaj spoločnosti

FONTIONNEL zabezpečuje predaj firiem vrámci celej EÚ. Naše spoločnosti na predaj sú vhodné pre začínajúcich, ako aj skúsených podnikateľov, ktorí potrebujú začať podnikať ihneď. V ponuke máme novozaložené, tzv. ready made spoločnosti, a taktiež staršie spoločnosti s účtovnou históriou. Dokážeme vyhovieť širokému spektru požiadaviek našich klientov.


Predaj firiem zabezpečujeme vrámci celej EÚ

Naša ponuka obsahuje novozaložené spoločnosti na predaj, tzv. ready-made firmy (neplatca, platca DPH). Tieto spoločnosti nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť a boli pripravené pre podnikateľov, ktorí nevyhnutne potrebujú kúpiť hotovú spoločnosť, za účelom rýchleho štartu podnikania. Jednoducho povedané, nemajú čas na zdĺhavý proces zakladania novej spoločnosti. Naše služby poskytujeme primárne na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, ale aj v Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Singapúre.

Vzhľadom na dlhoročnú pôsobnosť spoločnosti FONTIONNEL, Vám vieme zabezpečiť aj predaj starších firiem, s účtovnou históriou (neplatca, platca DPH). V prípade, ak nemáte záujem firmu kúpiť, práve naopak, chcete ju predať, ponúkame Vám službu odkúpenie spoločnosti. Naše služby sme poskytli viac ako 2700 klientom. Náš tím sa skladá z ekonómov, právnikov a spolupracujúceho advokáta. Pozrite si naše referencie. Veríme, že budete s našimi službami spokojný aj Vy.

Predaj s.r.o. - novozaložené spoločnosti
Mám záujem

Predaj s.r.o. - novozaložené spoločnosti

Začiatok podnikania môžete urýchliť kúpou novozaloženej spoločnosti, tzv. ready made firmy. V ponuke máme aj novozaložené firmy (najmä s.r.o.) registrované k DPH.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj novozaložených spoločností

Kúpa novozaloženej spoločnosti Vám zrýchli štart podnikania. Všetky nami ponúkané spoločnosti sú k náhľadu v obchodnom registri, majú pridelené IČO, majú vystavené osvedčenia o živnostenskom oprávnení – živnostenské listy, sú registrované pre daň z príjmu a teda majú k dispozícií DIČ a IČ DPH (IČ DPH podľa požiadavky klienta), nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu, to znamená, že nie je potrebné splatiť základné imanie, sú k dispozícii a ihneď na predaj, naše firmy spĺňajú všetky predpoklady pre plynulý a rýchly štart podnikania.

Predmety podnikania

Naše novozaložené spoločnosti majú v obchodnom registri zapísané najzaužívanejšie predmety podnikania/živnosti. Najmä však: kúpa a predaj tovaru, sprostredkovateľská činnosť, administratívne/reklamné/marketingové služby, stavebné činnosti, nákladná cestná doprava, prenájom hnuteľných vecí, a pod. V prípade potreby, rozšírime predmety podnikania podľa Vašich potrieb.

Čas potrebný na predaj novozaloženej spoločnosti

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48 h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Podnikať so spoločnosťou môžete po podpísaní dokumentácie. Zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti zaznamená Obchodný register SR do 23 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom (v prípade doplnenia predmetov podnikania podľa Vašich predstáv), úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane na daňovom úrade, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody kúpy spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchly začiatok podnikania. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o.

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novozaloženej spoločnosti

Spoločnosť by ste mali kupovať od spoľahlivého partnera, ktorý má nielen dobré referencie, ale poskytne Vám aj zmluvnú garanciu „čistoty“ obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorú Vám ponúka, by mal mať v osobnom vlastníctve, t.j. nemala by byť sprostredkovaná od inej neznámej spoločnosti. Vždy odporúčame našim klientom osobné stretnutie, u nás v kancelárií, kde si prejdeme kompletný postup pri predaji s.r.o.

Naše novozaložené spoločnosti nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť. Aj napriek tomu, sú k spoločnostiam dokumenty, ktoré sú súčasťou účtovníctva. Patrí k ním napríklad potvrdenie o vložení základného imania na osobitný účet v banke, súdne a správne poplatky súvisiace so založením spoločnosti, poprípade úhrada poplatku za komunálny odpad.

Vedenie účtovníctva

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Dane 

Daň z príjmu – 22%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 20 %

Poplatky za komunálny odpad – každá spoločnosť, podľa počtu zamestnancov.

Daňová licencia

Daňová licencia je takzvaná ,,minimálna daň”, ktorú sú povinné hradiť obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.). Výnimku pri platbe daňovej licencie predstavujú novovzniknuté spoločnosti, ktoré sú od jej platby oslobodené po dobu prvého kalendárneho roku od svojho vzniku (zdaňovacieho obdobia).

Výška daňovej licencie 

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, neplatca DPH – 480 €/ročne.

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, platca DPH – 960 €/ročne.

Právnická osoba s obratom nad 500.000 € – 2.880 €/ročne.

Predaj s.r.o. - staršie spoločnosti
Mám záujem

Predaj s.r.o. - staršie spoločnosti

Častokrát sa stáva, že je podnikatelia namiestno novo-založenej spoločnosti, preferujú kúpu staršej s.r.o. Máme v ponuke desiatky preverených spoločností - aj platcov DPH, s účtovnou históriou.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj starších spoločností

Kúpa staršej spoločnosti je atraktívna najmä pre tých podnikateľov, ktorí potrebujú začať podnikať ihneď. V určitých odvetviach podnikania, je častokrát nutné, aby podnikateľ disponoval spoločnosťou, ktorá ma „bohatú“ účtovnú históriu, alebo je jednoducho dlhšiu dobu zapísaná v obchodnom registri. Je to výhodou najmä pri čerpaní dotácií, realizácií projektov, ale aj pri získaní priaznivejších podmienok pri komunikácií s úverovými inštitúciami. Nespornou výhodou je aj vybudované dobré meno firmy, pri styku so štátnymi inštitúciami, akými je napríklad daňový úrad. Všetky nami ponúkané spoločnosti sú k náhľadu v obchodnom registri. Sprostredkovávame predaj, len takých spoločností, ktoré nemajú žiadne záväzky, nenachádzajú sa v súdnych sporoch, majú účtovníctvo vedené podľa platnej legislatívy.

Predmety podnikania

Každá z našich spoločností na predaj má v obchodnom registri zapísané rozličné predmety podnikania. Spoločnosti sú zamerané na rozličné oblasti podnikania (stavebné práce, doprava, nákup a predaj tovaru, a mnoho ďalších). V ponuke máme množstvo starších spoločností na predaj. Práve preto vieme vyhovieť širokému spektru požiadaviek našich klientov.

Čas potrebný na predaj staršej spoločnosti

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Podnikať so spoločnosťou môžete po podpísaní dokumentácie. Zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti zaznamená Obchodný register SR do 23 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

Cena 

od 490 EUR

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom (v prípade doplnenia predmetov podnikania podľa Vašich predstáv), úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane na daňovom úrade, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu, odovzdanie kompletnej účtovnej agendy obchodnej spoločnosti na základe preberacieho protokolu.

Výhody kúpy spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchly začiatok podnikania. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody staršej spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o.

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novozaloženej spoločnosti

Spoločnosť by ste mali kupovať od spoľahlivého partnera, ktorý má nielen dobré referencie, ale poskytne Vám aj zmluvnú garanciu „čistoty“ obchodnej spoločnosti. Vždy odporúčame našim klientom osobné stretnutie, u nás v kancelárií, kde si prejdeme kompletný postup pri predaji s.r.o. K spoločnosti by ste mali obdržať kompletnú účtovnú dokumentáciu, vrátane potvrdení o bezdĺžnosti. Najmä z daňového úradu, sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, poprípade aj potvrdenie z okresného súdu, že sa spoločnosť nenachádza v likvidácií, reštrukturalizácií alebo v konkurze.

Staršie spoločnosti vykonávali ekonomickú činnosť. Súčasťou sprostredkovania predaja staršej spoločnosti je aj odovzdanie kompletnej účtovnej a právnej dokumentácie spoločnosti.

Vedenie účtovníctva

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Dane 

Daň z príjmu – 22%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 20 %

Poplatky za komunálny odpad – každá spoločnosť, podľa počtu zamestnancov.

Daňová licencia

Daňová licencia je takzvaná ,,minimálna daň”, ktorú sú povinné hradiť obchodné spoločnosti (s.r.o.,a.s.). Výnimku pri platbe daňovej licencie predstavujú novovzniknuté spoločnosti, ktoré sú od jej platby oslobodené po dobud prvého kalendárneho roku od svojho vzniku (zdaňovacieho obdobia).

Výška daňovej licencie 

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, neplatca DPH – 480 €/ročne.

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, platca DPH – 960 €/ročne.

Právnická osoba s obratom nad 500.000 € – 2.880 €/ročne.

Predaj a.s.
Mám záujem

Predaj a.s.

Začiatok podnikania môžete urýchliť kúpou novozaloženej akciovej spoločnosti, tzv. ready made firmy. V mene a.s. môžete konať dňom podpisu zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom a.s.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj novozaložených spoločností

Kúpa novozaloženej akciovej spoločnosti Vám zrýchly štart podnikania. Všetky nami ponúkané spoločnosti sú k náhľadu v obchodnom registri, majú pridelené IČO, majú vystavené osvedčenia o živnostenskom oprávnení – živnostenské listy, sú registrované pre daň z príjmu a teda majú k dispozícií DIČ a IČ DPH (IČ DPH podľa požiadavky klienta), nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu, to znamená, že nie je potrebné splatiť základné imanie, sú k dispozícii a ihneď na predaj, naše firmy spĺňajú všetky predpoklady pre plynulý a rýchly štart podnikania.

Predmety podnikania

Naše novozaložené akciové spoločnosti majú v obchodnom registri zapísané najzaužívanejšie predmety podnikania/živnosti. Najmä však: kúpa a predaj tovaru, sprostredkovateľská činnosť, administratívne/reklamné/marketingové služby, stavebné činnosti, nákladná cestná doprava, prenájom hnuteľných vecí, a pod. V prípade potreby, rozšírime predmety podnikania podľa Vašich potrieb.

Čas potrebný na predaj novozaloženej spoločnosti

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Podnikať so spoločnosťou môžete po podpísaní dokumentácie. Zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti zaznamená Obchodný register SR do 23 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

Cena

od 2500 EUR

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na predaj spoločnosti, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom (v prípade doplnenia predmetov podnikania podľa Vašich predstáv), úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane na daňovom úrade, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody kúpy spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchly začiatok podnikania. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením novej akciovej spoločnosti.

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novozaloženej spoločnosti

Spoločnosť by ste mali kupovať od spoľahlivého partnera, ktorý má nielen dobré referencie, ale poskytne Vám aj zmluvnú garanciu “čistoty” obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorú Vám ponúka, by mal mať v osobnom vlastníctve, t.j. nemala by byť sprostredkovaná od inej neznámej spoločnosti. Vždy odporúčame našim klientom osobné stretnutie, u nás v kancelárií, kde si prejdeme kompletný postup pri predaji a.s.

Naše novozaložené akciové spoločnosti nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť. Aj napriek tomu, sú k spoločnostiam dokumenty, ktoré sú súčasťou účtovníctva. Patrí k ním napríklad potvrdenie o vložení základného imania na osobitný účet v banke, súdne a správne poplatky súvisiace so založením akciovej spoločnosti, poprípade úhrada poplatku za komunálny odpad.

Vedenie účtovníctva

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Dane 

Daň z príjmu – 22%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 20 %

Poplatky za komunálny odpad – každá spoločnosť, podľa počtu zamestnancov.

Daňová licencia

Daňová licencia je takzvaná ,,minimálna daň”, ktorú sú povinné hradiť obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.). Výnimku pri platbe daňovej licencie predstavujú novovzniknuté spoločnosti, ktoré sú od jej platby oslobodené po dobu prvého kalendárneho roku od svojho vzniku (zdaňovacieho obdobia).

Výška daňovej licencie 

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, neplatca DPH – 480 €/ročne.

Právnická osoba s obratom menej ako 500.000 €, platca DPH – 960 €/ročne.

Právnická osoba s obratom nad 500.000 € – 2.880 €/ročne.

Predaj s.r.o. v Českej republike
Mám záujem

Predaj s.r.o. v Českej republike

Kúpou novozaloženej firmy v Českej republike ušetríte množstvo času. Nie je potrebné zakladať firmu, podstupovať zdĺhavé registrácie. V ponuke máme aj spoločnosti registrované k DPH.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj novozaložených spoločností v Českej republike

Kúpa novozaloženej spoločnosti ponúkame aj v Českej republike. Všetky nami ponúkané spoločnosti sú k náhľadu v Obchodnom registri, majú pridelené IČO, majú vystavené osvedčenia o živnostenskom oprávnení – živnostenské listy, sú registrované pre daň z príjmu a teda majú k dispozícií DIČ a IČ DPH (IČ DPH podľa požiadavky klienta), nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu, to znamená, že nie je potrebné splatiť základné imanie, sú k dispozícii a ihneď na predaj, naše firmy spĺňajú všetky predpoklady pre plynulý a rýchly štart podnikania.

Predmety podnikania

Naše novozaložené spoločnosti majú v obchodnom registri zapísané najzaužívanejšie predmety podnikania/živnosti. Najmä však: kúpa a predaj tovaru, sprostredkovateľská činnosť, administratívne/reklamné/marketingové služby, stavebné činnosti, nákladná cestná doprava, prenájom hnuteľných vecí, a pod. V prípade potreby, rozšírime predmety podnikania podľa Vašich potrieb.

Čas potrebný na predaj novozaloženej spoločnosti

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Podnikať so spoločnosťou môžete po podpísaní dokumentácie. Zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti zaznamená Obchodný register ČR do 23 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

Cena 

od 1290 EUR

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom (v prípade doplnenia predmetov podnikania podľa Vašich predstáv), úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody kúpy spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchly začiatok podnikania. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o.

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novozaloženej spoločnosti

Spoločnosť by ste mali kupovať od spoľahlivého partnera, ktorý má nielen dobré referencie, ale poskytne Vám aj zmluvnú garanciu “čistoty” obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorú Vám ponúka, by mal mať v osobnom vlastníctve, t.j. nemala by byť sprostredkovaná od inej neznámej spoločnosti. Vždy odporúčame našim klientom osobné stretnutie, u nás v kancelárií, kde si prejdeme kompletný postup pri predaji s.r.o.

Naše novozaložené spoločnosti nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť. Aj napriek tomu, sú k spoločnostiam dokumenty, ktoré sú súčasťou účtovníctva. Patrí k ním napríklad potvrdenie o vložení základného imania na osobitný účet v banke, súdne a správne poplatky súvisiace so založením spoločnosti.

Vedenie účtovníctva

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Dane 

Daň z príjmu – 21%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 19 %

Daňová licencia

Žiadna

Predaj kft. v Maďarsku
Mám záujem

Predaj kft. v Maďarsku

Naše spoločnosti na predaj v Maďarsku spĺňajú všetky predpoklady na rýchly začiatok podnikania. K dispozícií máme spoločnosti (kft.) registrované k DPH. Poskytujeme aj účtovné služby a virtuálne sídla.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj novozaložených spoločností v Maďarsku

Kúpu novozaloženej spoločnosti ponúkame aj v Maďarsku. Všetky nami ponúkané spoločnosti sú k náhľadu v obchodnom registri, majú pridelené IČO, sú registrované pre daň z príjmu a teda majú k dispozícií DIČ a IČ DPH (IČ DPH podľa požiadavky klienta), nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu, to znamená, že nie je potrebné splatiť základné imanie, sú k dispozícii a ihneď na predaj, naše firmy spĺňajú všetky predpoklady pre plynulý a rýchly štart podnikania.

Predmety podnikania

Naše novozaložené spoločnosti majú v obchodnom registri zapísané najzaužívanejšie predmety podnikania/živnosti. Najmä však: kúpa a predaj tovaru, sprostredkovateľská činnosť, administratívne/reklamné/marketingové služby, stavebné činnosti, nákladná cestná doprava, prenájom hnuteľných vecí, a pod. V prípade potreby, rozšírime predmety podnikania podľa Vašich potrieb.

Čas potrebný na predaj novozaloženej spoločnosti

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Podnikať so spoločnosťou môžete po podpísaní dokumentácie. Zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti zaznamená Obchodný register v Maďarsku do 23 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

Cena 

od 1390 EUR

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom (v prípade doplnenia predmetov podnikania podľa Vašich predstáv), úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody kúpy spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchly začiatok podnikania. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o.

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novozaloženej spoločnosti

Spoločnosť by ste mali kupovať od spoľahlivého partnera, ktorý má nielen dobré referencie, ale poskytne Vám aj zmluvnú garanciu “čistoty” obchodnej spoločnosti. Spoločnosť, ktorú Vám ponúka, by mal mať v osobnom vlastníctve, t.j. nemala by byť sprostredkovaná od inej neznámej spoločnosti. Vždy odporúčame našim klientom osobné stretnutie, u nás v kancelárií, kde si prejdeme kompletný postup pri predaji s.r.o.

Naše novozaložené spoločnosti nevykonávali žiadnu ekonomickú činnosť. Aj napriek tomu, sú k spoločnostiam dokumenty, ktoré sú súčasťou účtovníctva. Patria k ním napríklad súdne a správne poplatky súvisiace so založením spoločnosti.

Vedenie účtovníctva

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Dane 

Daň z príjmu – 10 % ďan, do výšky zisku 500 000 000 forintov a 19% daň, v prípade presiahnutia zisku 500 000 000 forintov.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 27 %

Daň z dividend – 16%, v prípade, ak je majiteľom maďarskej spoločnosti zahraničná fyzická osoba.

Daň z dividend – 0%, v prípade, ak je majiteľom maďarskej spoločnosti zahraničná právnická osoba.

Miestna daň – 2%.

So štátnymi inštitúciami sa komunikuje elektronicky.

Odkúpenie s.r.o.
Mám záujem

Odkúpenie s.r.o.

Odpredaj resp. odstúpenie firmy nepatrí medzi každodenné úkony podnikateľa. Práve preto, Vám odporúčame celý proces konzultovať so spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na predaj spoločností.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Odpredaj spoločnosti/sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie? Odpredaj spoločnosti je najrýchlejším a cenovo najvýhodnejším riešením. Pri predaji spoločnosti nemáte takmer žiadne náklady, práve naopak, realizujete zisk. Nie je nutné uhrádzať žiadne poplatky a čakať na zdĺhavý proces rušenia firmy formou likvidácie, alebo konkurzným konaním. Podmienkou na odpredaj firmy je, že Vaša sro nemôže mať žiadne záväzky, majetok a ani pohľadávky. Jednoducho povedané, musí byť „finančne zdravá“.

Spoločnosť FONTIONNEL zabezpečuje sprostredkovanie odpredaja obchodných spoločností od roku 2010. V Obchodnom registri SR sme vykonali viac ako 1 000 zmien – referencie. Odpredaj firiem realizujeme v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a v Poľsku.

Ako prebieha sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti

Predávajúci: V úvodnej fáze komunikácie s predávajúcim, dôkladne zanalyzujeme účtovný a právny stav obchodnej spoločnosti. Sprostredkúvame predaj len takých spoločností, ktoré nemajú žiadne záväzky a sú „finančne zdravé“. Jednoducho povedané, nový majiteľ spoločnosti, nebude mať po prevode obchodného podielu žiadne starosti. Dohodneme podmienky prevodu obchodného podielu a podpíšeme sprostredkovateľskú zmluvu. Predávajúci vyhotoví účtovnú závierku ku dňu prevodu obchodného podielu. Dokumenty týkajúce sa prevodu obchodného podielu podpíše u notára alebo na matrike. Povinnosťou predávajúceho je taktiež skompletizovanie účtovných a právnych dokumentov, týkajúcich sa spoločnosti a taktiež pripravenie preberacieho protokolu.

Sprostredkovateľská spoločnosť FONTIONNEL: Zabezpečíme účtovnú a právnu analýzu spoločnosti, kontrolu účtovných závierok, vyžiadame potvrdenia o bezdĺžnosti zo sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňového úradu, vyžiadame potvrdenie konkurzného súdu, pripravíme listiny k prevodu obchodného podielu, vyžiadame súhlas správcu dane, zariadime komunikáciu s obchodným registrom, až po úspešný zápis zmeny majiteľa firmy.

Čas potrebný na sprostredkovanie odpredaja Vašej spoločnosti

Od 14 dní, do 3 mesiacov.

Odmena  

Odmena pre predávajúceho je stanovená na základe dohody. V rozmedzí od 500 EUR do 2 000 EUR.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, úhradu poplatkov za vykonanie zmeny v obchodnom registri, podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane na daňovom úrade, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra.

Výhody odpredaja Vašej spoločnosti cez sprostredkovateľa

Vieme zabezpečiť relatívne rýchly odpredaj Vašej spoločnosti. Odmenu za predaj spoločnosti si vopred dohodneme. Vypracujeme všetky potrebné dokumenty k zmene majiteľa firmy. Vyžiadame za Vás potvrdenia o bezdĺžnosti. Nemusíte hľadať kupujúceho, máte možnosť využiť databázu našich klientov.

Povinnosti predávajúceho

Vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu prevodu obchodného podielu. Odovzdanie kompletných účtovných a daňových dokladov. Zrušenie bankového účtu. Zrušenie zmlúv – nájomná zmluva, zmluva s mobilným operátorom, zmluva o účtovníctve, iné zmluvy.

Predaj občianskeho združenia – o.z.
Mám záujem

Predaj občianskeho združenia – o.z.

Kúpa hotového občianskeho združenia, Vám ušetrí čas a má aj výhodu dlhšej histórie, ktorá je potrebná najmä pre účely poberania 2% z dane.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Predaj občianskych združení

Občianske združenie je právnickou osobou. Bližšie postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Vzniká zápisom do registra občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Občianske združenie sa zakladá vždy za určitým cieľom, ktorý upravujú stanovy. Hlavným cieľom združenia môže byť pomoc zdravotne postihnutým občanom, zveľaďovanie a ochrana prírody, prehlbovanie a ochrana kultúrnych hodnôt, športové aktivity a mnohé ďalšie.

Spoločnosť FONTIONNEL sa zaoberá zakladaním občianskych združení a predajom občianskych združení. Všetky občianske združenia „o.z.“, ktoré ponúkame, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť a boli zriadené za účelom predaja. Kúpa hotového združenia Vám ušetrí množstvo času, nielen z dôvodu, že nemusíte zakladať nové združenie, ale taktiež nemusíte čakať 1 kalendárny rok na registráciu do Centrálneho registra prijímateľov 2% z dane.

Zabezpečíme Vám registráciu do registra prijímateľov 2% z dane

Spoločnosť FONTIONNEL ponúka na predaj občianske združenia založené v roku 2015, ktoré spĺňajú podmienky na prijímanie 2%. V prípade, ak máte záujem čerpať 2% z dane, môžeme Vám poskytnúť službu registrácie do Centrálneho registra prijímateľov 2% z dane. Centrálny register prijímateľov 2% spravuje Notárska komora SR.

Čas potrebný na predaj občianskeho združenia

Vypracovanie kompletných listín trvá zvyčajne 48h. V individuálnych prípadoch dokážeme listiny pripraviť v priebehu niekoľkých hodín. Zmenu stanov potvrdí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 25 pracovných dní od podpísania dokumentácie.

Cena 

od 890 EUR

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k zmene vlastníkov občianskeho združenia, úhradu poplatku za vykonanie zmeny v registri občianskych združení. Po vykonaní zmeny, Vám zašleme aktuálne stanovy občianskeho združenia na Vami uvedenú adresu.

Výhody kúpy existujúceho občianskeho združenia

Nemusíte čakať 1 kalendárny rok na registráciu do Centrálneho registra prijímateľov 2% z dane. Nie je potrebné navštevovať žiadne úrady, všetky registračné povinnosti sme zariadili za Vás.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Vyššia cena v porovnaní so založením nového občianskeho združenia.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo pre občianske združenie môže byť vedené v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva. Občianske združenie účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ak nevykonáva podnikateľskú činnosť a jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období viac ako 200 000 EUR. V sústave podvojného účtovníctva sa musí účtovať, ak presiahlo príjmy vyššie ako 200 000 EUR.

Upozorňujeme na fakt, že každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. Odporúčame, aby ste si ešte pred kúpou spoločnosti našli kvalifikovaného účtovníka. Naša spoločnosť ponúka účtovné služby.

Postup

 • 1.
  Objednávka

  Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných na predaj firmy.

 • 2.
  Príprava

  Po obdržaní údajov Vám advokát zabezpečí prípravu kompletných listín. Jedná sa hlavne o dokumentáciu súvisiacu s predajom firmy, ktorú Vám zašleme k náhľadu a na schválenie.

 • 3.
  Komunikácia

  Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi. Jedná sa najmä o daňový úrad, okresný úrad odbor živnostenského podnikania a Obchodný register.

 • 4.
  Odovzdanie

  Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu, vrátane potvrdenie o výmaze spoločnosti z Obchodného registra.

1
Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných na predaj firmy.
2
Po obdržaní údajov Vám advokát zabezpečí prípravu kompletných listín. Jedná sa hlavne o dokumentáciu súvisiacu s predajom firmy, ktorú Vám zašleme k náhľadu a na schválenie.
3
Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi. Jedná sa najmä o daňový úrad, okresný úrad odbor živnostenského podnikania a Obchodný register.
4
Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu, vrátane potvrdenie o výmaze spoločnosti z Obchodného registra.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 911 337 773

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.