+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Označenie prevádzky

Označenie prevádzky

Označenie prevádzky

Prevádzka musí byť označená obchodným názvom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť označenie prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Podobne ako…

3637
20.jún 2012

Prevádzka musí byť označená obchodným názvom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť označenie prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Podobne ako v prípade podnikania z domu, tak aj v tomto prípade musí byť označenie prevádzky na vhodnom a viditeľnom miesto. Takisto ani tu zákon bližšie neurčuje miesto ani spôsob označenia (farba, písmo…).

Údaje, ktoré musí prevádzkareň obsahovať:

  • Obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  • Meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  • Prevádzková  doba určená pre spotrebiteľa/zákazníka,
  • V prípade, že ide o ubytovacie zariadenie, treba označiť kategóriu a triedu ubytovania.

Majiteľ prevádzky alebo jeho zamestnanci, ktorí pravidelne prichádzajú do styku so zákazníkmi, musia mať viditeľne označenie (menovku na oblečení, firemná uniforma….).

Ak už viete dopredu, že budete potrebovať uzavrieť prevádzku na dlhšie ako 24 hodín (dovolenka, inventúra, sviatok…), musíte viditeľne označiť, najlepšie tam, kde je uvedená prevádzková doba (označiť „od – do“ uzavretia prevádzkarne).

Plánujete prevádzku zrušiť?  V tomto prípade ste povinný informovať o tom zákazníkov oznamom na mieste, kde je uvedená prevádzková doba.  Tento oznam musí byť umiestnený najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzky. Zrušenie prevádzky musíte nahlásiť aj živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia prevádzkarne. V prípade nedodržania tejto povinnosti Vám môžu udeliť pokutu.

Fontionnel zabezpečuje služby ako virtuálna kanceláriazaloženie s.r.o.založenie a.s.založenie spoločnostilikvidácia spoločnosti.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.