+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zbierka listín

Zbierka listín

Zbierka listín

ZBIERKA LISTÍN – Každý podnikateľ povinne ukladá do zbierky listín, vedenej príslušným registrovým súdom, ktorým je vo všeobecnosti registrový súd,…

1120
5.marec 2013

ZBIERKA LISTÍN – Každý podnikateľ povinne ukladá do zbierky listín, vedenej príslušným registrovým súdom, ktorým je vo všeobecnosti registrový súd, v obvode ktorého má podnikateľ svoje sídlo.

Týmito dokumentmi sú najmä:

 • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
 • každá zmena spoločenskej zmluvy,
 • listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie,
 • listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb,
 • riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka,
 • vyhlásenie správcu vkladu,
 • rozhodnutie súdu o zrušení obchodnej spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.