+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Európska spoločnosť

Európska spoločnosť

Európska spoločnosť

EURÓPSKA SPOLOČNOSŤ – zmyslom európskej spoločnosti je uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci celej EU. Spoločnosti podnikajúce touto právnou formou sa…

875
5.marec 2013

EURÓPSKA SPOLOČNOSŤ – zmyslom európskej spoločnosti je uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci celej EU. Spoločnosti podnikajúce touto právnou formou sa od doteraz bežne používaných foriem podnikania líšia v niekoľkých smeroch. Tým najdôležitejším rozdielom je, že si subjekt môže vybrať krajinu sídla svojej európskej spoločnosti v ktoromkoľvek štáte z členských štátov EÚ. Európska spoločnosť sa považuje za tzv. nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Základné imanie musí byť v minimálnej výške  120.000 EUR a musí byť vyjadrené v eurách. Európska spoločnosť musí obsahovať dodatok „SE“.

Výhody Európskej spoločnosti :

  • najprestížnejšia forma podnikania, ktorú je možné v súčasnosti založiť v EÚ
  • výhodnejšie podmienky podnikania ( možnosť výberu vhodného právneho systému a najvhodnejšieho daňového systému v EÚ)
  • úspora nákladov na riadenie a správu spoločnosti nakoľko spoločnosť môže riadiť 1 štatutárny orgán – správna rada
  • využitie zmlúv o ochrane investícií uzavretých Slovenskou republikou

Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť Európskej spoločnosti presúvať sídlo v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.