+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Družstvo

Družstvo

Družstvo

DRUŽSTVO – vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Tento majetok sa…

811
5.marec 2013

DRUŽSTVO – vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Tento majetok sa potom nazýva – družstevné vlastníctvo družstevníkov. Družstvo môže založiť minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby. Minimálny potrebný kapitál je 1 250 €. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do Obchodného registra. Ručí celým svojím majetkom pričom jednotlivý členovia za záväzky družstva neručia. Družstvo zastupujú štatutári, ktorí musia byť minimálne dvaja.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky