+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Nekalá súťaž

Nekalá súťaž

Nekalá súťaž

NEKALÁ SÚŤAZ – nekalou súťažou sa rozumie konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom…

1139
5.marec 2013

NEKALÁ SÚŤAZ – nekalou súťažou sa rozumie konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Formy nekalej súťaže upravuje Obchodný zákonník SR, § 44-52.

Patria sem :

 • klamlivá reklama
 • klamlivé označovanie tovaru a služieb
 • vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
 • parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
 • podplácanie
 • porušovanie obchodného tajomstva
 • ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
 • šírenie nepravdivých informácií o konkurencii

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.