+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Riešenia

Pripravili sme pre vás zoznam služieb na mieru

Končím s podnikaním

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie? Existuje viacero spôsobov. V prípade, ak je Vaša spoločnosť finančne „zdravá“, je možné ju odpredať, alebo jednoducho zlikvidovať. Konateľ spoločnosti, ktorá má v účtovníctve evidované záväzky, by mal na spoločnosť vyhlásiť konkurz. Ukončenie podnikania sprevádzajú aj mnohé účtovné a daňové aspekty. Nechajte si poradiť od odborníkov. Špecializujeme sa na sprostredkovanie odpredaja obchodných spoločností, ktorú sú bez záväzkov.

 

Služby,
ktoré by vás mohli zaujímať

Odkúpenie spoločnosti - s.r.o.
Mám záujem

Odkúpenie spoločnosti - s.r.o.

Odpredaj resp. odstúpenie firmy nepatrí medzi každodenné úkony podnikateľa. Práve preto, Vám odporúčame celý proces konzultovať so spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na predaj spoločností.
  • Základné informácie
  • Účtovníctvo a dane

Odpredaj spoločnosti/sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie? Odpredaj spoločnosti je najrýchlejším a cenovo najvýhodnejším riešením. Pri predaji spoločnosti nemáte takmer žiadne náklady, práve naopak, realizujete zisk. Nie je nutné uhrádzať žiadne poplatky a čakať na zdĺhavý proces rušenia firmy formou likvidácie, alebo konkurzným konaním. Podmienkou na odpredaj firmy je, že Vaša sro nemôže mať žiadne záväzky, majetok a ani pohľadávky. Jednoducho povedané, musí byť „finančne zdravá“.

Spoločnosť FONTIONNEL zabezpečuje sprostredkovanie odpredaja obchodných spoločností od roku 2010. V Obchodnom registri SR sme vykonali viac ako 1 000 zmien – referencie. Odpredaj firiem realizujeme v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a v Poľsku.

Ako prebieha sprostredkovanie predaja Vašej spoločnosti

Predávajúci: V úvodnej fáze komunikácie s predávajúcim, dôkladne zanalyzujeme účtovný a právny stav obchodnej spoločnosti. Sprostredkúvame predaj len takých spoločností, ktoré nemajú žiadne záväzky a sú „finančne zdravé“. Jednoducho povedané, nový majiteľ spoločnosti, nebude mať po prevode obchodného podielu žiadne starosti. Dohodneme podmienky prevodu obchodného podielu a podpíšeme sprostredkovateľskú zmluvu. Predávajúci vyhotoví účtovnú závierku ku dňu prevodu obchodného podielu. Dokumenty týkajúce sa prevodu obchodného podielu podpíše u notára alebo na matrike. Povinnosťou predávajúceho je taktiež skompletizovanie účtovných a právnych dokumentov, týkajúcich sa spoločnosti a taktiež pripravenie preberacieho protokolu.

Sprostredkovateľská spoločnosť FONTIONNEL: Zabezpečíme účtovnú a právnu analýzu spoločnosti, kontrolu účtovných závierok, vyžiadame potvrdenia o bezdĺžnosti zo sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňového úradu, vyžiadame potvrdenie konkurzného súdu, pripravíme listiny k prevodu obchodného podielu, vyžiadame súhlas správcu dane, zariadime komunikáciu s obchodným registrom, až po úspešný zápis zmeny majiteľa firmy.

Čas potrebný na sprostredkovanie odpredaja Vašej spoločnosti

Od 14 dní, do 3 mesiacov.

Odmena  

Odmena pre predávajúceho je stanovená na základe dohody. V rozmedzí od 500 EUR do 2 000 EUR.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej na prevod obchodného podielu, úhradu poplatkov za vykonanie zmeny v obchodnom registri, podania žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane na daňovom úrade, podanie návrhu na zápis zmeny spoločnosti do obchodného registra.

Výhody odpredaja Vašej spoločnosti cez sprostredkovateľa

Vieme zabezpečiť relatívne rýchly odpredaj Vašej spoločnosti. Odmenu za predaj spoločnosti si vopred dohodneme. Vypracujeme všetky potrebné dokumenty k zmene majiteľa firmy. Vyžiadame za Vás potvrdenia o bezdĺžnosti. Nemusíte hľadať kupujúceho, máte možnosť využiť databázu našich klientov.

Povinnosti predávajúceho

Vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu prevodu obchodného podielu. Odovzdanie kompletných účtovných a daňových dokladov. Zrušenie bankového účtu. Zrušenie zmlúv – nájomná zmluva, zmluva s mobilným operátorom, zmluva o účtovníctve, iné zmluvy.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.