+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Virtual Office / Virtuálna kancelária

Virtual Office / Virtuálna kancelária

Virtual Office / Virtuálna kancelária

VIRTUAL OFFICE /  VIRTUÁLNA KANCELÁRIA – táto služba je výhodné pre začínajúcich podnikateľov (úspora na prenájme kancelárie), pre klientov, ktorí…

866
5.marec 2013

VIRTUAL OFFICE /  VIRTUÁLNA KANCELÁRIAtáto služba je výhodné pre začínajúcich podnikateľov (úspora na prenájme kancelárie), pre klientov, ktorí skúšajú podnikať popri zamestnaní (nemusia sa zaviazať na niekoľkoročné nájomné zmluvy pre kancelárske priestory), pre zahraničných klientov, organizačné zložky zahraničnej právnickej osoby ale aj pre klientov, ktorí majú záujem zmeniť svoje sídlo z dôvodu zmeny príslušnosti štátnych inštitúcií. Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti (Virtual office) zabezpečíme my v našich priestoroch a zabezpečíme príjem a úschovu pošty a notifikáciu o prijatej pošte ako aj krátkodobý prenájom zasadacích priestorov. Obchodný zákonník vyžaduje aby mala každá obchodná spoločnosť zapísané do obchodného registra ( OR SR – Obchodný register Slovenskej republiky )sídlo spoločnosti. Sídlo spoločnosti musí byť označené v zmysle zákona.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.