+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI – pri zmene sídla spoločnosti obchodný register zmení zapísané údaje. Pri takejto zmene platí , že musí…

965
5.marec 2013

ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI – pri zmene sídla spoločnosti obchodný register zmení zapísané údaje. Pri takejto zmene platí , že musí byť oznámená 30-dňovej zákonom stanovenej lehote obchodnému registru a 15-dňovej lehote živnostenskému registru. Zmena sídla spoločnosti má nasledovný priebeh : spoločník prijme rozhodnutie o zmene sídla v súlade so spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou. Rozhodnutie musí byť v písomnej forme. Ak sa jedná o valné zhromaždenie tak sa spíše zápisnica, táto zápisnica musí byť podpísaná spoločníkmi. V prípade jediného spoločníka spoločník spíše rozhodnutie a následne ho podpíše. V zápisnici resp. rozhodnutí je potrebné uviesť, že valné zhromaždenie prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy (s uvedením nového sídla). Následne je potrebné zmeniť spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu. Ďalšou povinnosťou spoločnosti pri zápise zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra je preukázať oprávnenie užívateľ nehnuteľnosť, v ktorej má spoločnosť sídlo. Najjednoduchším spôsobom preukázania je písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. V prípade, že sa zmenou sídla spoločnosti mení aj sídlo daňového úradu, túto zmenu je potrebné ohlásiť správcovi dane samostatne alebo požiadať živnostenský úrad, aby túto zmenu ohlásil daňovému úradu za podnikateľa.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.