+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Dozorná rada

Dozorná rada

Dozorná rada

DOZORNÁ RADA – ide o kolektívny orgán, musí mať minimálne 3 členov. Vytvára sa povinne zo zákona. Dozorná rada je orgán…

1125
5.marec 2013

DOZORNÁ RADA – ide o kolektívny orgán, musí mať minimálne 3 členov. Vytvára sa povinne zo zákona. Dozorná rada je orgán so zásadne kontrolnými právomocami. Členovia dozornej rady sa volia na volebné obdobie podľa stanov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Členom dozornej rady môže byť i zahraničná fyzická osoba ( samozrejmá požiadavka zahraničných partnerov pri vytváraní spoločného podniku ), ktorá pokiaľ nebude osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, nemusí mať povolenie na dlhodobý pobyt na území SR.

Pôsobnosť dozornej rady

  • kontrolná
  • riadiaca
  • konateľská

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.