+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Odstúpenie konateľa

Odstúpenie konateľa

Odstúpenie konateľa

ODSTÚPENIE KONATEĽA – je upravené  v § 66 Obchodného zákonníka. Zákon platí však v prípade, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné….

2256
5.marec 2013

ODSTÚPENIE KONATEĽA – je upravené  v § 66 Obchodného zákonníka. Zákon platí však v prípade, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Zákon hovorí, že ak sa konateľ vzdá svojej funkcie, je toto vzdanie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení oznámenia o vzdaní funkcie. Ako konateľ teda zvolajte valné zhromaždenie, kde jedným z bodov programu bude prejednanie vášho odstúpenia z funkcie. Odstúpenie z funkcie konateľa pripojte k pozvánke na valné zhromaždenie. Je potrebné  brať do úvahy, že toto odstúpenie je jednostranným právnym úkonom, a preto nie je viazané na súhlas či inú súčinnosť valného zhromaždenia. Ak by valné zhromaždenie nezasadlo do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty, t.j. uplynutím troch mesiacov od prevzatia zásielky. Ak by ste sa vzdali svojej funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, bolo by vzdanie sa funkcie okamžite účinné.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.