+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Poplatok za zápis do obchodného registra

Poplatok za zápis do obchodného registra

Poplatok za zápis do obchodného registra

POPLATOK ZA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA – Registrový súd (Obchodný register) vyberá za zápis spoločností, zápis zmien v spoločnostiach,  vyhotovenie…

1071
5.marec 2013

POPLATOK ZA ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA – Registrový súd (Obchodný register) vyberá za zápis spoločností, zápis zmien v spoločnostiach,  vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok. Sadzba poplatkov sú uvedené v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie poplatky vo veciach obchodného registra:

  • návrhu na prvý zápis:

1. akciovej spoločnosti 829,50 €,

2. iných právnických osôb 331,50 €,

3. fyzickej osoby podnikateľa 165,50 €,

4. organizačnej zložky právnickej osoby 331,50 €,

5. organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa 33 €,

  • návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 66 €

Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra (s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu navrhovaných údajov):

  • v listinnej podobe – 6,50 €,
  • v elektronickej podobe – 0,33 €.

Vo veciach obchodného registra je možné poplatok platiť kolkovými známkami alebo v hotovosti, aj keď prevyšuje sumu 300 €.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.