+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Povinné údaje na faktúre od 1. 1. 2014

Povinné údaje na faktúre od 1. 1. 2014

Povinné údaje na faktúre od 1. 1. 2014

Povinné údaje na faktúre Neoddeliteľnou súčasťou každého podnikateľa v akejkoľvek podnikateľskej oblasti je vystavovanie faktúr. Či už podnikáte ako fyzická alebo…

3717
14.január 2014

Povinné údaje na faktúre

Neoddeliteľnou súčasťou každého podnikateľa v akejkoľvek podnikateľskej oblasti je vystavovanie faktúr. Či už podnikáte ako fyzická alebo právnická osoba tieto doklady sú pre vaše podnikanie a účtovníctvo nevyhnutnou položkou.

Vychádzajúc z kombinácie Obchodného zákonníka a zákonov o dani z pridanej hodnoty (222/2004 Z.z.), o účtovníctve (431/2002 Z.z.) musí podnikateľ na všetkých vyhotovených faktúrach (písomných aj elektronických) za tovar alebo službu uviesť nasledovné identifikačné údaje:

1. Poskytovateľ služieb alebo tovaru – identifikačné údaje podnikateľa (fyzická osoba – SZČO alebo právnická osoba) musia byť rovnaké ako sú v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, číže musia byť voľne dohladateľné a verejne dostupné.

Právnická osoba:

 • obchodné meno spolu s právnou formou,
 • sídlo spoločnosti alebo miesto prevádzky,
 • identifikačné číslo – IČO,
 • IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ak je platca DPH),
 • DIČ – daňové identifikačné číslo.

Fyzická osoba:

 • meno a priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu alebo adresa, kde sa obvykle zdržiava
 • Identifikačné číslo pre daň (ak je platca DPH)

2. Údaje odberateľa:

 •  Meno a priezvisko alebo obchodné meno a právna forma
 • Trvalý pobyt, adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava resp. sídlo spoločnosti alebo prevádzky
 • IČDPH – pod ktorou bola prijatá faktúra (ak je platca DPH)

3. Slovné označenie „Faktúra“ a poradové číslo faktúry

4. Forma úhrady, konštatný a variabilný symbol

5. Názov dodanej služby alebo tovaru a vyjadrenie množstevnej jednotky

6. Dátum vystavenia faktúry, dátum dodanej služby alebo tovaru (ak sa odlišuje od dátumu vystavenia faktúry) a dátum splatnosti faktúry (väčšinou sa na splatenie faktúry odberateľovi  poskytuje 15 dní)

7. Základ dane pre každú sadzbu, jednotkové ceny bez dane a bez zliav, uplatnené zľavy

8. Výsledná – konečná cena za množstevnú jednotku spolu s výškou dane v eurách

9. Označenie účtov v správnom tvare (IBAN*), na ktorý sa finančná čiastka uvedená na faktúre prevedie

10. Podpis zodpovednej osoby odberateľa a prijímateľa faktúry

TIP: Ak sa platcom dane stáva prijímateľ faktúry, resp. odberateľ tovaru a služieb je potrebné na faktúru uviesť slovnú informáciu v presnom znení „prenesenie daňovej povinnosti“.

IBAN – povinne na faktúre

* Najdôležitejšou zmenou od 1.1. 2014, ktorá postihne všetky podnikateľské osoby je používanie čísla účtu na faktúrach v IBAN medzinárodnom formáte. Toto IBAN číslo je priradené automaticky bankou a nie je potrebné si ho zvlášť vyžiadať. Uvádza sa na výpisoch z účtov a nájdete ho aj na internetbankingu. Právnické osoby IBAN číslo musia povinne na faktúrach uvádzať od začiatku roka 2014. Pre podnikateľov  – fyzické osoby – SZČO – je používanie IBAN účtu dobrovoľné a dočasné až do 1. 2. 2016.

Čo je oblasť SEPA?

Oblasť SEPA združuje štáty v Európskej únii, ktoré podliehajú jednotnej oblasti platieb v krajinách, v ktorých sa platí eurami. Ide o oblasť a podmienky, ktoré zjednotia platobné prevody medzi krajinami Európskej únie. Čo znamená, že sa upravia platobné podmienky  a prijímanie platieb tak, aby bolo možné zrealizovať cezhraničné platby. V rámci jednej banky pôjde o zjednotenie všetkých tlačív na platobné príkazy, zjednotia sa platobné karty, zjednotí sa čas na domáce a cezhraničné platby v rámci tejto SEPA oblasti.

POZOR: Platcovia DPH musia spolu s daňovými priznaniami odovzdávať aj kontrolný výkaz. Tento kontrolný výkaz bude obsahovať všetky prijaté a vystavené faktúry, na základe ktorých platiteľ odvádza daň na území Slovenskej republiky. Táto skutočnosť sa dotkne aj zahraničných osôb, ktoré majú na Slovensku pridelené IČ DPH. Kontrolný výkaz má slúžiť správcovi dane a takisto aj Ministerstvu financií SR na prísnejšiu kontrolu finančného toku DPH, kvôli zamedzeniu daňových únikov.

Kontrolný výkaz bude pozostávať z údajov v 4 častiach:

 • Prijaté faktúry
 • Vystavené faktúry
 • Opravené faktúry
 • Ostatné vystavené faktúry

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.