+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Poskytujeme konzultačné služby

pre malých a stredných podnikateľov

Vzory zmlúv, žiadosti, formuláre, tlačivá

Daňové priznanie daň z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Dodatok k spoločenskej zmluve

Dodatok k zakladateľskej listine

Informácia k súhlasu správcu dane so zápisom do OR

Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

Návrh na výmaz zapísanej osoby do obchodného registra

Návrh na zápis a.s. do OR

Návrh na zápis družstva do OR

Návrh na zápis s.r.o. do OR

Návrh na zápis do OR – fyzická osoba – podnikateľ

Návrh na zápis do OR – organizačná zložka, zahraničná osoba

Návrh na zápis zmeny údajov do OR – a.s.

Návrh na zápis zmeny údajov do OR – družstvo

Návrh na zápis zmeny údajov do OR – fyzická osoba – podnikateľ

Návrh na zápis zmeny údajov do OR – s.r.o.

Návrh na zápis zmeny údajov do OR – zahraničná osoba, organizačná zložka

Ohlásenie živnosti na živnostenský úrad – fyzická osoba

Ohlásenie živnosti na živnostenský úrad – právnická osoba

Oznámenie o ukončení podnikania na živnostenský úrad

Oznámenie zmien údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

Súvaha

Súvaha priebežnej účtovnej závierky

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

Žiadosť o registráciu na daň z príjmov a na daň z pridanej hodnoty

Žiadosť o verejný výpis zo živnostenského registra

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do OR

Žiadosť o zmenu v OR

 

 

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.