+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Expanzia a biznis v zahraničí

Expanzia a biznis v zahraničí

Expanzia a biznis v zahraničí

V súčasných podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia v kombinácii s masívnou expanziu e-commerce je podnikanie lákavejšie ako kedykoľvek predtým. Bez potreby…

3270
6.február 2017

V súčasných podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia v kombinácii s masívnou expanziu e-commerce je podnikanie lákavejšie ako kedykoľvek predtým. Bez potreby prevádzkovania kamenných predajní či financovania expatriates obchodných tímov môžete predávať akýkoľvek produkt na ktoromkoľvek trhu. Množstvo firiem sa tejto príležitosti chytá okamžite a chce „zhltnúť“ celý svet a najlepšie hneď zajtra. Aj v tejto oblasti však platí, že základom je neunáhliť sa a s expanziou na zahraničné trhy ísť pekne postupne.

 

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime prelúskať základné podmienky vstupu na zahraničné trhy, ktoré sú nám demograficky, geograficky, ale aj tradične najbližšie. Vzhľadom na voľný pohyb tovarov, kapitálu a pracovných síl sme sa rozhodli pre okolité štáty V4 a EÚ.

 

Daňové a právne aspekty pri podnikaní na zahraničných trhoch

Ako prvý krok pri rozhodovaní sa o vstupe na daný trh môžeme zaradiť oboznámenie sa s lokálnymi daňovými a právnymi aspektmi. Pýtame sa, či je nutné v danom štáte zakladať spoločnosť alebo postačuje získanie dôležitých registrácií? Ak zakladať, pre akú právnu formu sa rozhodnúť? Aké sú základné daňové sadzby? Či je nutné vycestovať alebo je možné zariadiť všetko na diaľku?

Odpovede nám pomôže zodpovedať podotázka: Kto sú naši klienti a v akom rozsahu sa chystáme na zahraničných trhoch predávať?

 

Jednorazové obchody alebo pravidelné obchodovanie v zahraničí

Ak plánujete iba nepravidelnú aktivitu, respektíve jednorazový obchod smerom do zahraničia a váš zákazník je podnikateľ – platiteľ DPH, potom vás v cieľovom štáte nečakajú registračné povinnosti. Odporúčame iba preveriť, či je obchodný partner skutočne registrovaný ako platiteľ DPH.

Pokiaľ sa podnikateľ plánuje zameriavať prevažne na zásielkový predaj prostredníctvom e-shopu, a to s cieľom predať hlavne konečnému spotrebiteľovi – osobe neregistrovanej ako platiteľovi DPH, potom postačí sledovať hranicu dosiahnutého obratu, ktorá nesmie presiahnuť 35 000 eur za kalendárny rok. Následne vzniká povinnosť registrácie k DPH v danom štáte. Horná hranica dosiahnutého obratu je odporúčaná smernicou EÚ, každý štát si ju však určuje individuálne.

V prípade, že zvažujeme svoje usadenie skôr strategicky ako jednorazovo, teda sme rozhodnutí, že vstupujeme do daného štátu s dlhodobou víziou, dokonca možnosťou zamestnávania, vlastnenia aktív či prenájmu kancelárií, volíme založenie právnickej osoby a následného vybavenia všetkých registrácií a formalít nevyhnutných pre plynulý chod.

Česká republika

 

Z pohľadu slovenského podnikateľa si už tradične volíme ako prvú Českú republiku. Jednak z dôvodu historických väzieb a bilaterálnych vzťahov so Slovenskou republikou, ako aj z dôvodu geografickej blízkosti a jazykovej príbuznosti. Prvým krokom je voľba právnej formy v krajine, v ktorej začíname.

Systém obchodného práva funguje v Českej republike veľmi podobne ako na Slovensku.Podnikať je možno prostredníctvom živnostenského oprávnenia, spoločnosti s ručením obmedzeným či akciovej spoločnosti. Z pohľadu rizík, obmedzeného ručenia, ale aj jednoduchosti riadenia odporúčame začať prostredníctvom s. r. o. Takúto spoločnosť je možné založiť už za cca 14 pracovných dní. Zároveň je možné otvoriť aj bankový účet, kde sa skladá základné imanie v minimálnej hodnote 1 CZK.

Počet spoločníkov v Českej republike nie je obmedzený. Registrácia k dani z pridanej hodnoty môže byť hotová zhruba za mesiac. Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená na 21 %, pričom hranica obratu, pri ktorej je potrebné sa registrovať, je hodnota 1 000 000 CZK. Sadzba dane z príjmu je 19 %. V Českej republike nie je povinnosť platenia daňovej licencie.

Maďarsko

 

Zaujímavým trhom je momentálne aj Maďarsko. Napriek počtu obyvateľov na úrovni cca 10 miliónov a pomer nerozvinutému okoliu hlavného mesta je Maďarsko stále trochu pozadu za ostatnými západnými štátmi. To pre mnohé podniky znamená príležitosť. Za bariéru môžeme považovať pomerne ťažký jazyk. Obdoba slovenskej s. r. o. je v Maďarsku Kft., obdoba slovenskej a. s. je v Maďarsku Zrt., pričom aj tu platí, že pre začiatok je odporúčané zakladať jednoduchšiu právnu formu, v tomto prípade Kft.

Založenie spoločnosti je v Maďarsku realizovateľné za bezkonkurenčné 2 – 3 pracovné dni, a to výlučne na území Maďarska a s asistenciou advokáta. Zakladať môže neobmedzený počet fyzických či právnických osôb. Potreba zloženia základného kapitálu sa v peňažnej forme vyžaduje do 2 rokov, hodnota predstavuje sumu 3 000 000 HUF.

Kapitál nemusí byť vložený ani inak viazaný v banke, účet však musí byť založený v Maďarsku, a to najneskôr do 31 dní odo dňa založenia spoločnosti. Registrácia k DPH v Maďarsku je veľmi rýchla a flexibilná – realizovateľná prakticky za 1 deň, bez akýchkoľvek zábezpek či iných nákladov.

Podnikatelia sa musia v prvom roku registrovať ako mesační platitelia DPH, pričom sadzba DPH je 27 %. Sadzba dane z príjmu 9 % je európskou raritou. V Maďarsku nieje povinnosť platenia daňovej licencie.

Nemecko

 

Krajina s viac ako 80 miliónmi kúpyschopných obyvateľov – Nemecko. Z pohľadu potenciálnych tržieb je tento trh bez pochyby najväčším ternom.

Najjednoduchšia je právna forma UG, ktorá s cieľom sprístupniť podnikanie ponúka základné imanie vo výške 1 eura. Najzložitejšou formou je akciová spoločnosť v skratke „Ag.“. Ekvivalentom s. r. o. je právna forma GmbH. Základný kapitál je stanovený na výšku 25 000 eur, pričom splatených na aktívny bankový účet musí byť aspoň 12 500 eur. Práve bankový účet môže byť pre zahraničného štatutára problém. Banky kladú veľký dôraz napreukázanie bonity firiem, a to hlavne z dôvodu prevencie pred legalizovaním príjmov z trestnej činnosti.

Tento trend sa pomaly objavuje aj v ostatných štátoch EÚ. Založenie spoločnosti v Nemecku je podmienené „sedeniu“ u notára a s tým súvisiacim vyhotovením notárskej zápisnice. Na vybavenie formálnych záležitostí je teda potrebné vycestovať minimálne raz. Úkony súvisiace so založením ktorejkoľvek právnej formy trvajú cca 2 týždne. Pomerne zložitý proces je dobrovoľná registrácia k DPH.

Na získanie registrácie je potrebné podrobné preukazovanie ekonomickej činnosti a časový priestor cca 30 dní. Štandardná sadzba DPH je v Nemecku 19 %. Prah obratu k povinnej registrácii je zo zákona určený na sumu 17 500 eur za predchádzajúci kalendárny rok. Odhadovaná hranica pre prebiehajúci kalendárny rok je v sume 50 000 eur. Sadzba dane z príjmu je 15 %, je však potrebné kalkulovať aj mestskou samosprávnou daňou, ktorá závisí od konkrétneho regiónu. Daňová licencia sa v Nemecku neplatí.

Rakúsko

 

Konzervatívne Rakúsko sa taktiež radí medzi krajiny tešiace sa vysokému záujmu o podnikanie. Kúpyschopnosť obyvateľov, významné hlavné mesto a vysoký životný štandard zaraďuje Rakúsko medzi top destinácie s potenciálom na expanziu.

Za najzaužívanejšie právne formy môžeme považovať GmbH, čo je ekvivalent s. r. o. a v druhom rade Ag. ako ekvivalent akciovej spoločnosti. Základné imanie GmbH je stanovené na hodnotu 35 000 eur. Na bankový účet je ešte pred založením potrebné splatiť minimálne 17 500 eur. Rovnako ako v Nemecku, aj v Rakúsku je založenie spoločnosti podmienené vyhotoveniu notárskej zápisnice. Doba založenia je taktiež zhruba 2 týždne.

Osobná účasť je nevyhnutná minimálne raz. Komplikovaný proces dobrovoľnej registrácie k DPH je aj v Rakúsku, časový horizont treba rátať na zhruba 30 dní. Štandardná sadzba DPH je v Rakúsku stanovená na hodnotu 20 %. Hranica pre dosiahnutie zákonnej registrácie je 30 000 eur za kalendárny rok.

Sadzba dane z príjmu je v Rakúsku progresívna – t. j. priamo úmerne závislá od dosiahnutého zisku. Minimálna daň je určená na hodnotu 1 750 eur.

Poľsko

 

Veľkosťou trhu môžeme za lákavý trh označiť aj Poľsko.Pri otázke potenciálnych zákazníkov premenených na tržby sa však mnoho skúsených podnikateľov pozastaví.Poľsko je totiž známe svojou neúnavnou podnikavosťou a flexibilitou.

Táto krajina by sa v rebríčku priorít mala zobraziť u podnikateľov s už dostatočnými skúsenosťami s adaptáciou firiem na cudzích trhoch. Popri akciovej spoločnosti s označením S.A. je jednoznačným favoritom spoločnosť s ručením obmedzeným Sp. Z.o.o. Vyžaduje splatenie základného kapitálu v celom rozsahu v hodnote 5 000 PLN. Založiť ho môže neobmedzený počet spoločníkov.

Doba zakladania je cca 7 dní, osobná účasť u notára je nevyhnutná.Rovnako rýchlo je možné vybaviť aj registráciu k DPH, limit pre zákonnú registráciu k DPH je 150 000 PLN. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je 23 %.Sadzba dane z príjmu je 19 %. Daňová licencia sa v Poľsku neplatí.

Pri vstupe na zahraničné trhy je určite veľmi dôležité poznať všetky lokálne aspekty podnikania. Tie by však nemali byť pri rozhodovaní kľúčové. Podnikateľ by sa mal skôr zameriavať na demografické a rastové ukazovatele krajiny, ktorých správne vyhodnotenie môže priniesť oveľa väčší úžitok ako prípadná úspora na daniach či rýchlosť založenia spoločnosti. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že až na malé výnimky sa trendy v podnikateľskom prostredí v štátoch EÚ navzájom približujú.

 

Ing. Lukáš Ivan – Fontionnel&Co s.r.o.

Článok publikovaný v Zisk manažment 1-2/2017 (www.ezisk.sk)

 

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.