+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Začiatok podnikania – založiť živnosť alebo sa rozhodnúť pre s.r.o.

Začiatok podnikania – založiť živnosť alebo sa rozhodnúť pre s.r.o.

Začiatok podnikania – založiť živnosť alebo sa rozhodnúť pre s.r.o.

Výhody a nevýhody – porovnanie živnosti a s.r.o. Vedeli ste, že až 60 % začínajúcich podnikateľov sa rozhodne pri štarte podnikania…

3713
18.marec 2016

Výhody a nevýhody – porovnanie živnosti a s.r.o.

Vedeli ste, že až 60 % začínajúcich podnikateľov sa rozhodne pri štarte podnikania pre živnosť? Zvyšnú, až 30%-tnú podnikateľskú obec tvoria podnikatelia, ktorí sa rozhodli pre spoločnosť s ručením obmedzeným. V našom článku sme porovnali základné výhody, nevýhody podnikania prostredníctvom živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“). Veríme, že nasledujúce riadky, Vám pomôžu zorientovať sa v problematike, ešte pred začatím podnikania.

Živnosť

Jednoduchosť začatia podnikania

Živnosť je možné založiť elektronicky, cez ústredný portál verejnej správy – www.slovensko.sk, alebo osobne, návštevou okresné úradu odboru živnostenského podnikania. Založenie živnosti trvá v priemere 1 až 3 pracovné dni. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 EUR, viazanú a remeselnú 15 EUR. V prípade elektronického podania, sú voľné živnosti bez poplatkov. Viazané a remeselné živnosti za polovičný poplatok 7,50 EUR. Na okresnom úrade môžete priamo požiadať o registráciu k dani z príjmu na daňovom úrade. Okresný úrad vás taktiež registruje v zdravotnej poisťovni. To znamená, že nebudete musieť navštevovať daňový úrad, ani zdravotnú poisťovňu. Súdiac podľa týchto kritérií je časovo aj finančne prístupnejšia možnosť začatia podnikania formou živnosti.

Vedenie účtovníctva

V prípade živnostníka sa účtovníctvo vedie v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Živnostník má na výber. Naopak pri s.r.o. a živnostníkoch, ktorí sú zapísané do obchodného registra, je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo si vyžaduje viac účtovných zápisov. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, je podvojné účtovníctvo zložitejšie na spracovanie. Z toho vyplýva priamoúmerne vyšší mesačný poplatok za služby účtovníka.

Dane

Daň z príjmov pri živnostníkovi sa vyčísluje progresívne:

 • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok platného životného minima t.j. 35 022,31 €,
 • 25% z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobok platného životného minima.

Riziko (ručenie)

Ochrana osobného majetku podniku a zakladateľa je dôležitým faktorom pri výbere správnej formy podnikania. Aj keď sa s podnikaním len začína, treba myslieť na riziko spojené s prípadnými peňažnými záväzkami vyplývajúcich z  podnikania. Živnostník za záväzky z podnikania ručí celým svojím obchodným i osobným majetkom (rodinný dom, vozidlo, elektronika, záhrada, ..) Do úvahy treba brať aj bezpodielové vlastníctvo manželov. Ochrániť súkromný majetok možno podaním návrhu na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov.

Ukončenie podnikania

Zrušenie živnosti je pomerne jednoduchá záležitosť. Podobne ako pri založení, môžete živnosť zrušiť osobnou návštevou na úrade, alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Celý proces netrvá viac ako jeden deň.

Zhrnutie v skratke

infographics živnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným „s.r.o.“

Jednoduchosť začatia podnikania

Založenie s.r.o. je v porovnaní so založením živnosti oveľa náročnejšie. Je nevyhnutné vyhotoviť množstvo dokumentov a navštíviť niekoľko úradov. Založiť s.r.o. môžete elektronicky, pomocou ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk), alebo osobne, návštevou viacerých úradov (okresný úrad odbor živnostenského podnikania, notársky úrad, obchodný register, daňový úrad). Poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra je pri elektronickom podaní 150 EUR, pri osobnom 300 EUR. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 EUR, viazanú a remeselnú 15 EUR. V prípade elektronického podania, sú voľné živnosti bez poplatkov, viazané a remeselné za polovičný poplatok 7,50 EUR. Celý proces založenia firmy trvá zhruba 3 týždne.

Vedenie účtovníctva a administratíva

Každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo. V porovnaní s jednoduchým účtovníctvom, je podvojné účtovníctvo zložitejšie na spracovanie. Z toho vyplýva priamoúmerne vyšší mesačný poplatok za služby účtovníka.

Dane

Daň z príjmu – 22%

Daň z pridanej hodnoty – 20%

Daňová licencia

 • Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 EUR, neplatca DPH – 480 EUR/ročne.
 • Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 EUR, platca DPH – 960 EUR/ročne.
 • Právnická osoba s obratom nad 500 000 EUR, 2 880 EUR/ročne.

Riziko (ručenie)

Spoločník spoločnosti (majiteľ firmy) ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V prípade, ak spoločník splatí celé základné imanie a rozsah splatenia je zapísaný v obchodnom registri, za záväzky nad rámec tejto sumy vloženej do s.r.o. neručí. Od roku 2016 sa upravuje trestná zodpovednosť pre právnické osoby. Je podstatné, že trestná zodpovednosť sa dotýka fungovania a pôsobnosti právnickej osoby a nevyvodzuje sa zodpovednosť voči fyzickej osobe. Jednoducho povedané, podnikateľ, ktorý podniká prostredníctvom s.r.o., neručí celým svojim majetkom, ako je to u bežného živnostníka.

Ukončenie podnikania

Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Ani jeden zo spôsobov nie je jednoduchý a rýchly. Najčastejším spôsobom je zrušenie spoločnosti formou likvidácie, ktorá trvá 6-9 mesiacov. Likvidácia „jednoduchej“ s.r.o., ktorá nevykonávala takmer žiadnu ekonomickú činnosť, sa pohybuje v priemere od 400 – 1 200 EUR.

Zhrnutie v skratke

infographics sro

Ako výhodu a zároveň nevýhodu môžeme považovať aj väčší počet osôb (spoločník, konateľ) zúčastňujúcich sa na dosahovaní zisku v s.r.o.

Máte záujem založiť živnosť alebo s.r.o.? Obráťte sa na nás.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.