+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zlikvidované spoločnosti za posledné 4 roky

Zlikvidované spoločnosti za posledné 4 roky

Zlikvidované spoločnosti za posledné 4 roky

Majitelia spoločností, ktorí sa rozhodli ukončiť podnikateľské aktivity, sa väčšinou rozhodnú vydať cestou likvidácie. Likvidácia je jednou z foriem zrušenia…

1511
17.jún 2015

Majitelia spoločností, ktorí sa rozhodli ukončiť podnikateľské aktivity, sa väčšinou rozhodnú vydať cestou likvidácie. Likvidácia je jednou z foriem zrušenia spoločnosti, ktorej výsledkom je jej výmaz z obchodného registra.

Najvyšší počet likvidácií firiem za posledné 4 roky bol zaznamenaný práve v minulom roku. Za tento stav môže v prevažnej miere zmena v zákone o dani z príjmov – zavedenie daňových licencií. Je pochopiteľné, že majitelia neaktívnych firiem sa snažili vyhnúť plateniu daňových licencií a začali vo veľkom likvidovať svoje spiace spoločnosti. Vzhľadom na množstvo začatých likvidácií v roku 2014 môžeme predpokladať historicky najvyšší počet zrušených spoločností práve v roku 2015.

Počet likvidácií a ich grafické znázornenie za posledné 4 roky

Podľa informácií z obchodného registra do likvidácie vstúpilo od roku 2011 celkovo 5066 spoločností. Z toho najviac (2311) vstúpilo do likvidácie v Bratislavskom kraji. Naopak, najmenej spoločností (333) malo byť likvidovaných v Prešovskom kraji. V ostatných krajoch do likvidácie vstúpilo v priemere 400 spoločností. Nasledujúci graf ponúka prehľad spoločností v likvidácií podľa jednotlivých krajov.

Počet neukončených likvidácii

Zdroj: www.finstat.sk, údaje ku dňu: 9.6.2015

Spoločností zrušených likvidáciou bolo za uplynulé 4 roky celkovo 1776, čo predstavuje zhruba 1/3 z celkového počtu spoločností, ktoré vstúpili za posledné 4 roky do likvidácie. Najvyšší počet zrušených spoločností bol opäť zaevidovaný v bratislavskom kraji.

Počet zrušených spoločností

Zdroj: www.finstat.sk, údaje ku dňu: 9.6.2015

Okrem likvidácie, obchodné spoločnosti môžu byť zrušené a z Obchodného registra SR vymazané aj inými spôsobmi, napríklad zlúčením, splynutím s inou obchodnou spoločnosťou alebo konkurzným konaním.

Podnikatelia likvidujú neaktívne s. r. o. na poslednú chvíľu

Vzhľadom na zavedenie daňových licencií sa koncom roka 2014 spustila veľká vlna likvidácií obchodných spoločností. Za obdobie jún 2014 až jún 2015 vstúpilo do likvidácie 2818 obchodných spoločností, čo predstavuje takmer 50 % všetkých likvidácií za posledné 4 roky. Tento nárast bol zaznamenaný presne v čase, keď boli do platnosti zavedené daňové licencie.

Väčšina majiteľov „spiacich“ firiem sa v prvom rade snažilo svoju neaktívnu firmu predať a realizovať zisk. Tým, ktorým sa to nepodarilo, vstúpili s firmou do likvidácie alebo ju zrušili iným spôsobom – zlúčením, splynutím alebo konkurzným konaním.

Prvé náznaky druhej vlny likvidácie obchodných spoločností začína pociťovať aj naša spoločnosť FONTIONNEL. Podobne ako v druhej polovici roku 2014 sa podnikatelia snažia predať neaktívne firmy, realizovať zisk a vyhnúť sa tak plateniu daňovej licencie. Ak to nestihnú, spoločnosť na poslednú chvíľu zrušia alebo vykonajú vstup spoločnosti do likvidácie.

Ak ste v závere roka 2014 vstúpili do likvidácie, nemuseli ste zaplatiť daňovú licenciu za rok 2014. Teraz, v roku 2015, je dôležité vykonať vstup do likvidácie čo najskôr, pretože daňová licencia sa narozdiel od roku 2014 platí alikvotne. Zjednodušene povedané, ak firma vstúpi do likvidácie v 6. mesiaci 2015, platí daňovú licenciu 240 eur. Ak vstúpi do likvidácie koncom decembra 2015, platí plnú výšku daňovej licencie 480 eur (spomenutá výška daňovej licencie platí len pre neplatcov DPH ).

Zrušenie spoločnosti likvidáciou – postup v grafickej podobe

Viete, ako prebieha likvidácia spoločnosti prostredníctvom FONTIONNEL? Pripravili sme prehľad v grafickej podobe. V ľavej časti infografiky sú znázornené činnosti, ktoré vykonáme my, za vás, a v pravej časti infografiky sú činnosti, ktoré vykonáte vy pomocou našej asistencie.

Infografika_Likvidácia_Sro_Kompletná

Odpredaj s. r. o. – postup v grafickej podobe

Viete, ako prebieha odpredaj s. r. o. prostredníctvom FONTIONNEL? Pripravili sme prehľad v grafickej podobe. V ľavej časti infografiky sú znázornené činnosti, ktoré vykonáme my, za vás, a v pravej časti infografiky sú činnosti, ktoré vykonáte vy pomocou našej asistencie.

odpredaj sro_infografika

Spoločnosť FONTIONNEL zabezpečuje služby odpredaja obchodnej spoločnosti, ale aj likvidácie obchodnej spoločnosti.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.