+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ako založiť odštepný závod v Českej republike

Ako založiť odštepný závod v Českej republike

Ako založiť odštepný závod v Českej republike

Čo je vlastne odštepný závod ( organizačná zložka ) Odštepný závod môžeme chápať ako samostatne fungujúcu pobočku zahraničnej spoločnosti, ktorá…

3689
28.august 2014

Čo je vlastne odštepný závod ( organizačná zložka )

Odštepný závod môžeme chápať ako samostatne fungujúcu pobočku zahraničnej spoločnosti, ktorá je zriadená v inom štáte, ako je štát sídla materskej spoločnosti. Odštepný závod sa pôvodne v Českej republike označoval ako „organizačná zložka“.

Hlavnou výhodou odštepného závodu je to, že nemusíte v zahraničí zakladať novú spoločnosť a  vynakladať množstvo času a financií. Plnohodnotne môžete začať podnikať prostredníctvom odštepného závodu ( organizačnej zložky ). Odštepný závod sa zapisuje do obchodného registra, má pridelené IČO, DIČ a je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Pri založení odštepného závodu nie je potrebné vycestovať do ČR

Veľkou výhodou zriadenia  odštepného závodu  je, že nie je potrebné vycestovať do ČR na podpisovanie a overovanie listín. Listiny môžete podpísať pred notárom na území SR. Takto podpísané a overené listiny pred notárom sa v Českej republike akceptujú.

Zabezpečenie sídla pre odštepný závod

Aby odštepný závod mohol začať fungovať, musí mať zriadené sídlo v ČR.  Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla odštepného závodu  je potrebné doložiť k návrhu na zápis do OR ČR.

Voľba zodpovedného vedúceho odštepného závodu

Ďalšou podmienkou zriadenia je určenie zodpovedného vedúceho odštepného závodu. Najčastejšie sa ním stáva konateľ materskej spoločnosti, ale nemusí to byť podmienkou.  Zodpovedný vedúci  musí doložiť k súhlasu so zvolením aj výpis z registra trestov. V prípade, že  je ním občan SR, resp. inej národnosti ako českej, je potrebné doložiť výpis z registra trestov v SR ( resp. z krajiny materskej), ale aj výpis z registra trestov v ČR.  Poplatok za vydanie Výpisu z RT je 100,- CZK.

Výpis z registra trestov z Českej republiky vydávajú:

 • Register trestov v ČR
 • Obecné a mestské úrady v ČR
 • Pobočky Českej pošty
 • Hospodárke komory
 • Notár
 • Magistrát hlavného mesta Praha
 • Veľvyslanectvo ČR v Bratislave

Predmet podnikania

Na zriadenie odštepného závodu je potrebné uviesť aspoň jeden predmet činnosti, s ktorým sa bude odštepný závod zaoberať. Nemusia sa uvádzať všetky predmety činnosti podľa výpisu z obchodného registra materskej spoločnosti, avšak bez predmetu činnosti nie je možné odštepný závod zapísať. V prípade, že ide o viazanú, alebo remeselnú činnosť, je potrebné, určiť si zodpovedného zástupcu na každú remeselnú, či viazanú činnosť jednotlivo, podľa  dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe v obore.

Aké listiny na potrebujem na založenie odštepného závodu

 • Rozhodnutie o zriadení odštepného závodu
 • Rozhodnutie o menovaní do výkonu funkcie zodpovedného vedúceho odštepného závodu
 • Čestné prehlásenie a súhlas zodpovedného vedúceho odštepného závodu
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla podnikania
 • List vlastníctva
 • Návrh na zápis odštepného závodu do obchodného registra
 • Plná moc pred súdom (v prípade, že Vás bude niekto v ČR zastupovať)
 • Plná moc pred živnostenským úradom (v prípade, že Vás bude niekto v ČR zastupovať)

Čo potrebujem doložiť k listinám

 • Aktuálny výpis materskej spoločnosti z obchodného registra SR originál, alebo overená kópia notárom
 • Aktuálne osvedčenie materskej spoločnosti zo živnostenského registra SR, alebo overená kópia notárom
 • Výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho odštepného závodu (ak  je ním občan inej krajiny EU než občan ČR, je potrebné doložiť výpis z registra trestov z krajiny pôvodu v EU,  ale aj výpis z registra trestov z ČR)
 • Ak je materská s.r.o. registrovaná k DPH, je potrebné registrovať aj odštepný závod. V tom prípade je potrebné doložiť originál potvrdenia o registrácii z daňového úradu

Spoločnosť FONTIONNEL vypracuje listiny a urobí za Vás jednotlivé úkony  potrebné na zriadenie odštepného závodu v ČR. Poskytujeme sídlo v prípade, že v tomto čase ešte nemáte žiadne sídlo k dispozícii. Na základe Plnej moci, urobíme vklad na živnostenský, obchodný register a Výpis z OR ČR o zriadení odštepného závodu v ČR vám doručíme poštou priamo na adresu sídla materskej spoločnosti.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.