+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Finančná spoľahlivosť v doprave

Finančná spoľahlivosť v doprave

Finančná spoľahlivosť v doprave

Plánujete podnikať a prevádzkovať dopravu nad 3,5 t, taxislužbu alebo v autobusovú dopravu? Finančná spoľahlivosť je jedna z najdôležitejších podmienok pre úspešné…

5795
23.február 2014

Plánujete podnikať a prevádzkovať dopravu nad 3,5 t, taxislužbu alebo v autobusovú dopravu? Finančná spoľahlivosť je jedna z najdôležitejších podmienok pre úspešné získanie povolenia, licencie alebo koncesie. Finančnú spoľahlivosť je možné preukázať niekoľkými spôsobmi.

Zameriame sa na preukázanie finančnej spoľahlivosti:

 • Nákladná cestná doprava nad 3,5 t „nákladné vozidlá“
 • Osobná preprava resp. taxislužba „taxíky“
 • Autobusová doprava „autobusy“

Preukázanie finančnej spoľahlivosti pre nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t

Zákon hovorí o minimálnej finančnej spoľahlivosti na jedno vozidlo 9 000 eur a na každé ďalšie 5 000 eur.

Pri podnikaní fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia sa finančná spoľahlivosť preukazuje prostredníctvom overeného súpisu majetku a záväzkov živnostníka – riadok číslo 21. Čiže ak plánujete prevádzkovať jedno vozidlo, tak musíte mať v riadku číslo 21 čiastku rovnú alebo vyššiu ako 9 000 eur.

Pri právnických osobách sa preukazuje finančná spoľahlivosť:

 • Základné imanie spoločnosti – iba v prípade, ak spoločnosť nemá viac ako 15 mesiacov. Preukazuje sa aktuálnym výpisom z obchodného registra.
 • Vlastné imaním spoločnostitento spôsob je možné využiť najmä vtedy ak je vaša spoločnosť staršia ako 15 mesiacov.  Je potrebné predložiť súvahu za posledné zdaňovacie obdobie (výšku vlastného imania nájdete v súvahe – riadok č. 67 ).
 • Banková záruka alebo poistenie všeobecnej zodpovednosti prepravcu. Táto možnosť nie je bohužiaľ schodná. Banky nie sú ochotné ručiť za bonitu dopravných firiem a poisťovne nedisponujú takýmto poistným produktom pre dopravcov.

Príklad č. 1 – Základné imanie – Vaša spoločnosť nie je staršia ako 15 mesiacov a vaše základné imanie je 5 000 eur. Plánujete podnikať a prevádzkovať 3 nákladné vozidlá. Finančnú spoľahlivosť dokážete vyriešiť jedným právnym úkonom – zvýšením základného imania spoločnosti. Základné imanie spoločnosti sa musí zvýšiť na 19 000 eur. Po zvýšením základného imania spĺňate podmienku finančnej spoľahlivosti.

Príklad č. 2 – Vlastné imanie – Vaša spoločnosť je staršia ako 15 mesiacov. Plánujete podnikať a prevádzkovať 3 nákladné vozidlá. Finančnú spoľahlivosť musíte preukázať na základe overenej fotokópie súvahy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V riadku č. 67 by ste mali mať čiastku 19 000 eur a viac. Ak v riadku č. 67 túto čiastku nemáte, nespĺňate podmienku finančnej spoľahlivosti. Množstvo podnikateľov rieši túto situáciu opravným daňovým priznaním. My však odporúčame založenie novej spoločnosti so splateným základným imaním podľa počtu vozidiel.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti na taxislužbu

Zákon hovorí o minimálnej finančnej spoľahlivosti na jedno vozidlo 1 000 eur. Za každé ďalšie vozidlo 1 000 eur.

Pri podnikaní fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia sa finančná spoľahlivosť preukazuje prostredníctvom overeného súpisu majetku a záväzkov živnostníka – riadok číslo 21. Čiže ak plánujete prevádzkovať jedno vozidlo, tak musíte mať v riadku číslo 21 čiastku rovnú alebo vyššiu ako 1 000 eur.

Pri právnických osobách:

 • Základné imanie spoločnosti – iba v prípade, ak spoločnosť nemá viac ako 15 mesiacov. Preukazuje sa aktuálnym výpisom z obchodného registra.
 • Vlastné imaním spoločnostitento spôsob je možné využiť, najmä vtedy ak je vaša spoločnosť staršia ako 15 mesiacov.  Je potrebné predložiť súvahu za posledné zdaňovacie obdobie (výšku vlastného imania nájdete v súvahe – riadok č. 67 ).
 • Poistenie – poistný produkt má k dispozícií takmer každá poisťovňa. Pri preukazovaní finančnej spoľahlivosti pre taxislužbu nie je vo väčšine prípadov žiadny problém.

Príklad č. 1 – Základné imanie – Založili ste si spoločnosť s.r.o., ktorá nie je staršia ako 15 mesiacov. Základné imanie je vo výške 5 000 eur. V tomto prípade spĺňate podmienku na preukázanie finančnej spoľahlivosti na 5 vozidiel. V prípade ak plánujete prevádzkovať 10 vozidiel, je potrebné základné imanie zvýšiť na 10 000 eur.

Príklad č. 2 – Vlastné imanie – Máte spoločnosť, ktorá je staršia ako 15 mesiacov. Plánujete podnikať a prevádzkovať 5 vozidiel taxislužby. Finančná spoľahlivosť sa preukáže na základe overenej fotokópie súvahy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V riadku č. 67 by ste mali mať čiastku 5 000 eur a viac. Ak v riadku č. 67 túto čiastku nemáte, nespĺňate podmienku finančnej spoľahlivosti. Množstvo podnikateľov rieši túto situáciu opravným daňovým priznaním. My však odporúčame založenie novej spoločnosti s nastavením základného imania podľa počtu vozidiel alebo odporúčame poistenie vozidiel.

Príklad č. 3 – Poistenie vozidiel – Máte spoločnosť, ktorá je staršia ako 15 mesiacov, čiže preukázanie finančnej spoľahlivosti nie je možné prostredníctvom základného imania. Súvaha v riadku č. 67 – vlastné imanie nemá dostatočnú čiastku na preukázanie finančnej spoľahlivosti. Čo v tomto prípade? Ako posledná možnosť je poistenie, ktoré vám poskytne každá poisťovňa. Poistenie vozidiel odporúčame iba v prípade ak finančnú spoľahlivosť nedokážete preukázať základným alebo vlastným imaním a to z dôvodu, že poistenie každoročne niečo stojí. Pozor – nejedná sa o povinné zmluvné poistenie a ani o havarijné poistenie. Ide o individuálny produkt pre taxislužby.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti pre autobusovú dopravu

Pri preukazovaní finančnej spoľahlivosti pre autobusovú dopravu platia rovnaké pravidlá ako pri nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t. Tieto podmienky sme rozpísali v úvodnej časti článku.

Máte otázky súvisiace s preukázaním finančnej spoľahlivosti? Kontaktujte nás.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.