+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Kúpa čistej sro – preverte si, čo kupujete

Kúpa čistej sro – preverte si, čo kupujete

Kúpa čistej sro – preverte si, čo kupujete

Mnohí z vás, ktorí by radi začali s podnikateľskou činnosťou v čo najkratšom časovom horizonte majú na výber z dvoch možností ako rozbehnúť…

3279
22.júl 2014

Mnohí z vás, ktorí by radi začali s podnikateľskou činnosťou v čo najkratšom časovom horizonte majú na výber z dvoch možností ako rozbehnúť podnikanie prostredníctvom právnickej osoby „s.r.o.“. Začať môžete založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo nadobudnutím obchodného podielu v existujúcej sro. V tomto článku sa budeme venovať časovo a byrokraticky výhodnejšej variante, ktorou je – kúpa čistej s.r.o. tzv. ready-made spoločnosti. Prezradíme vám spôsoby ako si overiť „čistotu“ spoločnosti s ručením obmedzeným a nedostať sa tak do vážnych problémov.

Prečo kúpiť „čistú“ s.r.o.

Pred nadobudnutím obchodného podielu v s.r.o. je dôležité overiť históriu spoločnosti z právneho a ekonomického hľadiska. Rozhodnúť sa môžete medzi spoločnosťami s účtovnou históriou a spoločnosťami, ktoré boli založené za účelom ďalšieho predaja – ready made spoločnosti, ktoré nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť a zaručujú absenciu akejkoľvek „účtovnej či právnej vady“. Pri rozhodovaní si dôkladne premyslite, či plánujete podnikať prostredníctvom spoločnosti, ktorá je registrovaná ako platca dane z pridanej hodnoty ( DPH ) alebo nie. Každá z variant má svoje výhody aj nevýhody. Na trhu ponuky sa objavujú obe varianty spomínaných firiem.

Výhody čistej s.r.o. – benefity

 • Splatené základné imanie (v niektorých prípadoch aj vyššie imanie ako je minimálna čiastka 5 000 €).

 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky – má pridelené IČO aj DIČ – je možné s ňou začať okamžite podnikať.

 • Spoločnosť je registrovaná ako platca DPH ( má pridelené IČ DPH).

POZOR: Kúpou „čistej“ ready-made spoločnosti ušetríte množstvo času, ktorý by ste museli stráviť na úradoch. Nie je potrebné chodiť na živnostenský úrad, registrový súd, daňový úrad, mestský úrad. Pri kúpe s.r.o. môžete podnikať do 7 dní. Naopak pri založení novej spoločnosti a následnej registrácie k DPH môžeme hovoriť až o 50 kalendárnych dňoch.

Ako si overiť „čistotu spoločnosti“

Čistou spoločnosťou môžeme nazvať takú s.r.o., ktorá je z účtovnej i právnej stránky preverená. To znamená, že „čistotu“ alebo bezdĺžnosť spoločnosti si môžete overiť prostredníctvom písomnej žiadosti o vydanie potvrdenia, že inštitúcia, resp. úrad (zdravotná poisťovna, sociálna poisťovňa, správca dane – daňový úrad, colný úrad) neeviduje voči žiadateľovi (spoločnosti, ktorej obchodný podiel sa ide prevádzať) nedoplatky. Bezdlžnosť s.r.o. si môžete overiť na portáloch jednotlivých poisťovní a úradov. Nedá sa však potvrdiť aktuálnosť týchto zoznamov.

Rýchle overenie bezdlžnosti s.r.o. nájdete tu:

 

POZOR: Odporúčame každú inštitúciu navštíviť osobne, resp. podať písomnú žiadosť o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti.

 

 

PRÍKLAD Z PRAXE: Vydaním písomného potvrdenia o bezdlžnosti nemusí byť firma bez záväzkov a „bezproblémová“. Daňový úrad môže mať začatú, tým pádom neukončenú daňovú kontrolu voči subjektu ( s.r.o. ), ktorý je v čase vydania potvrdenia o bezdlžnosti skutočne bez akéhokoľvek dlhu. Avšak, ak kontrola zistí nedostatky v účtovaní, môže nastať patová situácia a skutočne vážny problém – dodanenie, pokuta. Aj pre tieto prípady odporúčame kúpu ready-made spoločnosti bez akejkoľvek účtovnej histórie.

 

Ako si overiť či je spoločnosť platca DPH alebo nie je?

Pred tým ako sa rozhodnete nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o., ktorá je platcom DPH vám odporúčame aby ste si overili či v skutočnosti platcom DPH je a nebola mu registrácia k DPH z akéhokoľvek dôvodu odobraná. Informácie nájdete tu – Zoznam daňových subjektov registrovaných k DPH.

 

POZOR: V praxi sa častokrát stáva, že spoločnosť je skutočne registrovaná k DPH, avšak môžu existovať dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. Overte si, či spoločnosť, ktorú „kupujete“ nie je na danom zozname. Po nadobudnutí obchodného podielu môžete zistiť, že registráciu k DPH vám správca dane odobral! Zoznam nájdete tu – Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

Dôležité štatistické informácie o spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri kúpe s.r.o. odporúčame využiť užitočný nástroj vďaka, ktorému získate štatistické informácie ku konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Je ním portál FinStat.

Prehľadne a rýchlo sa dozviete o tržbách, výnosoch a ziskoch spoločnosti. Taktiež máte k dispozícií súvahu, výkaz ziskov a strát, účtovné závierky konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ďalší z nástrojov ako si preveriť  okolnosti týkajúce sa spoločníkov či konateľov v s.r.o. je obchodný register. Po nahliadnutí do úplného výpisu spoločnosti viete zistiť, či má spoločnosť pôvodných zakladateľov/ spoločníkov, či už bol obchodný podiel prevádzaný, či spoločnosť pravidelne menila svoje sídlo atď. Zistíte taktiež či spoločníci a konatelia figurujú v iných spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v konkurze alebo v likvidácií.

Kto môže kúpiť s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku môže kúpiť občan ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie i tretích krajín. Osoba, ktorá sa chce stať spoločníkom v s.r.o. musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • minimálne 18 rokov veku života

 • spôsobilosť na právne úkony

Zhrnutie na záver

Na internete sa nachádza množstvo inzercií, týkajúcich sa výhodného predaja s.r.o. Niektoré z inzercií ponúkajú dokonca predaj spoločností za náklady. To znamená, že zaplatíte notárske poplatky a spoločnosť je vaša. Pôvodný majiteľ/spoločník si nenárokuje na odmenu. Odporúčame dôkladné preverenie práve takýchto spoločností, nakoľko sa môžete dostať do vážnych problémov a váš štart podnikania nebude radosťou ale starosťou.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.