+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Základné imanie – potreba splatenia v plnej výške v hotovosti alebo kúpa hotovej readymade spoločnosti?

Základné imanie – potreba splatenia v plnej výške v hotovosti alebo kúpa hotovej readymade spoločnosti?

Základné imanie – potreba splatenia v plnej výške v hotovosti alebo kúpa hotovej readymade spoločnosti?

Súčasná právna úprava umožňuje začínajúcim podnikateľom založenie firmy s ručením obmedzeným bez potreby vkladania akéhokoľvek kapitálu vo forme základného imania –…

1366
7.júl 2013

Súčasná právna úprava umožňuje začínajúcim podnikateľom založenie firmy s ručením obmedzeným bez potreby vkladania akéhokoľvek kapitálu vo forme základného imania – stačí podpísať „vyhlásenie správcu vkladu“ , ktoré Obchodný register SR považuje ako splatenie tejto čiastky v plnej výške podľa potreby a nastavenia vkladov jednotlivých spoločníkov.

Novela zákona o základnom imaní, ktorá vstupuje do platnosti v októbri 2013 však situáciu zhoršuje zavedením povinnosti túto čiastku v plnej výške zložiť na účet v banke čo je následne treba dokladovať na Obchodný register SR. Hoci je po zápise jednotlivých typov kapitálových spoločností možno túto čiastku z banky vybrať, môže tento fakt ohroziť likviditu podnikateľa a to zvlášť ak je treba založiť akciovú spoločnosť (povinné základné imanie minimálne 25 000 EUR) alebo sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným , ktorej výška základného imania môže predstavovať aj sumu ďaleko vyššiu než minimálnych  5000 EUR. Každopádne , pripravovaná novela zákona podľa § 60 Obchodného zákonníka účinného od 1. októbra 2013 zapôsobila na podnikateľskú obec skôr kontraproduktívne než ,,ochranársky“, keďže zámer potreby zložiť základné imanie v hotovosti bol akousi prevenciou pred praním špinavých peňazí či zabezpečením lepšej vymožiteľnosti pohľadávok a podobne.

Špecifikom sú stále vo vyššom množstve zakladané dopravné spoločnosti, ktoré na získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej dopravy – licencia na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a následného vybavenia dopravnej licencie musia zabezpečiť tzv. finančnú spôsobilosť. Tento inštitút je potrebné preukázať na Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie buď ako zaplatenie poistenia CMR,  daňovým úradom potvrdenú súvahu pokiaľ je firma staršia ako 15 mesiacov, alebo preukázať základné imanie pokiaľ firma nie je staršia ako 15 mesiacov. Keďže finančná spôsobilosť dopravných firiem musí dosiahnuť výšku 9000 EUR za prvé nákladné vozidlo a 5000 EUR za každé ďalšie nákladné vozidlo, môže práve v dôsledku novely zákona o základnom imaní dochádzať k obmedzovaniu podnikateľského prostredia a vznikaniu nových spoločností.

Riešenia ako obísť potrebu splatenia základného imania pozná právnická obec niekoľko, no najefektívneším a najrýchlejším je kúpa hotovej spoločnosti takzvanej ready- made firmy, ktorá má základné imanie už reálne splatené a je ňou možno okamžite po prepise obchodného podielu podnikať.  Prostredníctvom našej spoločnosti Fontionnel s.r.o. si môžete objednať hotovú spoločnosť ihneď pričom oficiálnym majiteľom sa stávate po 8 pracovných dňoch – zápisom zmeny v Obchodnom registri SR. Taktiež v prípade potreby dokážeme zabezpečiť povolenie prevádzkovateľa nákladnej dopravy a následne získanie dopravnej licencie.

Spoločnosť FONTIONNEL poskytuje služby:

Poraďte sa

Podnikateľské služby v každej situácií – rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať na telefónnych číslach:

tel.: + 421 919 988 888, +421 915 088 727, + 421 0911 337 773

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.