+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty – DPH, alebo ako sa zaregistrovať za platcu DPH rýchlo a efektívne.

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty – DPH,  alebo ako sa zaregistrovať za platcu DPH rýchlo a efektívne.

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty – DPH, alebo ako sa zaregistrovať za platcu DPH rýchlo a efektívne.

Snáď každý podnikateľ zachytil zmeny Finančnej správy SR týkajúce sa registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty DPH. Podaktorých sa táto…

1964
7.júl 2013

Snáď každý podnikateľ zachytil zmeny Finančnej správy SR týkajúce sa registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty DPH. Podaktorých sa táto novela platná od 1. Októbra 2012 dotkla zabránením registrácie a tým spôsobeným obmedzením obchodovania či už v zahraničí alebo v tuzemsku, iným bola vyrúbená zábezpeka vo výške od 1000 do 500 000 EUR čím došlo k priamemu zníženiu likvidity podnikateľských subjektov.  Prax už pozná aj prípady, kedy bola registrácia podmienená zložením zábezpeky v maximálnej možnej výške 500 000 EUR. K akým zmenám teda došlo a na čo sa majú začínajúci podnikatelia pripraviť?

Súčasná legislatíva poskytuje aj naďalej okrem zákonnej registrácie (prevýšenie obratu 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov) aj možnosť požiadania o dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Tento spôsob však od roku 2011 posudzujú registrátori daňových úradov prísnejším okom a bolo potrebné okrem žiadostí doložiť aj prílohy, ktoré preukazujú tzv. zdaniteľnú ekonomickú činnosť.  Novela platná od 1. Októbra 2012 okrem zavedenia povinnosti doloženia súhlasu správcu dane pri úkonoch ako zakladanie s.r.o alebo zmeny v sro spoločnostich –  prevodoch obchodných podielov –  zavádza aj nové podmienky pri registráciách za dobrovoľného platiteľa DPH.

Od každého podnikateľa bude po odovzdaní žiadosti a dotazníku pre dobrovoľnú registráciu, registrátor požadovať aj prílohy ktorými preukáže , že spoločnosť už riadne vykonáva ekonomickú činnosť, ktorá je zdaniteľná. Následne mu daňový úrad udelí možnosť zložiť zábezpeku , ktorú podnikateľ vloží na účet daňového úradu a ten mu následne vydá osvedčenie o registrácií DPH. Dôležité je poznamenať, že túto čiastku obdrží podnikateľský subjekt po 12 mesiacoch vo forme zrážok z daní a odpočtu naspäť. Výšku stanovenej zábezpeky určuje informačný systém, ktorý posudzuje takzvanú rizikovosť subjektu. Čo však v prípade kedy registrátor vyrúbi zábezpeku vo výške, ktorá je pre podnikateľa neúnosná a nedokáže ju splatiť a daňový úrad mu ,,kartičku DPH“ jednoducho nevydá?

V spolupráci s našou spoločnosťou je možné pripraviť prílohy, podnikateľský zámer, žiadosť a dotazníky a tak pripraviť klienta, ktorý má za cieľ vykonávať reálnu zdaniteľnú ekonomickú činnosť na možné miestne zisťovanie, ktoré môže daňový úrad vykonať hneď ako prevzal žiadosť o registráciu DPH. Výsledkom služby registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty DPH od spoločnosti Fontionnel je nielen vo väčšine prípadov úspešná registrácia klienta, ale aj čo možno najnižšia výška zábezpeky, ktorú musí podnikateľ zložiť. V niektorých prípadoch sa v súčinnosti s našou spoločnosťou podarilo aj zaregistrovať spoločnosť pre DPH bez zábezpeky.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.