+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zlepší sa podnikateľské prostredie v EÚ? Boli sme to zistiť.

Zlepší sa podnikateľské prostredie v EÚ? Boli sme to zistiť.

Zlepší sa podnikateľské prostredie v EÚ? Boli sme to zistiť.

Napriek napätej situácií v globálnom hospodárskom prostredí stále dominuje aj téma malého a stredného podnikania. Pre zástupcov malých a stredných podnikateľov…

1101
10.marec 2015

Napriek napätej situácií v globálnom hospodárskom prostredí stále dominuje aj téma malého a stredného podnikania. Pre zástupcov malých a stredných podnikateľov (SME) sa v dňoch 24. a 25.2.2015 konal v Bruseli seminár, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Jeho cieľom bolo získať spätnú väzbu od zástupcov podnikateľských skupín z celej Európy a predstaviť nový investičný program práve pre podporu SME segmentu.

Rozvoj malého a stredného podnikania ide ruka v ruke s inými makroekonomickými ukazovateľmi ako napríklad nezamestnanosť či udržateľný hospodársky rast.

Zasadnutie, ktoré sa venovalo týmto témam, prebiehalo v priestoroch budovy Charlemagne patriacej Európskej Komisii. Zúčastnení mali možnosť svoje podnety prerokovať za stolom, ktorý hostil aj úplne prvé zasadnutie Európskej komisie. Semináru pre malé a stredné podnikanie sa zúčastnili zástupcovia Rakúska, Belgicka, Holandska, Francúzska, Nemecka, Slovenska, Írska, Španielska, Portugalska, Rumunska, Maďarska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Malty, Poľska a Slovinska. Slovenskú republiku na seminári zastupoval jeden zo zakladateľov spoločnosti Fontionnel&Co s.r.o. – Ing. Lukáš Ivan, ktorý je zároveň člen generálnej rady Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Predsedajúci bol José Leandro, riaditeľ oddelenia zdrojov a komunikácie Generálneho direktoriátu pre ekonomiku a finančné vzťahy.

Obsahom diskusie boli najmä tieto témy:

 •  Prehlbovanie Ekonomickej a menovej únie a úloha sociálnych partnerov.
 • Férovejšia Ekonomická a menová únia.
 • Aké sú výzvy, ako by férovejšia EMÚ mala vyzerať a čo to znamená pre malých a stredných podnikateľov?
 • Úloha štrukturálnych reforiem v súvislosti s rastom a tvorbou pracovných miest.
 • Aké sú výzvy na zabezpečenie udržateľného rastu a tvorbu pracovných miest v Európskej únii? Prečo sú štrukturálne reformy potrebné? Ktoré štrukturálne reformy? Prečo je zložité ich implementovať?
 • Nový investičný plán pre EÚ: Princípy a nasledujúce kroky.
 • Ako stimulovať investície za účelom tvorby pracovných miest a maximalizovať tak vplyv na verejné financie? Čo to znamená pre malé a stredné podnikanie?


Cieľom zasadnutia bolo viesť produktívnu diskusiu tak, aby každý zo zástupcov malých a stredných podnikateľov vyjadril svoj postoj k pripravovaným reformám a zároveň prispel do debaty podnetom vyplývajúcim z názorov podnikateľov, ktorých zastupuje.
Lukáš intenzívne vstupoval do diskusie a predostieral tak problémy, ktoré sú najpálčivejšie práve na Slovensku.

Európska Komisia si je vedomá potreby stimulovania malého a stredného podnikania za účelom zvyšovania zamestnanosti, konkurencieschopnosti a inovácií. Snahy EK tak teraz vedú k zintenzívneniu komunikácie medzi ňou, malými a strednými podnikateľmi a sociálnymi partnermi. Výsledkom by mala byť lepšia informovanosť podnikateľov a získanie spätnej väzby smerujúcej k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Špecifickou oblasťou diskusie boli aj mladí ľudia. Zamestnanosť by mala byť v budúcom období stimulovaná intenzívnejším dôrazom na vzdelávanie mladých ľudí, získavanie zručností a skúseností prostredníctvom stáží a medzinárodných výmenných pobytov, ale hlavne novým investičným plánom na podporu malého a stredného podnikania.

EK sa prostredníctvom Európskeho Investičného Fondu chystá v rokoch 2015 až 2018 preinvestovať až 5 biliónov EUR práve na podporu malého a stredného podnikania. Je dôležité upozorniť, že nepôjde o typické granty či nenávratné pôžičky. Pôjde o financovanie prostredníctvom garancií pre banky, leasingové spoločnosti a kapitálové fondy. Tie budú môcť financovať aj také podnikateľské zámery, ktoré by za iných okolnosti nefinancovali vôbec, respektíve iba do určitej výšky. Financovanie vo forme pôžičiek a leasingov by tak malo byť transparentnejšie a dostupnejšie pre každého podnikateľa. Cieľom je zvýšiť priechodnosť úverov aj pre začínajúcich podnikateľov bez účtovných výsledkov. Zároveň by sa mala výrazne zlepšiť transparentnosť prerozdeľovania financií. Program chce Európska Komisia zahájiť koncom roka 2015.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.