+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Cestná daň a jednotná sadzba dane pre motorové vozidlá

Cestná daň a jednotná sadzba dane pre motorové vozidlá

Cestná daň a jednotná sadzba dane pre motorové vozidlá

Momentálna situácia v župách je taká, že výšku cestnej dane si jednotlivé župy stanovujú samostatne a nezávisle od štátu. V najbližšom období sa…

1669
10.júl 2014

Momentálna situácia v župách je taká, že výšku cestnej dane si jednotlivé župy stanovujú samostatne a nezávisle od štátu. V najbližšom období sa to má zmeniť.

Tým, že stanovenie výšky cien za cestnú daň je v kompetencii župy, vznikajú markantné rozdiely vo výške platieb, ktoré podnikatelia za vlastné vozidlo využívané na pracovné účely musia uhradiť medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi.

Jednotná sadzba dane pre motorové vozidlá

Táto negatívna skutočnosť by sa mala v blízkej dobe zmeniť. Iniciatíva prišla priamo z ministerstva financií návrhom, aby bola výška sadzby dane z motorových vozidiel jednotná nezávisle od toho, kde je konkrétne pracovné vozidlo registrované. Spomenutý návrh sa momentálne nachádza v pripomienkovom konaní. Jednotná sadzba dane z motorových vozidiel by mala byť vo výške 180 € v každej župe.

Podnikanie s novými autami bude lacnejšie

Táto správa je v ponímaní podnikateľov určite pozitívna, keďže už dlho daný nedostatok horlivo kritizovali hlavne z dôvodu, že používaním rovnakého vozidla bol zvýhodňovaný podnikateľ z jednej župy na úkor podnikateľa z inej časti Slovenska. S určitosťou možno  konštatovať, že najviac sa dotkne daná zmena dopravcov s nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 t. Nové zmeny týkajúce sa jednotnej sadzby dane budú zavedené aj v prospech dopravcov, ktorých vozidlá nebudú staršie ako 2 roky, čím chce štát zvýhodniť hlavne vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu. Naopak najviac na danú zmenu doplatia dopravcovia, ktorých vozidlá budú staršie ako 10 rokov, čo sa odzrkadlí hlavne vo vyššej sadzbe daňového zaťaženia a to konkrétne v 20 % prirážke k základu dane.

Ostáva len dúfať, že podobné zmeny vo forme ústupkov budú do budúcna pokračovať a zoberieme si príklad aj od našich západných susedov, kde výška úľav dosahuje až 48 %. Z globálneho pohľadu ťažko odhadnúť či zmena poteší všetkých dopravcov, faktom však ostáva, že časť dopravcov svoj vozový park presunula s registráciou do zahraničia, možno to je aj jeden z dôvodov zákonodarcu ako ich prilákať späť a prinavrátiť ušlé príjmy do rozpočtov samosprávnych krajov.

Kedy by mala zmena nadobudnúť platnosť

Najbližším obdobím, od kedy by mali danú zmenu podnikatelia pocítiť bude pri úhrade dane za rok 2015. Štát touto a ďalšími zmenami zameranými na zvýhodnenie elektromobilov a vozidiel s hybridným pohonom príde o takmer 9 miliónov €. Je to hlavne z dôvodu, že príjem, ktorý by pred zavedením tejto zmeny jednotlivé župy vybrali im bude štát riešiť vo forme kompenzácie.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.