+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Predaj a výroba tabaku a tabakových výrobkov

Predaj a výroba tabaku a tabakových výrobkov

Predaj a výroba tabaku a tabakových výrobkov

Rozhodli ste sa predávať alebo vyrábať tabak a tabakové výrobky? V prípade, že mienite začať obchodovať s tabakovými výrobkami, vedzte, že…

9114
14.november 2013

Rozhodli ste sa predávať alebo vyrábať tabak a tabakové výrobky?

V prípade, že mienite začať obchodovať s tabakovými výrobkami, vedzte, že pri ich výrobe, ani umiestňovaní na trh, nie je potrebná žiadna špeciálna licencia ani vedenie špeciálnej evidencie ako je to pri podnikaní s alkoholom.

Podľa zákona č. 335/2011 Z.z. o tabakových výrobkoch sa pod takýmito produktmi rozumie každý jeden výrobok určený na fajčenie, žuvanie, šňupanie a cmúľanie a to čiastočne alebo úplne vyrobený z tabaku, či už z čistého alebo nejakým spôsobom modifikovaného tabaku.  Menovite by sme ich teda mohli označiť ako všetky druhy cigariet, cigár, cigariek a tabaku.

Prevádzkovateľom, resp. výrobcom tabakových výrobkov sa môže stať fyzická alebo právnická osoba – zakladanie s.r.o.

Pred začatím svojej činnosti je podnikateľská osoba povinná ohlásiť, príslušnej regionálnej potravinovej a veterinárnej správe (RPVS), prevádzkareň, kde bude svoju činnosť vykonávať.

V praxi to znamená, že ak chcete u seba v pivnici sušiť tabakové listy a následne ich akýmkoľvek spôsobom spracovávať a predávať konečnému spotrebiteľovi za účelom nadobudnutia zisku, je Vašou povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť príslušným orgánom (colnej správe a RPVS), lebo v inom prípade za to budete trestne stíhaný. Okrem toho, samotná výroba tabakových výrobkov je spojená s vlastníctvom viazanej živnosti.

Údaje, ktoré sa uvádzajú na úrade RPVS sú nasledovné:

a) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

b) informácie o prevádzkarni,

c) prevádzkový čas, počas ktorej sa bude predaj, resp. výroba tabakových výrobkov uskutočňovať,

d) každú zmenu činnosti prevádzkarne,

e) zatvorenie prevádzky z akýchkoľvek príčin.

Všetky tieto potrebné dokumenty, samozrejme, vypracujeme za Vás a podáme na príslušných orgánoch. Všetko, čo musíte spraviť je podpísanie listín. Ostatné náležitosti vybavíme za Vás.

Osvedčenie o registrácii produkcii tabakových výrobkov vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Štátna veterinárna a potravinová správa vedie zoznam registrovaných prevádzkarní.

Pri predaji tabakových výrobkov existujú náležitosti nariadené zákonom, na ktoré by ste nemali zabudnúť. Tabakové výrobky sa môžu predávať, len v riadne zabalených pôvodných obaloch, na ktorých je čitateľne uvedené obchodné meno, výrobca, distribútor, pôvod obsahu, počet kusov, množstvo dávky. Každý balík cigariet musí mať na obale nalepenú kontrolnú známku originality. Na tejto ochrannej známke je uvedená aj cena, podľa ktorej sa musí obchodník pri predaji riadiť. To znamená, že nesmie cenu meniť (zvyšovať, či znižovať), alebo inak s cenou manipulovať (pripájať k cigaretám zapaľovač a tým umelo navyšovať predajnú cenu). RPVS, okrem týchto podmienok, skontroluje aj dva dôležité oznamy a to: „Kusový predaj cigariet je zakázaný!“ a „Zákaz predaja cigariet osobám mladším ako 18 rokov!“. Bez týchto potrebných atribútov Vám prevádzkareň nebude schválená a zaregistrovaná.

Nezabúdajte tiež, že tabakové výrobky spolu s ďalšími produktmi (pivo, víno, lieh, minerálne oleje, elektrina, uhlie a zemný plyn) patria do kategórie spotrebných tovarov, z ktorých sa odvádza spotrebná daň. Nad správou spotrebnej dane dohliada príslušný colný úrad, ktorý sa riadi zákonom 106/2004 Z.z. o spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkoch.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.