+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Podnikanie s alkoholom a vybavenie povolenia na predaj liehu.

Podnikanie s alkoholom a vybavenie povolenia na predaj liehu.

Podnikanie s alkoholom a vybavenie povolenia na predaj liehu.

Podnikanie s alkoholom a ako vybaviť povolenie na predaj liehu? Rozmýšľate, že si otvoríte vlastnú kaviareň, bar, vinotéku alebo krčmu?…

11734
6.november 2013

Podnikanie s alkoholom a ako vybaviť povolenie na predaj liehu?

Rozmýšľate, že si otvoríte vlastnú kaviareň, bar, vinotéku alebo krčmu? Odrádza Vás, však, od tejto formy podnikania množstvo legislatívno-byrokratických úkonov a nekonečné vystávanie radov na úradoch? V tomto článku Vám priblížime, čo budete potrebovať pri získavaní povinného povolenia na predaj alkoholických nápojov.

Skôr ako začnete s vybavovaním licencie, mali by ste sa rozhodnúť akou formou chcete podnikať. V súčasnosti najjednoduchším a najobľúbenejším modelom je práve zakladanie s.r.o. (spoločnosti s ručením obmedzeným). Podnikatelia, tento spôsob podnikania využívajú najčastejšie, práve kvôli výhodám, ktoré ponúka (napr. neručíte celým svojím majetkom; s.r.o. ako právnická osoba vystupuje v obchodnom styku ako dôveryhodnejší partner; neplatíte sociálne odvody v prípade, že ste jediným spoločníkom a nenárokujete si na mzdu, atď.).

Ak ste zvážili všetky potrebné aspekty a máte konkrétnu predstavu o cieľovej skupine, ktorej chcete poskytovať svoje pohostinné služby a vybratú lokalitu, ktorá je pre nich dostatočne atraktívna, a k tomu všetkému máte ešte, vypracovaný návrh projektu (finančný, časový, personálny), tak Vás od vlastného vysnívaného podniku delí už iba jediná zákonná povinnosť.

Aké dokumenty budete potrebovať?

V prípade, že mienite vo svojom podniku predávať alkohol konečnému spotrebiteľovi, potrebujete colný úrad požiadať o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Odvádzanie spotrebnej dane z alkoholických nápojov je povinné v zmysle zákona č.530/2011 Z.z. K spomínanej žiadosti je potrebné, na finančné riaditeľstvo SR Colného úradu, doložiť nasledujúce dokumenty:

 • výpis z obchodného registra
 • zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia liehu
 • výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty – IČ DPH (v prípade ak ste platcami DPH)
 • daňové identifikačné číslo žiadateľa – DIČ
 • potvrdenie Okresného súdu, že sa spoločnosť nenachádza v žiadnom likvidačnom konaní

Príslušný colný úrad vydá toto povolenie do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Aké aktivity musíte dodržiavať?

Držiteľ licencie na predaj spotrebiteľského balenia liehu je povinný dodržiavať nasledovné aktivity:

 • nakupovať spotrebiteľské balenie liehu len od držiteľa povolenia na predaj  alebo od osoby registrovanej colným úradom
 • skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj výlučne v rámci vydanej podnikateľskej činnosti
 • predložiť colnému úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia
 • plniť si oznamovaciu povinnosť zmien voči colnému úradu
 • vedenie dennej evidencie prijatého a vydaného množstva liehu, stav zásob podľa účtovníctva a čiarového kódu EAN (túto evidenciu je potrebné mať k dispozícii v prevádzkarni)

Držitelia príslušného povolenia  na predaj môžu spotrebiteľské balenia liehu predávať výlučne konečným spotrebiteľom. Ak sa, však, rozhodnete pre distribúciu podnikateľským i fyzickým subjektom na účel ďalšieho predaja, budete nútení si zriadiť oprávnenie na distribúciu.

Postup pri tejto forme podnikateľskej činnosti je rovnaký ako pri maloobchodnej činnosti. Povinnosti držiteľov na distribúciu sú nasledovné:

 • vedenie dennej evidencie spotrebiteľských balení v kusoch (prijatých, vydaných a stav zásob) podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN
 • vedenie identifikačných údajov dodávateľa spotrebiteľského balenia liehu, osoby oprávnenej na distribúciu a držiteľa povolenia na predaj
 • v účtovníctve odlíšiť predaj držiteľovi povolenia od predaja konečnému spotrebiteľovi

Pri zriaďovaní prevádzky nezabúdajte, že pri poskytovaní pohostinných služieb zo zákona vyplývajú ďalšie dôležité skutočnosti týkajúce sa rôznych ohlasovacích povinností a označení. Všetky potrebné skutočnosti nájdete obsiahnuté tu:

Pri každodennej pracovnej rutine nezabúdajte na najdôležitejšiu vec a to je vedenie účtovníctva. V prípade, že prevádzkujete svoju spoločnosť formou s.r.o. je nutné, aby ste viedli podvojné účtovníctvo. Tieto účtovnícke služby sú pre mnohých najväčším bremenom v podnikateľskej činnosti, a preto väčšina osôb prenecháva zodpovednosť na odborníkov. Naša spoločnosť Vám tieto služby zabezpečí a sprostredkuje vďaka kvalifikovaným profesionálom s dlhoročnou praxou.

Poraďte sa

Rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať a založiť spoločnosť s.r.o. s vybavením povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu .

tel.: + 421 919 988 888

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.