+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Vybavenie živnosti osobne na úrade alebo radšej „pohodlne“ elektronicky.

Vybavenie živnosti osobne na úrade alebo radšej „pohodlne“ elektronicky.

Vybavenie živnosti osobne na úrade alebo radšej „pohodlne“ elektronicky.

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) – www.slovensko.sk, už asi dôverne poznáte. Do dnešného dňa „zhltol“ desiatky miliónov eur. Záujmom štátu…

4677
22.marec 2016

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) – www.slovensko.sk, už asi dôverne poznáte. Do dnešného dňa „zhltol“ desiatky miliónov eur. Záujmom štátu bolo vybudovanie fungujúceho informačného systému, ktorý zjednoduší riešenie životných situácií občanov a podnikateľov. Myslíte si, že sa tento ciel podaril uskutočniť? Vyskúšali sme to na vlastnej koži. Rozhodli sme sa založiť si živnosť online, pomocou portálu. Viac sa dočítate v nasledujúcich riadkov. Pripravili sme aj prehľadné grafické spracovanie.

Osobne alebo elektronicky

V súčasnosti si na Slovensku môžete vybrať medzi elektronickým založením živnosti a fyzickým – priamo na úrade. Oba spôsoby môžete využiť na ohlásenie živnosti pre fyzické osoby i právnické osoby. Rozdiel je nielen v cene, ale aj v čase stráveným s ohlasovaním živnosti. Založenie živnosti trvá v priemere 1 až 3 pracovné dni. Poplatok za každú voľnú živnosť je 5 EUR, viazanú a remeselnú 15 EUR. V prípade elektronického podania, sú voľné živnosti bez poplatkov. Viazané a remeselné živnosti za polovičný poplatok 7,50 EUR.

infographics okresny urad

infographics elektronicky cez portal

Postup ako si založiť živnosť cez portál slovensko.sk

Krok č. 1 – Občiansky preukaz s čipom, čítačka kariet

Tak ako sme vyššie spomenuli, živnosť si môžete založiť elektronicky, prostredníctvom vlastného občianskeho preukazu. Od roku 2013 sa vydávajú elektronické občianske preukazy s kontaktným čipom tzv. eID karty, ktoré umožňujú elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami a úradmi bez osobného kontaktu. Na to, aby ste mohli takýto občiansky preukaz plnohodnotne využívať, je potrebné ho na príslušnej policajnej stanici aj aktivovať. Aktivácia občianskeho preukazu trvá cca 5 – 10 minút. Budete naň potrebovať bezpečnostné kódy. Kombináciu čísiel si vyberáte Vy. Vďaka týmto kódom sa budete vedieť úspešne registrovať na portáloch verejnej správy podporujúcich elektronickú komunikáciu – napríklad na účel založenia živnosti. Po aktivácii občianskeho preukazu dostanete aj čítačku čipovej karty, nevyhnutnú na komunikáciu s osobným počítačom.

infographics sro

citacka

Krok č. 2 – Prihlásenie sa na portály, stiahnutie softvéru

Ak ste držiteľom OP s čipom a čítačky kariet, môžete sa pustiť do ďalšieho kroku. Je nevyhnutné, aby ste si do počítača stiahli niekoľko softvérov. Ide zhruba o 6 aplikácií, ktoré súvisia s inštaláciou čítačky čipovej karty a prihlasovaním občianskeho preukazu, elektronické podpisovanie dokumentov, prácu s podpísanými dokumentami a pluginy do prehliadačov. Všetky potrebné programy nájdete na stránke ústredného portálu verejných služieb ľuďom.

Ohlásenie živnosti odporúčame vykonať v prehliadači Internet Explorer. V opačnom prípade môže dojsť k nesprávnemu podpísaniu, vyplneniu a odoslaniu dokumentu.

V prehliadači si otvorte stránku https://www.slovensko.sk, kde na titulnej stránke, kliknite na „Prihlásiť sa na portál“ a následne na políčko „Podnikateľ“.

1

 

Krok č. 3 – Orientácia na portály, vyplnenie formuláru

Následne prejdeme na prvú položku „Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto“, kde pomocou tlačidla „Prejsť na elektronickú službu“ sa nám otvoria možnosti ohlásenia živnosti.

 

2

 

3

 

Po kliknutí na elektronickú službu je potrebné vybrať ponuku s položkou „Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“.

 

4

 

 

V tejto časti je nutné vyplniť všetky povinné údaje – žiadateľa, kontaktné údaje, informácie o podnikateľovi, miesto podnikania, údaje podnikateľa ohľadom vyžiadania výpisu z registra trestov. Dôležité je vybrať vhodné predmety podnikania – živnosti. Je možné zvoliť si medzi voľnými, remeselnými a viazanými živnosťami. V prípade remeselných a viazaných živností, je treba dať pozor na ďalšie povinné prílohy, ako napr. vysvedčenie/diplom zo strednej alebo vysokej školy, potvrdenia o praxi a iné doklady patriace zodpovednému zástupcovi za vybraný predmet podnikania.

 

5

 

6

 

7

 

Odporúčame

Zaškrtnutím políčka „Doplňujúce údaje pre prihlášku daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby“ vás okresný úrad automaticky zaregistruje k dani z príjmu na daňovom úrade. Výhodou je, že nemusíte osobne navštevovať daňový úrad.

Potvrdenie o prijatí formulára a o jeho vybavení sa dozviete v schránke správ na portáli www.slovensko.sk. Do tejto schránky vám bude doručené aj elektronické osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Zákonná lehota na založenie živnosti sú tri pracovné dni. Originál osvedčenia o živnostenskom oprávnení, Vám bude zaslané na adresu, ktorú ste uviedli pri vypĺňaní formulára.

Zhrnutie a odporúčania na záver

Za hlavnú výhodu elektronického podania považujeme vybavenie voľných živností úplne zdarma. Viazané a remeselné živnosti len za polovičný poplatok – 7,50 EUR. Ďalšou z výhod je to, že celý proces viete vybaviť z pohodlia domova, bez nutnosti navštevovať úrady.

Za hlavnú a veľmi podstatnú nevýhodu považujeme náročnosť realizácie celého procesu vybavenia živnosti online. Musíte byť držiteľom OP s čipom a vlastniť čítačku OP. Ak OP a čítačku nemáte, je nevyhnutné navštíviť príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. Následne vykonať inštaláciu aplikácií a zorientovať sa na portály, ktorý nie je veľmi intuitívny. Vyplnenie zdĺhavého formuláru a výber živností vám zaberie taktiež množstvo času.

Chopte sa založenia živnosti cez portál slovensko.sk len v prípade, ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom, máte čítačku kariet a veľa trpezlivosti. Zručnosť pri používaní softvéru je výhodou. Náš návod, ktorý sme v tomto článku zhrnuli, vám určite pomôže.

V prípade, ak OP a čítačku kariet nemáte, pripravte sa na viac ako 4 hodiny intenzívnej práce. Čaká vás návšteva okresného riaditeľstva policajného zboru, inštalácia aplikácií a štúdium zákonov. Ale ani v tomto prípade nie je nič stratené, živnosť si môžete založiť cez náš online nástroj, priamo tu – https://www.fontionnel.sk/online-zalozenie-zivnosti/ Proces a vyplnenie formulára na založenie živnosti, vám nebude trvať viac ako 15 minút.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.