+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Založenie firmy v Poľsku

Založenie firmy v Poľsku

Založenie firmy v Poľsku

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na problematiku založenia spoločnosti v Poľsku. Zhrnieme postup, poplatky a čas potrebný na založenie právnej formy podnikania „Sp….

5015
18.apríl 2016

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na problematiku založenia spoločnosti v Poľsku. Zhrnieme postup, poplatky a čas potrebný na založenie právnej formy podnikania „Sp. z o.o.“ (s.r.o.)

 

Základné informácie o Poľsku

 

 • Oficiálny názov: Poľská republika
 • Vstup do EÚ: 1.5.2004
 • Hlavné mesto: Varšava (Warszawa)
 • Rozloha: 312,685 km : 2
 • Počet obyvateľov: 38 538 447 (podľa Eurostatu)
 • Politický systém: parlamentná demokracia
 • Daň z príjmu 19 %
 • Daň z pridanej hodnoty 23% (DPH)
 • Minimálna mzda 440 EUR
 • Založenie firmy v Poľsku trvá 3 – 4 týždne

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným v Poľsku – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Sp. z o.o.“

Najčastejšou právnou formou podnikania v Poľsku je spoločnosť s ručením obmedzeným, tzv. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oficiálna skratka „Sp. z o.o.“. Predstavuje obchodnú spoločnosť, v ktorej spoločník ručí za záväzky do výšky svojho kapitálového vkladu. Zakladateľom môže byť fyzická, ako aj právnická osoba. Spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa. Dobrovoľnými orgánmi sú dozorná rada a kontrolná komisia. Základné imanie je minimálne 5 000 PLN (cca 1 164,00 EUR). Pri zakladaní spoločnosti musí byť splatená celá čiastka základného imania. Základné imanie nie je potrebné splatiť na bankový účet.

 

Postup založenia firmy v Poľsku

 

Krok č. 1 – Výber obchodného mena a predmetu podnikania

V úvodnom kroku, je potrebné, aby ste si zvolili obchodné meno spoločnosti, pod ktorým, bude Vaša spoločnosť zapísaná v registri. Obchodné meno musí byť jedinečné, a nemôže byť zameniteľné, alebo totožné s obchodným menom, ktoré je zapísané v registri. To, či obchodné meno, ktoré ste si zvolili existuje, alebo nie, si môžete overiť priamo na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti v Poľsku. Každá obchodná spoločnosť, by mala mať hlavný predmet podnikania, tzv. PKD, vo väčšine obchodných spoločností v Poľsku môžeme hovoriť o nákupe a predaji tovaru.

Krok č. 2 – Uzatvorenie nájomnej zmluvy

Každá obchodná spoločnosť, musí mať zo zákona vlastné, alebo prenajaté sídlo (adresu), ktorá bude zapísaná do registra v Poľsku. V prípade, ak sa nebudete zdržiavať na adrese sídla, a je pre Vás finančne náročné platiť za prenájom kancelárskych priestorov, môžete využiť možnosť prenájmu virtuálneho sídla už od 35 EUR/mesačne.

Krok č. 3 – Vyhotovenie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny

Od 1. januára 2012 bola zavedená nová alternatíva založenia spoločnosti, ktorá nevyžaduje uzatvorenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskeho zápisu. Nová alternatíva vyžaduje online registráciu (http://www.cors.pl). Zakladatelia nemusia cestovať do Poľska.

Krok č. 4 – Zapísanie spoločnosti do Štátneho súdneho registra

Každá spoločnosť musí byť zapísaná do Štátneho súdneho registra na príslušnom Registračnom súde. Od 18. mája 2012 je registračný poplatok 500 PLN (cca 116 EUR) pre každú obchodnú spoločnosť a za publikáciu je poplatok vo výške 100 PLN (cca 23 EUR). V prípade zmeny údajov sa platí poplatok 250 PLN, a 250 PLN (cca 58 EUR) za povinné ohlásenie v Súdnom a hospodárskom vestníku. Proces registrácie v Štátnom súdnom registri trvá približne 3 – 4 týždne. K registrácii je potrebné taktiež potvrdenie o sídle spoločnosti (prinajmenšom nájomná zmluva).

Krok č. 5 – Ústredný štatistický úrad

Na príslušnom štatistickom úrade, podľa sídla firmy, je potrebné podať žiadosť o pridelenie štatistického identifikačného čísla (REGON). Číslo je pridelené bezplatne, v priebehu 2 týždňov od získania oznámenia o zápise v registri. Štatistické identifikačné číslo je možné získať spolu so žiadosťou o zápis do Štátneho súdneho registra.

Krok č. 6 – Založenie účtu v banke

Na základe zákona o slobode podnikania sa podnikatelia zaväzujú k nepeňažnej forme úhrad iným podnikateľom pri platbe nad 15 000 €. Podnikatelia sú preto povinní založiť si bankový účet v ľubovoľnej banke v Poľsku. Na základe zákona o slobode podnikania sa realizované platby a ich prijatie musí uskutočniť cez bankový účet zriadený podnikateľom v týchto prípadoch: ak iný podnikateľ je zmluvnou stranou transakcie a ak jednorázová platba prevyšuje 15 000 Eur. Spoločnosť, by mala mať založený podnikateľský účet v Poľsku. Samozrejme môže mať aj ďalšie účty v zahraničí (Slovenská republika, Česká republika, atď.)

Krok č. 7 – Registrácia spoločnosti na daňovom úrade

Podnikatelia, ktorí sú platcami DPH (ak majú obrat vyšší ako 10 000 €) musia prihlásiť spoločnosť na daňovom úrade, a teda vyplniť formulár pre daňové identifikačné číslo (NIP). Poplatok za registráciu na daňovom úrade a udelenie čísla NIP je 170 PLN (cca 40 EUR). Nahlásenie údajov na účtovníka spoločnosti sú povinné.

Krok č. 8 – Plánujete zamestnávať? Nahláste spoločnosť na Úrade sociálneho zabezpečenia

Úrad sociálneho zabezpečenia – do 7 dní odo dňa zamestnania prvého pracovníka je podnikateľ povinný nahlásiť spoločnosť na Úrade sociálneho zabezpečenia pre potreby platenia sociálneho poistenia za zamestnancov a firmu.

Národný inšpektorát práce – každý podnikateľ, ktorý chce zamestnávať pracovníkov, má povinnosť písomne ohlásiť každého pracovníka na Národnom inšpektoráte práce do 30 dní odo dňa uzatvorenia pracovnej zmluvy s pracovníkom. Registrácia je bezplatná.

Krok č. 9 – Sanitárna epidemiologická stanica (SANEPID)

Do 30 dní od začatia podnikania je podnikateľ povinný informovať príslušnú sanitárnu – epidemiologickú stanicu o mieste, druhu a rozsahu podnikania a o predpokladanom počte pracovníkov. Je potrebné písomne informovať o prostriedkoch a postupoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

 

Cena a poplatky

 • Registračný poplatok za založenie spoločnosti je 500 PLN a za publikáciu v registri je poplatok vo výške 100 PLN.
 • Poplatok za registráciu na daňovom úrade a udelenie čísla NIP je 170 PLN.

Lehoty a čas potrebný na začiatok podnikania

Založenie firmy v Poľsku trvá v priemere 3 – 4 týždne.

poľsko final 1

Máte záujem založiť firmu v Poľsku? Viac sa dozviete tu.

 

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.