+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Základné ideológie a hodnoty vizionárskych spoločností

Základné ideológie a hodnoty vizionárskych spoločností

Základné ideológie a hodnoty vizionárskych spoločností

V nasledujúcich riadkoch Vám opíšeme úspešné ideológie vizionárskych spoločností, ktoré na celom svete fungujú niekoľko desiatok rokov a ich mená sú Vám…

1662
16.september 2011

V nasledujúcich riadkoch Vám opíšeme úspešné ideológie vizionárskych spoločností, ktoré na celom svete fungujú niekoľko desiatok rokov a ich mená sú Vám určite známe. Niektoré ideológie majú rovnaký charakter a je na mieste, aby sme sa nad nimi zamysleli a možno aj aplikovali do nášho podnikania.

3M

 • Inovácia; ,, Nezabiješ nápad o novom produkte“
 • Absolútna poctivosť.
 • Rešpektovanie individuálnej iniciatívy a osobného rastu.
 • Tolerancia poctivých chýb.
 • Kvalita produktu a spoľahlivosť.
 • ,, Naším skutočným podnikaním je riešenie problémov.“

American Express

 • Hrdinské služby zákazníkom
 • Celosvetová spoľahlivosť služieb
 • Podporované iniciatívy jednotlivca

Boeing

 • Byť vo vedúcej špičke v aeronautike, byť priekopníkmi.
 • Popasovať sa s obrovskými výzvami a rizikami.
 • Bezpečnosť a kvalita produktu.
 • Poctivosť a etické podnikanie
 • ,, Jesť, dýchať a spať svetom aeronautiky.“

Citicorp

 • Expanzívnosť – veľkosti, poskytovaných služieb, geografickej prítomnosti
 • Byť na čele – ako napríklad najväčší, najlepší, najinovatívnejší, najziskovejší.
 • Autonómia a podnikanie ( cez decentralizáciu).
 • Meritokracia (vláda najschopnejších)
 • Bojovnosť a sebavedomie

Ford

 • Ľudia ako zdroj sily.
 • Produkty ako ,,konečný výsledok nášho úsilia“(autá sme my)
 • Zisky ako nevyhnutný prostriedok a meradlo úspechu.
 • Základná úprimnosť a bezúhonnosť

General Electric

 • Zvyšovanie kvality života prostredníctvom technológie a inovácie.
 • Vzájomne prepojená rovnováha medzi zodpovednosťou voči zákazníkom, zamestnancom, spoločnosti a akcionárom.
 • Individuálna zodpovednosť a príležitosť
 • Úprimnosť a bezúhonnosť.

Hewlett-Packard

 • Technický prínos do oblastí, v ktorých sme aktívni. (,,Existujeme ako korporácia, aby sme boli prínosom.“)
 • Rešpekt a príležitosť pre ľudí z HP vrátane možnosti podieľa sa na úspechu podniku
 • Prínos a zodpovednosť voči komunitám, v ktorých fungujeme.
 • Dostupná kvalita pre zákazníkov HP.
 • Zisk a rast ako prostriedok na umožnenie všetkých ostatných hodnôt a cieľov.

IBM

 • Berte plný ohľad na každého jednotlivého zamestnanca.
 • Venujte veľa času uspokojovaniu zákazníkov.
 • Usilujte sa veci robiť správne až do bodky; snažte sa o najvyššiu úroveň vo všetkom, na čo sa podujmeme.

Johnson&Johnson

 • Spoločnosť existuje, aby ,, zmierňovala bolesť a znižovala chorobnosť“,.
 • ,,Máme hierarchiu zodpovedností: na prvom mieste zákazníci, na druhom zamestnanci, široká komunita na treťom a akcionári na štvrtom.“
 • Individuálna príležitosť a odmena založená na zásluhách.
 • Decentralizácia=Kreativita=Produktivita

Marriot

 • Priateľské služby a excelentná hodnota ( zákazníci sú hostia ); ,,postarajte sa, aby ľudia ktorí sú mimo domova, cítili, že sú medzi priateľmi a skutočne vítaní“
 • Ľudia sú číslo 1 – dobre s nimi zaobchádzajte, veľa od nich vyžadujte a zvyšok sa dostaví sám.
 • Pracujte tvrdo, ale zároveň sa zabávajte.
 • Neustále sebazdokonaľovanie.
 • Prekonávanie nepriazne s cieľom formovania charakteru.

Merck

 • ,, Podnikáme s ochranou a zvyšovaním kvality ľudského života. Všetky naše činy musia byť hodnotené podľa toho, akí sme úspešní v dosiahnutí tohto cieľa.“
 • Úprimnosť a bezúhonnosť.
 • Podniková sociálna zodpovednosť
 • Inovácia založená na vede, nie imitácii.
 • Jednoznačná dokonalosť vo všetkých aspektoch spoločnosti.
 • Zisk, ale zisk z práce, ktorá prospieva ľudstvu.

Motorola

 • Spoločnosť existuje, aby ,, čestne slúžila spoločnosti poskytovaním produktov a služieb najvyššej kvality za prijateľnú cenu“.
 • Nepretržitá obnova.
 • Načrieť do ,,skrytej kreativity v nás“.
 • Neustále zlepšovanie vo všetkom, čomu sa spoločnosť venuje – v nápadoch, kvalite, spokojnosti zákazníkov. Zaobchádzajte s každým zamestnancom dôstojne ako s jednotlivcom.
 • Úprimnosť, bezúhonnosť a etika vo všetkých aspektoch podnikania.

Nordstrom

 • Služba zákazníkovi nadovšetko.
 • Tvrdá práca a výkonnosť.
 • Neustále zdokonaľovanie, nikdy sa neuspokojiť.
 • Dokonalosť v reputácii, byť súčasťou niečoho výnimočného.

Philip Morris

 • Právo na osobnú slobodu voľby ( fajčiť, kúpiť si čokoľvek, čo človek chce) stojí za to, aby sa bránilo.
 • Víťazstvo – byť najlepším a poraziť ostatných.
 • Podporovanie iniciatívy jednotlivca.
 • Príležitosť uspieť na základe zásluh, a nie pohlavia, rasy či triedy.
 • Tvrdá práca a neustále sebazdokonaľovanie.

Procter&Gamble

 • Dokonalosť produktov.
 • Neustále sebazdokonaľovanie.
 • Čestnosť a spravodlivosť.
 • Rešpekt a záujem o jednotlivca.

Sony

 • Zažiť tú čistú radosť, ktorá pramení z rozvoja, aplikovania a inovácie technológie, ktorá je prínosom pre všeobecnú verejnosť. Pozdvihnúť japonskú kultúru a národný status.
 • Byť priekopníkom – nenasledovať ostatných, ale robiť nemožné.
 • Rešpektovať a podporovať schopnosti a kreativitu každého jednotlivca.

Wal-Mart

 • ,, Existujeme, aby sme našim zákazníkom poskytovali hodnotu“ – aby sme zlepšili ich životy prostredníctvom nižších cien a širšieho výberu; všetko ostatné je druhoradé.
 • Plávaj hore prúdom, vzdoruj konvenčnej múdrosti.
 • Buď so zamestnancami v partnerstve.
 • Pracuj so zanietením, oddanosťou a entuziazmom.
 • Zefektívni prevádzku.
 • Snaž sa o stále vyššie ciele.

Walt Disney

 • Cynizmus nie je povolený.
 • Fanatický dôraz na dôslednosť a detail.
 • Neustály rozvoj s využitím kreativity, snov a predstavivosti.
 • Fanatická kontrola a zachovanie ,, čarovného imidžu Disney“.
 • ,,Priniesť radosť miliónom“ a oslavovať, rozvíjať a hlásať ,,prospešné americké hodnoty“.

Na záver by som rád pridal slová spoluzakladateľa HEWLLET – PACKARD , William R. Hewllet.

„Keď sa pozerám späť na svoju celoživotnú prácu, som asi najviac hrdý na to, že som pomohol vytvoriť spoločnosť, ktorá vďaka svojim hodnotám, praktikám a úspechu mala obrovský vplyv na spôsob, akým sú riadené spoločnosti po celom svete. Som obzvlášť hrdý na to, že za sebou zanechávam pretrvávajúcu organizáciu, ktorá môže slúžiť ako vzor ešte dlho po tom, čo tu už nebudem“.

Akými ideológiami sa riadi Vaša spoločnosť? Ste spokojný? Vylepšili by ste niečo? Podeľte sa o svoj názor.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.