+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Licencia na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu

Licencia na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu

Licencia na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu

Služby patria medzi sektor hospodárstva s najprogresívnejšie rastúcim rozvojom a nárastom. Väčšina trhovo orientovaných ekonomík kladie do popredia význam sektora služieb v ktorom…

2948
5.jún 2012

Služby patria medzi sektor hospodárstva s najprogresívnejšie rastúcim rozvojom a nárastom. Väčšina trhovo orientovaných ekonomík kladie do popredia význam sektora služieb v ktorom veľký podiel zohráva hlavne odbor ako vnútroštátnej tak aj medzinárodnej nákladnej dopravy. K tejto problematike je možno uviesť , že množstvo dopravcov poskytujúcich dané služby neúmerne rastie čo spôsobuje presýtenosť trhu, rastúcu premávku na dopravných trasách a v neposlednom rade negatívne vplyvy na životné prostredie. Negatívom je aj často neodborná spôsobilosť a zvyšujúca sa kriminalita v oblasti nákladnej dopravy. Práve proti týmto javom sa snažia zákonodarcovia bojovať rôznymi finančnými, kvantitatívnymi aj emisnými obmedzeniami.   Jednoducho povedané, v záujme ekonomík je vyčistiť trh  od neúmerne rastúceho prílevu  „nespôsobilých alebo inak neschopných“ dopravcov, ktorí kazia zdravé trhové prostredie a zároveň dbať aj na udržateľnosť zdravého životného prostredia.

Z pohľadu podnikateľa však tieto obmedzenia môžu byť často zbytočné a brzdiace jeho ekonomickú expanziu a honbu za ziskom a rozvojom. Čo v prípade, že sa vám dostane príležitosť získať skvelú zákazku pod podmienkou rýchlej reakcie na dopyt a vy nedisponujete ,,modrou licenciou“ nevyhnutnou na dopravnú činnosť? Doba trvania zaškolenia odborne spôsobilého zástupcu, preukázania finančnej spôsobilosti,  vybavenia licencií a splnenia ostatných podmienok môže trvať aj niekoľko mesiacov. Ak nie ste držiteľom licencie na vnútroštátnú a medzinárodnú nákladnú dopravu, jednoducho zákazku prijať nemôžete.

V takýchto prípadoch môže pomôcť promptná reakcia spoločností, ktoré tieto služby zabezpečujú ,, na počkanie“. Od účtovného preukázania finančnej spôsobilosti, cez vybavenia potrebných žiadostí a komunikácie s dopravnými úradmi až po zabezpečenie garanta odbornej spôsobilosti v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravy. Práve posledný bod je jednou z najdôležitejších podmienok na získanie licencie, ktorý väčšinou ,,budúcim dopravcom“ spôsobuje najväčšie ťažkosti. Dosadením zástupcu tejto činnosti inou spoločnosťou sa tento problém vyrieši okamžite.

Naša spoločnosť je schopná dodať pripravenú ,,dopravnú firmu“ , ktorá je držiteľom licencií a je plne pripravená na podnikateľskú činnosť v rámci medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravy behom 24 hodín.

Možnou variantou je aj vybavenie licencií pre vašu už existujúcu firmu. Služba zahŕňa komunikáciu s príslušným Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,  vyhotovenie potrebných žiadostí a hlavne dosadenie zástupcu s odbornou spôsobilosťou.  V prípade, že podnikáte zo zahraničia a vaše organizačné možnosti nedovoľujú zúčastňovať sa školení a nemáte za potreby ani zamestnávať zbytočne človeka, ktorý bude túto funkciu plniť je možné objednať si službu aj dlhodobo. V opačnom prípade, kedy vybavovanie vašej vlastnej odbornej spôsobilosti je v štádiu riešenia, si môžete garanta ,,prenajať“ aj dočasne. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať, radi vám pomôžeme aj v iných oblastiach podnikania.

Spoločnosť Fontionnel&Co Vám dokáže zabezpečiť kompletné založenie spoločnosti s.r.o. , ktorej súčasťou bude dopravná licencia.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.