+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Pozastavenie a obnovenie živnosti

Pozastavenie a obnovenie živnosti

Pozastavenie a obnovenie živnosti

Pozastavenie živnosti: Pri prerušení živnosti si treba kúpiť kolok v hodnote 4 eurá a zobrať na živnostenský úrad, kde vyplníte žiadosť o pozastavení…

3131
26.apríl 2013

Pozastavenie živnosti:

Pri prerušení živnosti si treba kúpiť kolok v hodnote 4 eurá a zobrať na živnostenský úrad, kde vyplníte žiadosť o pozastavení prevádzkovania živnosti. Do žiadosti treba napísať odkedy a dokedy chcete živnosť prerušiť. Živnosť sa dá prerušiť najmenej na 6 mesiacov. Keď vyplníte a odovzdáte žiadosť s kolkom, budete čakať na rozhodnutie o pozastavení, čo trvá približne týždeň. Po prevzatí rozhodnutia o pozastavení musíte ísť s týmto rozhodnutím na daňový úrad, kde odovzdáte kópiu. Ak ste platcom preddavku na daň, treba sa spýtať, či ich počas pozastavenia nemusíte platiť. Potom treba s týmto rozhodnutím o pozastavení ísť do sociálnej poisťovne, kde sa rozhodnete či si počas pozastavenia budete dobrovoľne platiť dôchodkové poistenie. Môžete ho platiť z ľubovoľného vymeriavacieho základu, aj z minimálneho. Ak si nebudete platiť počas pozastavenia dôchodkové poistenie, tento čas sa vám nezapočíta do dôchodku. Potom treba ísť s týmto potvrdením o pozastavení do zdravotnej poisťovne, kde sa prihlásite za dobrovoľného  platiteľa zdravotného poistenia a budete platiť minimálnu sadzbu, ktorej výšku vám oni povedia. Pred uplynutím doby prerušenia môžete požiadať o predĺženie prerušenia na ľubovoľnú dobu. Tu už nie je stanovená minimálna doba, takže to môžete predĺžiť aj o 1 mesiac, alebo koľko chcete, ale zasa budete k tomu potrebovať kolok v hodnote 4 eurá.

 

Obnovenie živnosti:

Živnosť je možné pozastaviť najmenej na 6 mesiacov. Pri prerušení sa vypĺňa  a podpíše tlačivo, s presne uvedeným dátumom dokedy je živnosť pozastavená. Ak sa do tohto dátumu nepožiada o predĺženie pozastavenia, živnosť sa automaticky obnoví  dňom nasledujúcim po tomto dátume. Čiže v takomto prípade sa nemusí ísť kvôli  obnoveniu živnosti nič vybavovať na živnostenský úrad a živnosť je obnovená automaticky.  Ak je vaša živnosť pozastavená viac ako 6 mesiacov, môžete požiadať o jej obnovenie kedykoľvek, bez ohľadu na to dokedy ju máte pozastavenú. V tomto prípade treba ísť na živnostenský úrad a vyplniť tlačivo o zmene dĺžky pozastavenia živnosti, kde určíte hocijaký iný dátum dokedy bude živnosť pozastavená. Keď sa živnosť obnoví, treba ihneď jej obnovenie nahlásiť vo všetkých príslušných inštitúciách – v sociálnej poisťovni, na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni. V sociálnej a zdravotnej poisťovni si musíte vyzistiť výšku odvodov ktorú máte platiť, pretože počas prerušenia sa mohlo niečo zmeniť v pravidlách platenia odvodov. Tiež ak je už druhý polrok  odvody sa vám počítajú podľa vášho daňového priznania za predchádzajúci rok.  Taktiež si treba zistiť či máte znovu začať platiť preddavky, ak ste pred pozastavením boli platiteľom, ak áno treba zistiť v akej výške. Je možné, že ak ste mali dlho prerušenú živnosť  a dlhé obdobie ste nemali príjem, tak je možné je preddavky nebudete musieť platiť. Toto treba zistiť tiež na daňovom úrade a dohodnúť osobne.

Fontionnel zabezpečuje služby:

– založenie s.r.o.

– založenie a.s.

– založenie občianskeho združenia

– predaj spoločnosti ready made firmy

– zmeny v s.r.o. spoločnostiach

– zrušenie spoločnosti – likvidácia, konkurz

– poskytnutie sídla, virtuálne sídlo spoločnosti

– dopravná licencia

– zahraničné spoločnosti

– účtovníctvo 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

tel.: + 421 919 988 888, +421 915 088 727

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.