+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Založenie športového klubu – občianske združenie

Založenie športového klubu – občianske združenie

Založenie športového klubu – občianske združenie

Radi by ste založili vlastný športový klub ale neviete ako na to? V nasledujúcich riadkoch Vám poskytneme užitočné informácie ako si…

12383
9.júl 2013

Radi by ste založili vlastný športový klub ale neviete ako na to? V nasledujúcich riadkoch Vám poskytneme užitočné informácie ako si založiť vlastný športový klub bez komplikácii.

V prvom rade je potrebné aby ste sa rozhodli a zvolili názov športového klubu. Názov športového klubu musí byť jedinečný a teda nezameniteľný s iným názvom, ktorý je evidovaný v registri občianskych združení. Pre overenie si môžete zadať názov združenia na stránke registra občianskych združení – http://portal.ives.sk/registre/startoz.do

V ďalšom kroku je potrebné aby Váš športový klub disponoval vlastnou adresou – sídlom. Sídlom rozumieme adresu na ktorej sa bude vykonávať činnosť športového klubu ( ulica, číslo domu, PSČ, názov obce ) .

V prípade ak sa rozhodnete založiť športový klub ako občianske združenie, bude nevyhnutné vypracovať cieľ športového klubu, ktorý musí byť konkrétny a vystihuje záujmy pre ktoré sa členovia športového klubu združili a taktiež akým spôsobom budú smerovať k naplneniu týchto záujmov.

Nemenej dôležitým krokom je určenie podmienok pre členstvo v združení. Odporúčame zvážiť detailne práva, povinnosti a samozrejme aj formu zániku členov v združení.

V ďalšom kroku je potrebné zvolenie orgánov združenia, ktoré pozostávajú z predsedu, podpredsedu a tajomníka teda minimálne 3 ľudí.

Predpokladajme, že Váš športový klub bude dosahovať príjem ( členské príspevky, dary, … ) a taktiež vynakladať výdavky ( údržba priestorov, materiál, organizovanie podujatí, … ) . Práve preto je nevyhnutné spísať zásady hospodárenia športového klubu – občianskeho združenia.

Na záver by ste si mali premyslieť akým spôsobom bude realizovaný zánik združenia v prípade, ak sa rozhodnete občianske združenie – športový klub zrušiť.

Všetky informácie vyššie uvedené je potrebné zahrnúť do stanov združenia. Stanovy združenia sa podpíšu bez nutnosti overovania podpisov a zašlú sa spolu s návrhom na registráciu na adresu MV SR.

Založenie športového klubu – občianskeho združenia môže pôsobiť ako jednoduchý proces. Treba si však uvedomiť množstvo vynaloženého času, energie a štúdia právneho povedomia o konkrétnej problematike.

  • Spoločnosť FONTIONNEL s.r.o. sa zaoberá zakladaním občianskych združení za najvýhodnejšiu cenu 199 eur s DPH vrátane poplatkov.
  • Váš športový klub dokážeme zaregistrovať do 10 dní.

Poraďte sa

Rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať na telefónnych číslach:

tel.: + 421 919 988 888, +421 915 088 727

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.