+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Uber vs Taxi – podmienky prevádzkovania

Uber vs Taxi – podmienky prevádzkovania

Uber vs Taxi – podmienky prevádzkovania

Mnohí bratislavskí taxikári začali protestovať a intenzívnejšie lobovať proti novej aplikácií nazývanej UBER, ktorá ponúka lacnejší a rýchlejší odvoz pre…

4870
13.november 2015

Mnohí bratislavskí taxikári začali protestovať a intenzívnejšie lobovať proti novej aplikácií nazývanej UBER, ktorá ponúka lacnejší a rýchlejší odvoz pre cestujúcich. Úspešný startup UBER, ktorý je rozšírený po celom svete, si našiel milióny priaznivcov i odporcov. V mnohých štátoch je ostro kritizovaný a dokonca, v niektorých štátoch pozastavený (Francúzsko). Funguje na princípe zdieľania jazdy vlastným vozidlom prostredníctvom aplikácie. Kontroverzné reakcie vyvoláva najmä z dôvodov voľnejších podmienok v porovnaní s legislatívou upravujúcou taxislužby.

Viac o podmienkach prevádzkovania taxislužby ste sa mohli dozvedieť v našich článkoch:

Aplikácia UberPartner od augusta tohto roku ponúka možnosť privyrobenia si šoférom (zatiaľ) v Bratislave, ktorí majú čistý register trestov, vlastné 5 – dverové vozidlo s rokom výroby nie starším ako 2005 a výpis z evidenčnej karty vodiča bez hrubých porušení. Tieto podmienky sa nepáčia taxikárom, ktorí na výkon svojho povolania potrebujú koncesiu. Niet sa čo čudovať, že po splnení všetkých (technických, finančných i administratívnych) podmienok sa „oficiálni“ taxikári búria proti systému – aplikácii, ktorá je svojím spôsobom legálna a vo viacerých smeroch aj výhodnejšia.

Druhá forma aplikácie UBER je jednoduchá možnosť objednania si odvozu z nástupného bodu do cieľovej lokality. Prostredníctvom aplikácie si cestujúci môže dopredu skontrolovať cenu za odvoz a zároveň môže sledovať, kde sa jeho šofér práve nachádza a kedy k nemu približne dorazí.

Podmienky získania koncesie na taxislužbu v zmysle zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave:

 • vozidlá taxislužby nesmú byť staršie ako 8 rokov,
 • vozidlá musia mať  STK a EK * každoročne,
 • stanovište taxislužby, resp. technická základňa môže byť umiestnená na vlastnom pozemku, preukázaná listom vlastníctva alebo v prenajatých priestoroch preukázaná nájomnými zmluvami,
 • vodič taxislužby musí mať platné vodičský preukaz a kartu vodiča,
 • evidovaný garant odbornej spôsobilosti za konkrétnu taxislužbu
 • pracovná zmluva garanta odbornej spôsobilosti
 • doklad preukazujúci finančnú spôsobilosť (min. 1000 € na jedno vozidlo)
 • doklad preukazujúci existenciu prevádzkových a technických možnostiach dispečingu (ak existuje)
 • kolková známka v hodnote 30 €

 

Získanie aplikácie UberPartner si pre vodičov vyžaduje stiahnutie aplikácie a registráciu užívateľa vrátane jeho kreditnej karty, na ktorú mu bude posielaná odmena. Spoločnosť Uber Slovakia s.r.o., ktorá prezentuje túto spoločnosť na Slovensku, uverejnila ponuku na voľné pracovné miesta aj na najväčšom pracovnom portáli na Slovensku, kde uviedla nasledovné podmienky na uzatvorenie partnerskej zmluvy:

 • vek vodiča najmenej 21 rokov,
 • auto so 4 a viacerými dverami – z roku 2005 a novšie,
 • auto musí byť čisté a v dobrom technickom stave,
 • čistý register trestov.

 

Od každého vodiča si vyžadujú nasledujúce dokumenty:

 

 • občiansky preukaz,
 • vodičský preukaz,
 • výpis z registra trestov – (vydajú vám ho na pošte),
 • výpis z evidenčnej karty vodiča – vo výpise nesmú byť hrubé porušenia pravidiel cestnej premávky (napr. jazda pod vplyvom alkoholu).

 

Auto používané na spolujazdu:

 

 • veľký technický preukaz,
 • povinné zmluvné poistenie – PZP,
 • platná technická a emisná kontrola.

 

Dokumenty je potrebné odovzdať osobne v kancelárii, kde s uchádzačmi spravia krátky rozhovor.

Aplikácia Uber pre užívateľov a cestujúcich si vyžaduje registráciu vrátane uvedenia údajov kreditnej karty, odkiaľ budú strhávané poplatky za cestu. Doklad o jazde, smere jazdy a poplatkoch bude zasielaný na e-mail uvedený pri registrácii. Uber ponúka ďalšiu službu pre spoločnosti v Bratislave, ktoré sa registrujú a využívajú aplikáciu na vozenie svojich zamestnancov. Spoločnosti od Uber obdržia mailom faktúru o presnej trase a trvaní jazdy. Právnické osoby tak vedia kontrolovať čas, jazdu a smer zamestnancov.

Systém UBER pracuje na princípe zdieľania jazdy vlastným vozidlom na prepravu cestujúcich, ktorí si prostredníctvom aplikácie určia nástupný a výstupný bod. Zároveň si počas objednávania môžu zvoliť šoféra, ktorý je najbližšie alebo podľa hodnotení, ktoré dostal od ostatných cestujúcich. Môžu si zvoliť typ auta, v ktorom sa chcú odviesť.

Finančná správa začiatkom septembra vydala informácie k daňovým povinnostiam poskytovateľa dopravných služieb – UBER, nájdete ich tu Informácia k daňovému posúdeniu povinností poskytovateľa dopravných služieb (UBER). Reagovala na novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Predpis č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej pokladnice udeľuje síce povinnosť používať ERP alebo VRP prepravcom, ktorí poskytujú prepravné služby, ale zároveň § 3 odsek 2c) tohto predpisu umožňuje podnikateľom bezhotovostne prijímať platby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb bez ERP a VRP.

Cestujúci počas jazdy, šoférovi neplatí nič. Poplatok za cestu sa odpočíta z kreditnej karty cestujúceho a šoférovi sa vyplatí na jeho kreditnú kartu 80 % z týždennej tržby od jeho klientov. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v kalendárnom roku presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. „Partnerskí“ šoféri si musia dať pozor aj na využívanie svojich vozidiel na získavanie príjmu. V takomto prípade sa na nich vzťahuje § 2 zákona č. 361/2004 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré hovorí, že predmetom dane je každé vozidlo, ktoré je využívané na podnikanie. Rozpor nastáva medzi legislatívnou úpravou podnikania v taxislužbe, ktorú upravuje zákon č.56/2012 Z.z. O cestnej doprave s voľnejším poňatím prevádzkovania UBERu.

Za ten krátky čas, ktorý UBER pôsobí v Bratislave je ťažké odhadnúť, či bude úspešný, a taktiež či bude regulovaný podobne ako vo Francúzku.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.