+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ukončenie podnikania a zrušenie neaktívnej s.r.o.

Ukončenie podnikania a zrušenie neaktívnej s.r.o.

Ukončenie podnikania a zrušenie neaktívnej s.r.o.

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie a neevidujete v spoločnosti žiadne záväzky? Povieme vám o možnostiach ako zrušiť neaktívnu/spiacu s.r.o. Zameriame sa…

2806
7.júl 2014

Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie a neevidujete v spoločnosti žiadne záväzky? Povieme vám o možnostiach ako zrušiť neaktívnu/spiacu s.r.o.

Zameriame sa na výber správneho spôsobu ako vymazať spoločnosť s ručením obmedzeným z obchodného registra s čo najnižšími finančnými nákladmi a zároveň budeme klásť dôraz na rýchlosť výmazu z OR SR.

Zrušenie neaktívnej s.r.o. a daňová licencia – jeden z dôvodov ukončenia podnikania

Zavedenie daňových licencií zapríčinilo nárast záujmu o zrušenie s.r.o. / výmaz spoločnosti z OR SR. V mnohých prípadoch sa jednalo najmä o také spoločnosti, ktoré mali podnikatelia v „zálohe“ a s ktorými podnikali príležitostne. Samozrejme existujú aj ďalšie dôvody na zrušenie neaktívnej s.r.o., ako napríklad odchod do dôchodku, nízke zisky alebo ukončenie podnikania z dôvodu zamestnania sa na trvalý pracovný pomer a pod.

Spôsoby ako ukončiť podnikanie so spiacou sro

Pri spoločnosti, ktorá má alebo nemá majetok a neeviduje žiadne záväzky existujú nasledujúce spôsoby ako ukončiť podnikanie:

Zrušenie neaktívnej s.r.o. bez likvidácie – z úradnej moci (ex offo)

Zrušenie neaktívnej s.r.o. bez likvidácie môže z časového hľadiska trvať aj 24 mesiacov. Súdu na daný úkon nie je určená zákonná lehota. Musíme upozorniť na fakt, že na tento prípad sa nevzťahuje ustanovenie zákona o dani z príjmov ako pri likvidácií a konkurze  a teda až do úplného výmazu z OR SR sa jej budú týkať daňové licencie v plnej miere. Hlavnou výhodou sú nízke poplatky za úkon.

Zrušenie neaktívnej s.r.o. s likvidáciou

Zrušenie neaktívnej s.r.o. s likvidáciou patrí medzi najefektívnejšie spôsoby ako ukončiť podnikanie. Výmaz z obchodného registra môže byť zrealizovaný už za cca 5 mesiacov. Nízke poplatky považujeme za ďalšiu výhodu. Firmy v likvidácií sú od daňovej licencie oslobodené!

Odpredaj spoločnosti

Odpredaj spoločnosti prichádza do úvahy len vtedy, ak existuje potenciálny záujemca, ktorý by nadobudol obchodný podiel a vašu spoločnosť tak „kúpil“. Tento spôsob ukončenia podnikania je najrýchlejší a najlacnejší – dokonca môžete obchodný podiel predať odplatne a so ziskom. Za problematické môžeme považovať to, že záujemcovia o kúpu spoločnosti sa hľadajú pomerne ťažko a nie každý je ochotný podstupovať riziko, že sa v spoločnosti objavia akékoľvek skryté záväzky.

Zhrnutie na záver

Z vyššie uvedených spôsobov môžeme konštatovať, že zrušenie spoločnosti s likvidáciou vám prinesie garanciu úplného výmazu neaktívnej sro z obchodného registra za pomerne krátky čas, nízke náklady a taktiež sa vyhnete daňovej licencii.  Odpredaj spoločnosti odporúčame len vtedy, ak sa stane novým majiteľom vašej spoločnosti skutočne seriózna osoba a nepoškodí vaše dobré obchodné meno v obchodných stykoch.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

  • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
  • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
  • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.