+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Založenie firmy kft. v Maďarsku

Založenie firmy kft. v Maďarsku

Založenie firmy kft. v Maďarsku

V nasledujúcich riadkoch si priblížime spoločnosť s označením ,,kft.“ v Maďarsku. Určite sa mnohým z Vás naskytá otázka, prečo by sme…

4326
3.marec 2016

V nasledujúcich riadkoch si priblížime spoločnosť s označením ,,kft.“ v Maďarsku. Určite sa mnohým z Vás naskytá otázka, prečo by sme ako občania krajiny, ktorá je na tom možno ekonomicky lepšie ako Maďarsko robili? Odpovede na túto a mnohé ďalšie otázky sa dozvieme v pokračovaní článku nižšie.

Výhody podnikania a základné ukazovatele v Maďarsku

Maďarsko, ako krajina je pre potencionálneho investora, resp. subjekt, ktorý je ochotný začať v Maďarsku podnikať určite atraktívny priestor. Ako prvú a nezanedbateľnú výhodu by sme mohli badať lacnú pracovnú silu, daňové zaťaženie, absenciu prehnanej byrokracie a na naše pomery násobne väčší trh (hlavne z pohľadu väčšieho počtu potencionálnych zákazníkov). Pri podnikaní sa vyžívajú obdobné typy záväzkov (zmlúv), ako je to na našom území. Podnikateľské prostredie u našich južných susedov však ponúka obrovské množstvo foriem podpory podnikateľskej činnosti. Ako príklad je možné uviesť rôzne formy daňových bonusov (bonus za zamestnanie absolventa, osoby staršej ako 55 rokov, osoby zdravotne ťažko postihnutej, osoby bez odborného vzdelania). Tieto a mnohé iné faktory teda vytvárajú prostredie vhodné na rozširovania alebo zakladania podnikania v zahraničí.

Prejdime si teda pár základných informácii o Maďarsku. Maďarsko je od roku 2004 členským štátom Európskej únie. Maďarsko je rovnako členom OECD a NATO. Menou v Maďarsku je maďarský forint (kurz je približne 300 HUF za 1 EUR). Obchodná spoločnosť s označením ,,kft.“ je ekvivalentom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.). Obchodnú spoločnosť teda vlastní spoločník, ako štatutárny orgán koná konateľ.

Proces založenia firmy „kft.“

Hneď na začiatku pomerne jednoduchého procesu zakladania spoločnosti ,,kft.“ je potrebné, aby boli vyhotovené dokumenty, ktoré predpisuje maďarský zákonodarca. V Maďarsku vyhotovenie a prípravu týchto dokumentov musí vykonať jedine člen maďarskej advokátskej komory – advokát. Rovnako je to aj v prípade zapísania obchodnej spoločnosti do Obchodného registra Maďarska. V tomto štádiu založenia spoločnosti je mimoriadne dôležité pripomenúť absenciu prehnanej byrokracie, keďže drvivú väčšinu dokumentov je možné podať elektronickou formou.

Maďarský zákonodarca taxatívnou formou predpisuje dokumenty, ktoré sú potrebné na založenie spoločnosti ,,kft.“. Zakladateľské dokumenty musia obsahovať:

 • výber unikátneho obchodného mena (nesmie byt zameniteľné, za menom musí nasledovať skratka ,,kft.“)
 • zvolenie aspoň jedného konateľa a spoločníka;
 • spoločník môže byť rovnako fyzická, ako aj právnická osoba;
 • základné imanie spoločnosti je zákonom ustanovená na minimálne 3,000,000 HUF (cca. 10,000 EUR), základné imanie nie je potrebné splatiť na účet v banke pred zápisom firmy do registra;
 • predmet činnosti obchodnej spoločnosti;
 • nie je potrebné predložiť výpis z registra trestov pri fyzickej osobe;
 • všetky podpisy pri zakladaní obchodnej spoločnosti musia byt overené notárom, v prípade, ak sa dokumenty podpisujú na území SR. Na území Maďarska overuje pravosť podpisov na dokumentoch advokát za účasti svedka.
 • zvolené sídlo spoločnosti.

V tejto časti je potrebné spomenúť, že pri zakladaní obchodnej spoločnosti môžu vzniknúť aj dodatočné výdavky. Ako príklad uvádzame poplatok za overenie podpisov, resp. poplatok za zápis do obchodného registra (50,000 HUF).

Efektívna elektronická komunikácia so štátnymi inštitúciami

Pri procese registrácie je potrebné uviesť niekoľko výhod, ktoré má zakladanie obchodnej spoločnosti v Maďarsku. Ako bolo spomenuté vyššie, veľkou výhodou je efektívny výkon štátnej správy na úseku podnikania pomocou elektronického prístupu k štátnym orgánom. Odpadá tým problém so zbytočnou byrokraciou, neochotou pracovníkov štátnych orgánov, obmedzené úradné hodiny a iné.

Samotný proces vytvorenia a prihlásenia obchodnej spoločnosti z pravidla nezaberie viac ako pár pracovných dní. V Maďarsku funguje systém, pomocou ktorého na jednom mieste je možné vybavenie všetkých oficialít. Ako príklad je možné uviesť, že pridelenie IČ DPH je možné už pri procese zakladania obchodnej spoločnosti v priebehu 24h (Slovenská republika až 21 dní, Česká republika až 30 dní). Daňový úrad tento identifikátor zaregistruje, teda odpadá povinnosť čakať na vyjadrenie daňového úradu po založení obchodnej spoločnosti. Od okamžiku registrácie teda obchodná spoločnosť začína pôsobiť ako platiteľ DPH. Výška DPH v Maďarskej republike bola stanovená na hranicu 27%.

banner click final

Dane v Maďarsku

Výhodou podnikania v Maďarsku je aj veľmi atraktívne daňové prostredie. V Maďarsku je v praxi zavedený systém, pri ktorom sú daňové a odvodové sadzby nastavené tak, aby plne podporovali malé a stredné podnikanie. Daň z príjmu je nastavená tak, že až do momentu neprekročenia obratu 500,000,000 HUF je stanovená na 10%. Do tejto dane je samozrejme nutné započítať aj daň, ktorá sa platí miestnej samospráve a je stanovená na 0,2 %.

Ak obrat obchodnej spoločnosti prekročí 500,000, 000 HUF, obrat spoločnosti sa zdaňuje 19%. V praxi to vyzerá tak, že obrat do 500,000,000 HUF sa zdaní sadzbou 10% a zvyšok, ktorý prekročil sumu 500,000,000 HUF sa zdaní 19% sadzbou. Daň z dividend je na úrovni 16%, v prípade ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná fyzická osoba. V prípade, ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná právnická osoba (napríklad slovenská s.r.o.), je daň z dividend na úrovni 0%.

Daňový systém je teda nastavený tak, že podporuje podnikanie. Medzi nezanedbateľné výhody je potrebné začleniť aj možnosť čerpania eurofondov, ktoré sú nastavené tak, aby podporovali podnikanie v hospodárstve, poľnohospodárstve, kultúre alebo aj priemysle. Cieľom podpory podnikania v Maďarskej republike je predovšetkým vytváranie pridaných hodnôt, znižovania nezamestnanosti a podpory regiónov.

Výhodou podnikania je aj momentálna situácia na trhu s realitami. Ceny sú vplyvom doznievajúcej ekonomickej krízy na dlhodobom minime, teda je ten správny čas na investície. Odporučiť by sme mohli investície do administratívnych budov, priemyselných parkov alebo obytných jednotiek. Práve nízka cena nehnuteľností vytvára ideálne podmienky pre umiestnenie zložky podnikania práve v Maďarsku. Práve tieto pozitívne faktory, ktoré jednoznačne hovoria za rozhodnutie podnikať v Maďarsku, robia z tejto krajiny veľmi atraktívneho partnera. Výhodu tvorí aj geografické umiestnenie krajiny, teda dostupnosť do každej dôležitej priemyselnej oblasti v rámci Európy. Výhodu tvorí aj novovybudovaná sieť diaľníc, alebo dostupnosť leteckej dopravy. Práve dopravná dostupnosť zohrávala rozhodujúci faktor pri rozhodovaní mnohých zahraničných investorov, ktorý presunuli svoje podnikanie práve do Maďarska.

madarsko informacie infografika

autor: Bc. Dominik Vanek

 

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.